Chatbotit haku- ja ohjauspalveluiden tukena

2.10.2020 -
Syysterveiset!

Chattibottien kehittämisen rintamalle kuuluu hyvää. Kesällä julkaistiin Sakkyn nettisivuilla uusi Usein kysyttyjen kysymysten -botti eli UKK-botti, jonka sanoittaminen tehtiin yhteistyössä haku- ja ohjauspalveluiden kanssa. Tekeillä on myös ammatin- ja tutkinnonvalintaan liittyvää kehitystyötä.

Lisätietoa hakemisesta ja opiskelusta

UKK-botin kehittämisprosessi lähti liikkeelle yhteishaun tulosten julkistamisen jälkeen ja tavoitteena oli vastata bottitekniikan avulla opiskelijoiden usein toistuviin kysymyksiin. Aluksi keskityttiin määrittelemään kuka on asiakas, kenelle botti tuotetaan, millaisia asiakasprofiileja palveluun muodostuu, mihin kysymyksiin botti vastaa ja millä tasolla asiakasta ohjataan.

Yhteiset pohdinnat ja työssään kohtaamat usein toistuvat kysymykset kirjattiin ylös yhteiseen dokumenttiin. Haku- ja ohjauspalveluiden asiantuntijoiden tehtävänä oli tuottaa selkeät ja ohjaavat vastaukset kysymyksiin. Mausteeksi lisättiin ripaus dialogisuutta luomalla botille persoonaa ja miettimällä, kuinka se vie keskustelua eteenpäin.

Bottiin voi tutustua nimellä Lisätietoa hakemisesta ja opiskelusta osoitteessa: www.sakky.fi/hakijalle

Prosessia jatketaan edelleen. Tällä hetkellä sisältö on viety toiseen enemmän tekoälyä sisältävään ohjelmistoon osana VETbot-hanketta. Hankkeen myötä testiin saatava tekniikka tunnistaa luonnollista kieltä ja asiakas pystyy itse sanoittamaan häntä askarruttavia asioita kirjoittamalla. Lisäksi testauksen alla on erilaisten rajapintojen käyttö botissa. Tarkoituksena on, että UKK-botin avulla asiakas voi hakea vaikkapa bussiaikatauluja avautumaan suoraan samaan ikkunaan.

Ammatinvalinta-botti

Toinen kehitteillä oleva uusi botti liittyy ammatinvalintaan. Maahanmuuttajaopiskelijoiden kanssa työskentelevät AMOS-hankkeen toimijat ottivat yhteyttä ja aloimme suunnitella heidän työssään kohtaamien tarpeiden mukaisesti erityisesti maahanmuuttajille sanoitettua ammatinvalintaa ohjaavaa bottia.

Kehitystyössä AMOS-hanke vastaa botin sisällöstä osallistamalla eri alojen opetushenkilöstöä sanoittamiseen. Tavoitteena on avata selkeällä kielellä opintojen sisältöä, sillä pelkällä tutkintonimikkeellä ei pystytä avaamaan tarpeeksi sisältöä ja ammattiin liittyviä työtehtäviä. Botti haastattelee hakijaa kartoittaen hänen henkilökohtaisia kiinnostuksen kohteita ja toiveita tulevaisuuden ammattia kohtaan. Hakija voi esimerkiksi kertoa, että hän haluaa maalata. Tämän jälkeen botti ehdottaa haluaako hakija maalata kenties autoja, taloja vai tauluja? Valintoja ja poissulkemista tekemällä botti viimein johdattaa hakijan oikean tutkintonimikkeen alle ja kertoo, millaisia pääsyvaatimuksia tutkintoon liittyy. Hakija voidaan ohjata hakemaan tutkintoon tai yhteydenottoon opolle. Botin tarkoitus on tarjota myös vaihtoehtoisia tutkintoja tai tutkinnon osia, jos pääsyvaatimukset eivät haluamaansa tutkintoon vielä täyty.

Ensimmäiset bottiin syötettävät tutkinnot valitaan kielitaitotason ja alan työllistävyyden ja suosion näkökulmista. Tässäkin botissa hyödynnetään yhteiskehittämisen mallia osallistamalla eri toimijoita ja asiakkaita. Tavoitteena on saada botin sanoitus ja ensimmäinen versio testattavaksi jo tämän syksyn aikana.


Mikäli just sulla heräsi ajatuksia, kuinka boteilla voisi boostata oman alasi toimintaa tai ohjausta, niin ole vain rohkeasti yhteydessä allekirjoittaneeseen. Pohditaan yhdessä lisää! :)

Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
Morko Miina
kehittämisasiantuntija
oppimispalveluiden hallinto
PL 87 (Hehkukatu 1)
70211 Kuopio

Samalta kirjoittajalta

Lomilta lompsis

Tämä vuosi lompsahti vauhdikkaasti käyntiin perehdyttämällä opiskelijoita digitaalisen asiakaspalvelun saloihin.

7.1.2021