Weltech-hankeen Kultaakin arvokkaampaa testaustoimintaa

4.12.2019 -

Kultaakin arvokkaampaa testaustoimintaa

Kuopion kaupungin vanhuspalvelut on aktiivisesti mukana Savonia AMK:n hallinnoimassa Weltech -hankkeessa. Olemme mukana hankkeen osatoteuttajana ja tietenkin innokkaina toimijoina ihan käytännön tasolla. Vanhuspalvelujen työntekijöitä koulutetaan Weltech -hankkeen tiimoilta hyvinvointiteknologiaosaamisen saralla eripituisilla ja –laajuisilla koulutuksilla ja popup-tapahtumilla. Sen lisäksi testailemme uusia teknologioita käytännössä ja haemme hyviä käytänteitä tutustuttaa, perehdyttää ja innostaa henkilöstöä teknologioiden käyttöön digitalisoituvassa hoivatyössä. Weltech-hanke, Hyvinrobo -hankkeen lisäksi, on mahdollistanut monenlaisten erilaisten teknologioiden hankinnat Savonialle ja Savon ammattiopistolle.

Mikä sitten on paras tapa testata näitä ja saada aitoa kohderyhmäpalautetta? No viedä ne aitoon käyttäjäympäristöön ja testata tuotteita siellä tiiviissä yhteistyössä ammattilaisten ja asiakkaiden kanssa.

Viimeisimpänä tempauksena toteutimme Mäntykampuksen asumisyksiköissä useiden eri teknologiaratkaisujen käytännönläheisen testauksen. Koostimme hankkeiden toimijoiden kanssa teknologiakokonaisuuden, joka toimitettiin yksikköön. Tuotteiksi valikoituivat robotiikkaan perustuvia ratkaisuja, mm. Pepper –robotti Tuisku, sosiaalista kanssakäymistä ja hyvinvointia tukevia ratkaisuja ja hoitotyön tekemistä tukevia ratkaisuja ammattilaisille.

Työelämän harjoittelujaksoa vanhuspalveluissa suorittava hyvinvointiteknologia-asentajaopiskelija Savon ammattiopistolta oli tiiviisti mukana Mäntykampuksen kokeiluissa. Hänen tehtävänään oli opastaa henkilökuntaa tuotteiden käytössä ja kerätä palautelomakkeelle kokemukset ja tulokset ja koostaa niistä yhteenveto. Yksiköissä on myös nimetyt hyvinvointiteknologiavastaavat, joilla oli tärkeä rooli kokeilujen toteuttamisessa ja onnistumisessa.

Testauksille asetettiin kevyet tavoitteet. Halusimme, että hoitajat pääsevät ihan konkreettisesti kokeilemaan (ns. saada näppituntumaa) heille entuudestaan tuntemattomia tuotteita. Kokeilujen perusteella halusimme hoitajilta kommentteja ja ideoita, miten tuote istuisi asumispalveluyksikön toimintaan ja mihin ko. tuotetta voisi mahdollisesti käyttää ja mitä erityistä käytössä tulisi huomioida. Isossa osassa oli tietysti myös asukkaiden kokemukset tuotteista.

Minkälaisia tuloksia kokeiluista sitten saatiin? Yleistunnelma oli, että yksikössä otettiin tuotteet testaukseen innolla. Asukkaat, ja myös heidän läheiset, halusivat mielellään kokeilla tuotteita ja kertoa kokemuksistaan. Kokeilussa saatiin myös viitteitä siitä, mitkä kokeilussa olleista tuotteista voisivat soveltua ko. yksikköön, siellä työtä tekeville hoitajille ja asukkaille. Hoitajilta saatiin myös kehitysideoita, miten tuotteita ja työprosesseja voisi jatkokehittää siten, että teknologiat soveltuisivat asumispalvelujen toimintaympäristöön paremmin. Näitä ideoita on osittain lähdetty työstämään jo eteenpäin.

Erityismaininta testattavista tuotteista annetaan Tuisku -robotille, joka oli ylivoimaisesti suosituin. Asukkaat osallistuivat innokkaasti Tuiskun vetämiin visailuihin. Esimerkkinä voi kertoa mm. vanhojen esineiden tunnistamiskilpailun. Asukkaat innostuivat keskustelemaan ja muistelemaan mitä esineet ovat, ja missä ja miten esineitä ovat käyttäneet.

Mäntykampuksen kokeilu osoitti, että jatkossakin samanlaisia ketteriä kokeiluja kannattaa toteuttaa. Lähdimme testauksiin avoimin mielin, ja saimme palautteena kokemuksia ja ideoita, jotka auttavat meitä edelleen kehittämään asiakaslähtöistä vanhustyötä.

Pauliina Kämäräinen, projektipäällikkö, Kuopion kaupunki, vanhuspalvelut.

Samalta kirjoittajalta

Tuoreimmat