I love Robotics

31.1.2020 -

Tammikuu pyörähti käyntiin HyvinRobon osalta vilkkaasti. Pepper robotti pääsi pilotointijaksolle yhteistyökumppanimme luo Vetrea Maria Elolle Petoselle. Pepper sai hyvän vastaanoton ja sitä käytettiin kahden viikon aikana varsin innokkaasti. Viriketuokioihin ohjelmoidut aiheet olivat paikkaan sopivia: vitsit, arvoitukset, jumppatuokiot ja rentoutus. Rentoutustuokioita ja jumppia toivottiin lisää ja niinpä niitä alettiinkin suunnittelemaan ja ohjelmoimaan Pepperiin lisää.

Saimme yhteydenoton myös Siilinjärveltä, Kihmulanpalvelukodilta, joka halusi Pepperin kokeiltavakseen. Niinpä veimme Pepperin seuraavaksi sinne yhdessä Hyrri-kissan kanssa. Innolla kuulemme kuinka Pepper ko. paikassa pärjää. On mukava, että ns. puskaradio toimii ja eri hoiva-alan paikat kuulevat roboteista hyviä käyttökokemuksia.

Myös Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä verkko-opinnot sai uusia pilottiopiskelijoita Sakkyn lähihoitajaopiskelijoista. Kurssi herättää paljon mielenkiintoa, sillä se on näppärä suorittaa verkko-opintoina ja työelämälähtöinen oppiminen voidaan suorittaa myös jonkin toisen tutkinnonosan kanssa yhtä aikaa. Näin opiskelijat voivat valmistua ja päästä kiinni työelämään nopeammin J

Pohdimme hanketyöryhmän kanssa Moodle kurssin sisältöä, mitä sinne laittaisimme, jotta se olisi ”jatkumoa” yhdessä Weltech hankkeen kanssa tehdylle Hyvinvointiteknologian toimintakyvyn edistämisessä verkkokurssille. Sovimme, että pyrimme tuomaan robottiosuuteen enemmän käytännön kokemuksia ja ajatuksia, miten robotteja voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveysalalla. Tämä työ onkin vienyt paljon aikaa, sillä tavoitteena on, että Moodle kurssi robotiikan käytöstä on valmiina kevään aikana ja se ehditään myös pilotoida ennen hankkeen loppumista.

Hankkeen lopputuotoksena Moodle kurssien lisäksi, teemme kirjasen, jossa tuomme esille hankkeen aikana saatuja kokemuksia eri robottien käytöstä sote-alalla sekä kokemuksia eri tapahtumista, joita olemme  hankkeen aikana toteuttaneet. Tähän haluamme tuoda myös opiskelijoiden ja robottienkäyttäjien kokemuksia. Mukavasti olemme jo saaneetkin heidän ajatuksiaan kasaan.

Helmikuulle olemme sopineet Pepperin seuraavan pilotointijakson. Seuraavaksi tämä robotti lähtee uusintakierrokselle Puijonsarven palvelukodille. On kiva viedä Pepper sinne uudestaan, sillä ko. kohde oli Pepperin ensimmäinen pilottikohde ja se on nyt hankkeen aikana kehittynyt huomattavasti eteenpäin. Toivottavasti ko. paikka saa robotista ja sen käytöstä tällä kerralla enemmän irti J

Oli ihana kuulla, että viime vuonna toteutetut Roboviikot kouluilla on myös herättänyt puheen aihetta. Saamme mennä vierailulle Peran ja Penan kanssa Siilinjärven alakouluun helmikuun aikana. Tämä kouluille suunnattu robottien vierailu oli sen verran vaikuttava, että tästä lähdemme kehittelemään HyvinRobo hankkeelle jatkoa J Uusien hankeideoiden työstäminen on suunniteltu Sakkyllä hienosti. Saamme ajatuksia ja neuvoa toinen toisiltamme oppilaitoksessamme järjestetyissä koulutustuokioissa.

Kyllä hanketyö ja robotit ovat vieneet mukanaan! Huomaan, että myös vapaa-ajalla tulee kiinnitettyä huomiota niihin ja monta hyvää uutta yhteistyökumppania onkin tarttunut mukaan vapaa-ajan vietossa. Esimerkiksi opettajien Educa messuilta sai monta uutta ideaa robottien käytöstä oppimisentukena.

I love Robotics and I love my job J

Samalta kirjoittajalta

Tuoreimmat