PYSÄHDYTÄÄNKÖ KESKEYTYSKAHVEILLE? - Yksilövalmennusta keskeytyksen ajalle

3.3.2020 -

Oppilaitos- Vamos hankkeen tavoitteena on vähentää pudokkuutta opinnoista. Pyrimme tunnistamaan ja löytämään niitä tilanteita, jolloin riski opintojen loppumiselle on korkea. Yksi riskipiste putoamiseen on se, kun opiskelija jää opinnoistaan väliaikaiselle keskeytykselle. Yhteistyössä hanketyöntekijöiden ja oppilaitoksen kanssa olemme kehittäneet mallin, jossa opiskelijalle voidaan tarjota tukea yksilövalmennuksella keskeytyksen ajalle.

 

Väliaikainen keskeytys opinnoista

Oikeus keskeyttää opiskelu määräajaksi myönnetään sairauden, äitiysloman, asevelvollisuuden tai muun perustellun syyn vuoksi. Omassa työssäni olen havainnut, että monesti opintonsa keskeyttävä nuori painii kohdennetusti mielenterveydellisten haasteiden parissa. Jaksaminen ja motivaatio ovat alhaiset ja elämänhallinta takkuaa. Illalla uni ei tule, aamulla herätyskelloon ei herää, vuorokausi rytmi on sekava vyyhti. Kaupassa käyminen ja roskapussin vieminen voivat olla ylivoimaisia tehtäviä voimavarojen ollessa vähissä. Omasta ovesta poistuminen aiheuttaa sydämen tykytystä ja ihmisiä pursuileva koulurakennus on kauhistus. Joskus hetkellistä helpotusta tilanteeseen tuovat erilaiset päihteet. Jo yksikin luettelemani haaste vaikuttaa merkittävästi siihen, ettei opiskelu ihan suju. Puhumattakaan siitä, että haasteita on lähes aina useampia, jopa kaikki yhdellä ihmisellä. Olisi hienoa, jos keskeytyksiä ei tarvittaisi ollenkaan, mutta monen asian ollessa solmussa opiskeluista voi olla perusteltua ja helpottavaa ottaa aikalisä.

Asioiden vieminen parempaan suuntaan vaatii työskentelyä, johon harva pystyy yksin. Yksilövalmennusta hankkeessamme tarjotaan Sammakkolammen yksikön sekä Valma -koulutuksen (ammatillisiin opintoihin valmentava koulutus) opiskelijoille. Erityisesti Valmalla se kohdennetaan väliaikaiselle keskeytykselle jääville opiskelijoille, koska heidän on huomattu olevan tuen piirissä väliinputoajia. He eivät automaattisesti kuulu etsivän nuorisotyön piiriin, eikä oppilaitoksen resurssien voi vaatia riittävän heidän tukemiseensa. Aina hoitavia tahoja ei tarpeesta huolimatta ole vielä olemassa tai hoitosuhteet eivät toimi. Nuori voi olla tilanteessa ymmällään.

 

Keskeytyskahvit, yksilövalmennus ja back to school -kahvit

Nuoren jäädessä keskeytykselle kokoonnutaan ”keskeytyskahveille”, joilla ovat läsnä opiskelija, opettaja ja nuoren tarvittavat tukitahot sekä koulun että muiden palveluiden piiristä. Kahvilla istutaan alas ja pysähdytään nuoren tilanteen äärelle. Nuorelle tarjotaan mahdollisuutta saada yksilövalmennusta, jolla tähdätään siihen, että opiskelija saa tukea opiskelua estävien asioiden työstämiseen, jotta kouluun paluu keskeytyksen jälkeen mahdollistuisi ja toimintakyky kohenisi. Yksilövalmennusta tehdään yhteistyössä nuoren tukitahojen ja lähipiirin kanssa. Tarkemmin yksilövalmennuksesta kerroinkin aiemmassa blogitekstissäni, joka löytyy täältä: (https://www.sakky.fi/blogi/miten-sulla-menee-yksilovalmennuksella-tukea-opintoihin)

Keskeytysjakson lähestyessä loppuaan istumme tarvittavalla kokoonpanolla ”back to school -kahveille”, jossa käydään läpi tilannetta keskeytyksen loppuessa ja kartoitetaan opiskelukyvyssä tapahtuneita muutoksia. Opiskelija voi tuoda esille ajatuksiaan, toiveitaan ja arkea helpottavia keinoja opiskeluun liittyen. Yksilövalmennusta jatketaan tarpeen mukaan opintoihin paluun jälkeenkin.

 

Välimaaston paikkoja ja luottotyyppejä tarvitaan

Tilannekohtaisesti keskeytys ja voimavarojen kerääminen sen aikana ovat aidosti paikallaan, mutta toisinaan opinnot eivät aina ole ollenkaan ajankohtaiset. Päätös eroamisesta voi olla helpotus. Tyhjän päälle jääminen ei auta ketään. Tällöin tarvitaan paikkoja joihin nuori voi tulla kysymään neuvoja ja saamaan ohjausta sekä erilaista toimintaa, kuten matalan kynnyksen ryhmätoimintaa. Tarvitaan nuorille kohdennettuja välimaaston paikkoja, jotka eivät ole opiskelua tai työtä, mutta vievät nuoren tilannetta eteenpäin ja estävät täydellisen jumiutumisen kotiin.  Tarvitaan myös luottotyyppejä, joille asioistaan voi puhua ja jotka lähtevät mukaan aukaisemaan oppilaitoksen, mielenterveystoimen tai vaikkapa starttipajan oven.

Yhteistä valtaosalle tapaamistani keskeytykselle jääneistä tai kokonaan opintojen ulkopuolelle joutuneista nuorista on se, että he kyllä haluaisivat käydä koulua ja päästä elämässä eteenpäin. He eivät vain juuri sillä hetkellä kykene siihen. Moni tuntee olevansa epäonnistunut ja kokee syyllisyyttä, huonommuutta ja keinottomuutta. Nuoret haaveilevat tavallisista asioista kuten: perheestä, omasta talosta maalla, matkustelusta ja mieleisestä työstä. Harva, jos kukaan haluaa omasta tahdostaan olla opiskelun ja työelämän ulkopuolella.

Enni Ruuskanen, yksilövalmentaja

Oppilaitos Vamos -hanke

Samalta kirjoittajalta

INNOsta oppimiseen

Oppilaitos-Vamoksen tarkoituksena on valmentaa, tukea ja kannustaa koulutuksessa olevia alle 30-vuotiaita nuoria suorittamaan opintonsa päätökseen,

8.11.2019

Tuoreimmat