Tulevan suunnittelua

11.11.2019 -

Lokakuu 2019

Lokakuussa aloitimme suunnittelemaan Euroopan robottiviikkoa. Järjestämme Sakkylle Telmalaisten johdolla Robodiskon 21.11, jonne kutsutaan Kuopion alueen erityiskoulujen oppilaita. Mukava nähdä porukkaa, joka oli mukana meidän Robo viikoilla J On huippua huomata jälleen kerran kuinka innostuneita meidän oppilaitoksen opettajat ja oppilaat ovat tulemaan mukaan erilaisiin tapahtumiin. Robodiskoon on lupautunut hius- ja kauneudenhoito alan oppilaat, jotka tekevät kävijöille meikkejä ja kampauksia, lähihoitaja opiskelijat tulevat pitämään ea-rastia ja turvallisuusalan opiskelijat tulevat pitämään huolta tapahtuman turvallisesta onnistumisesta. Tärkeimmässä roolissa on Telmalaiset, jotka huolehtivat kutsuista, paikan koristelusta ja yleisestä tunnelmasta sekä järjestävät diskoon kanttiinin tarjottavien kera. Myös Pepper saapuu paikalle ”tanssittamaan” porukkaa J Tanssin huiskeesta on ”vetovastuu” myös Aktiivinen Sakky-hankeporukalla.

Valmistelimme Joensuun Robo Apu-hankkeen loppuseminaariin esitystämme, joka pidetään Joulukuussa. Aiheenamme on Robotiikasta riemua Pohjois-Savossa. Kerromme kuulijoille mitä kaikkea olemmekaan HyvinRobo-hankkeen tiimoilta alueellamme touhunneet. Pepperin kokeilujaksot yhteistyökumppaneidemme luona, Roboviikot alakouluilla, erilaiset tapahtumat asiakkaiden luona, hyvinvointiteknologialaitteiden ja robottien esittelyt sekä verkkokurssin hyödyntäminen opetuksessa ovat esillä J

Työstimme vielä Moodle-kurssia ja saimme kurssille sekä lähihoitajien valinnaiseen tutkinnon osaan Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä uusia pilotti opiskelijoita. Hienosti on heidän verkko-opinnot edenneet ja työssäoppimisjaksot lähteneet käyntiin. Hyrri-kissa on saanut edelleen paljon huomiota jako. paikat ovatkin sen itselleen hankkineet. Opiskelijat ovat hakeneet kokeiltavaksi esimerkiksi aktiivisuusrannekkeen, jolla varmasti saadaan aktiivisuuta lisää yhteistyökumppaneidemme asiakkaisiin Särkiniemeen. Innolla odotan tästäkin palautetta. Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä tutkinnonosan opiskelijat voivat suorittaa samaan aikaan esimerkiksi osaamisalan opistojen kanssa. Keräämme kokemuksia, kuinka ko jaksojen yhtäaikainen toteutus onnistuu. Ensimmäinen arvioitu opiskelija koki, että tuli kiire viedä kahta tutkinnonosaa yhtä aikaa läpi, mutta oli kuitenkin tyytyväinen saamaansa kokemukseen ja tiedon karttumiseen hyvinvointiteknologiasta. Toinen pilotti opiskelija jatkaa osaamisalan harjoittelua parilla viikolla, jolloin ko. asioihin jää paremmin aikaa. Varmasti jokaiselle opiskelijalle löytyy omanlainen toteuttamisen malli.

Pohdimme Tarjoomo-hankkeen kanssa mahdollisia yhteistyö kuvioita. Tarjoomo-hankkeen myötä Kuopion kaupunki on saamassa oman matalankynnyksen palvelun, jossa esitellään erilaisia hyvinvointiteknologian laitteita, ohjataan palveluiden piiriin yms. Savilahteen tuleviin uusiin tiloihin olemme myös suunnitelleet vastaavaa toimintaa kuntoutuksen tilaan. Pohdimme yhdessä mahdollista yhteistyötä ja ainakin opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvaa oppimista voitaisiin uudessa Tarjoomon pisteessä toteuttaa. On hienoa, että opiskelijamme pääsevät tutustumaan hyvinvointiteknologiaan ja robotiikkaan jo opiskelun aikana, ja ovat sitten jo ”ammattilaisia” esimerkiksi työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksolla. Tärkeintä on kuitenkin se, että Sakkyn opiskelijat saavat kokemusta ja näkemystä teknologiasta, joka on saamassa koko ajan isompaa jalansijaa työelämässä.

Minna Canthin koululla vietettiin Terve Elämä teemapäivää, jossa olimme esittelemässä teknologiaa ja robotiikkaa. Aiheemme kiinnosti opiskelijoita ja opettajia kovasti. Sovimmekin, että menemme ensi vuoden puolella pitämään koulutustuokion hyvinvointiteknologiasta ja robotiikasta koko koulun henkilökunnalle, hienoa!

Faicare- hanke järjesti Forssassa toisen asteen ammatillisille opettajille seminaaripäivät, jossa teemoina olivat Vastuut ja velvollisuudet digitaalisen oppimateriaalin tekemisessä ja käytössä. Ajatuksia herättävä aihe!! Pohdimmekin, että näinkö meidän hankkeiden puitteissa (Weltech ja HyvinRobo) tekemä verkkokurssi onkin vielä muokattava uudelleen. Esimerkiksi kaikissa videoissa tulisi olla tekstitykset ja onko laillista linkittää YouTubesta löytyneitä videoita materiaaleihin? Saamme Sakkyllä ko. aiheesta myös koulutusta lähiaikoina. Tätä kyllä suosittelen kaikille!

Tutustuimme Forssassa myös oppilaitoksen Honkala-opetustilaan, jossa oli esillä erilaisia hyvinvointiteknologian laitteistoa. Tilaan voi tulla myös kuka vaan forssalainen katsomaan millaisia laiteita on olemassa. Opiskelijat esittelevät laitteistoa ja kertovat esimerkiksi niiden hankinnasta. Samanlaista toimintaa mitä meilläkin on Virekodilla sekä asiakkaiden luona toteutettu.

Faicare-hankkeessa Forssan ammatillinen instituutti on luonut mallin, jossa koulutetaan lähihoitajaopiskelijoita projektioppimisen kautta painottaen hyvinvointiteknologian käyttöön. Opiskelijat ovat saaneet valita opiskelupaikan hyväksymisen yhteydessä, haluavatko he suorittaa lähihoitajaopinnot ko. toiminnan kautta vaiko ”normaalissa ryhmässä”. Tähän projekti-oppimisen ryhmään otetaan 12-15 opiskelijaa. Opiskelijat saavat normaalia lähiopetusta mutta se lisäksi he opiskelevat lähihoitajan ammattiin erilaisten projektien kautta Honkala opetustilassa. Esimerkiksi Hyto opinnoissa opiskelijoiden kanssa käydään lyhyesti läpi koululla, kuinka asiakkaalle suoritetaan vuodepesu yms perus aamutoimet. Tämän jälkeen opiskelijat menevät läheiseen hoiva-alan yksikköön seuraamaan aamutoimia hoitajien mukaan. Paljon siis oppimista työelämässä. Opiskelijat järjestävät erilaisia tapahtumia yhdistyksille ja järjestöille. Esimerkiksi kun koululla käydään läpi tuki- ja liikuntaelin ongelmia, järjestävät opiskelijat reumayhdistykselle aiheesta tapahtuman. Eli paljon tutkinnonperusteiden mukaisesti projekteja työelämään! Kuullosti erittäin mielenkiintoiselta ja kokeilun arvoiselta jutulta! Tässä linkki ko hankkeen kotisivuille, jossa on paljon tietoa aiheesta: www.lhkk.fi/faicare

Forssan seminaarissa tärkeänä teemana oli myös ammatillisten opettajien, jota työskentelevät hyvinvointiteknologian parissa, verkostoituminen. Meitä pidetään koko valtakunnassamme oppilaitosten Hyvinvointiteknologian edelläkävijänä J Olemme järjestäneet Hyvinvointiteknologian asentajien koulutusta jo monta vuotta. Tätä samaa koulutusta on nyt aloittelemassa muutama muukin oppilaitos. Mielenkiinnolla he kuuntelivat meidän esimerkkejä ja kokemuksia. Myös lähihoitajien valinnainen tutkinnonosa, Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä, ja sen toteuttaminen verkko-opintoina herätti kiinnostusta. Lisäksi Sakkyllä on todella suuri määrä hyvinvointiteknologia laitteistoa hankittuna. Tämä tietenkin helpottaa opetusta ja asioiden jakamista myös työelämään J Olemme saaneet yhdistettyä esimerkillisesti hoiva-alan ja ict alan yhteen, joka mahdollistaa monialaisen näkökulman hyvinvointiteknologiaan ja sen hyödyntämiseen sosiaali- ja terveysalalla!

Verkostoitumisen yhteydessä saimme vinkin, että Ruotsissa on hyvinvointiteknologia-laakso, jossa on paljon robotiikkaa esillä. Tänne siis suuntaamme seuraavaksi oppia hakemaan J

 

Samalta kirjoittajalta

Tuoreimmat