MITEN SULLA MENEE? -Yksilövalmennuksella tukea opintoihin

17.9.2019 -

Opiskelijan elämä voi olla välillä haastavaa opintojen etenemisen paineissa ja jatkuvasti muuttuvissa tilanteissa. Jokaisella meistä on myös se oma elämä, joka ei aina ole pelkästään peilityynellä vedenpinnalla seilaamista. Kaikki elämän osa-alueet vaikuttavat toimintakykyymme halusimme tai emme.

Tämän kertaisessa blogitekstissä kerron yksilövalmennuksesta. Yksilövalmennus on ennenkaikkea nuoren kohtaamista ja kuuntelemista sekä ratkaisujen etsimistä yhdessä haastavissa tilanteissa. Oppilaitoksessa tehtävän yksilövalmennuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelutaitoja, ehkäistä opintojen keskeytymistä ja tuoda opintoja keskeyttäneitä nuoria takaisin opintojen pariin.

Kohtaan työssäni Oppilaitos-Vamos hankkeen Vamos Kuopion työntekijänä ja valmentajana 16-29     -vuotiaita Savon ammattiopiston opiskelijoilta. Tarjoan heille yksilövalmennusta opintojen etenemisen tai niihin palaamisen tueksi. Huoli opintojen etenemisestä herää usein tilanteissa, jossa opiskelijalla on yhä enenevässä määrin poissaoloja, opinnot takkuavat ja motivaatio saattaa olla hukassa. Taustalla voi olla monia asioita, kuten elämänhallinnan ja mielenterveyden haasteita. 

Tutustumista ja luottamista

Yksilövalmennus etenee siten, että saan opiskelijalta luvan ottaa yhteyttä. Yleensä lähestyn viestillä, koska moni ei halua puhua puhelimessa tuntemattoman tyypin kanssa. Yhteyden saatuani sovimme missä tavataan. Se voi tapahtua koululla, Vamos Kuopion tiloissa, ulkosalla tai vaikka torilla, mikä vaan on helpoin paikka tulla. Kun ollaan tutumpia, on mahdollista tavata vaikkapa nuoren kotona.

Nuori saa kertoa ne asiat, joista haluaa keskustella ja joihin haluaa muutosta. Kun on tutustuttu, päästään yleensä niiden aiheiden äärelle, jotka opiskelua jarruttavat. Aina pyritään löytämään myös sitä edistävät tekijät. Tavoitteen valmennukselle nuori määrittää itse. Se voi olla mikä vaan, esimerkiksi se, että mieliala olisi parempi, kouluun tulisi mentyä, unirytmi tulisi kuntoon tai vaikka, että tulisi pestyä pyykkiä ja olisi puhtaita vaatteita kouluun. Kaikki toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja luottamukseen sekä yhdessä tekemiseen.

Yhdessä eteenpäin

Monesti yksilövalmennuksessa keskustellaan vaikkapa jännittämisestä. Jännitys voi liittyä kouluun menemiseen, siellä olemiseen ja syömiseen tai vaikka bussilla liikkumiseen. Paljon puhuttu aihe on myöskin nukkuminen, herääminen ja päivärytmi sekä niihin liittyvät haasteet. Myöskin ruokarytmistä, päihteiden käytössä, itsetunnosta, mielialasta, koulukiusaamisesta, ajanhallinasta ja motivaatiosta keskustellaan.  Nämä tekijät voivat olla mörkönä opiskelujen etenemisen tiellä. Yhdessä nämä möröt on mahdollista voittaa.  Bussilla ajamista voidaan harjoitella yhdessä, samoin syömässä käyntiä. Jännittäminen on ominaisuus, johon voi saada monenlaista apua silloin, kun se aiheuttaa stressiä ja estää toimintaa toteutumasta.

Toivoisin, että jokainen nuori tuntisi olevansa jossain hyvä ja tunnistaisi elämässään olevia voimavaroja. Näitäkin asioita mietitään ja tarkastellaan valmennuksessa. Aina se ei ole helppoa. Olisi myös mahtavaa, jos jokaisella olisi jokin mielenkiinnon kohde tai harrastus. Useasti pohdiskellaan harrastusmahdollisuuksia sekä esimerkiksi sitä mistä löytyisi uusia kaverisuhteita. Jos nuoren opinnot ovat keskeytyneet, voidaan hahmotella toimintakykyä tukevaa arkirytmiä. Yhdessä voidaan käydä kulkemassa vieraat kadut sekä katsomassa uudet paikat ja ovet.

Työtäni on myös ohjata opiskelijoita eri palveluiden, kuten mielenterveyspalvelujen piiriin. Avun pyytäminen saatikka hoitoon pääsemisen prosessien hahmottaminen ei aina ole helppoa, mutta yhdessä etsimällä ne ovat kuitenkin helpompia saavuttaa.

 

Sano se ääneen

Oppilaitoksessa on osaava opetushenkilökunta sekä oppilashuolto ja toiminkin heidän kanssaan tiiviissä yhteistyössä. Hankkeemme myötä Savon ammattiopiston ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) ja Sammakkolammen kampuksen opiskelijoilla on nyt muun ohjauksen ohella mahdollisuus saada yksilövalmennusta opintojensa tueksi. Pääasia, että jokaisella opiskelijalla olisi tyyppi, jonka kanssa jutella. Kun asia on ilmaistu ääneen, on se ensimmäinen askel kohti muutosta.

 

OPPILAITOS-VAMOS HANKKEEN YKSILÖVALMENTAJA: Enni Ruuskanen 

OPINNOT: Toimintaterapeutti (AMK) sekä lähihoitaja (mielenterveys- ja päihdetyö) ja Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet

MISSÄ OLEN OLLUT TÖISSÄ: Vamoksella reilun vuoden ryhmä- ja yksilövalmentajana, sitä ennen nuorten ohjaavalla pajalla ja etsivässä nuorisotyössä Suonenjoella. Sitä ennen hoitotyössä muun muassa sairaalassa eri osastoilla ja kotihoidossa. Tosi kauan aikaa sitten olin kassatyössä ja siivoojana.

TYKKÄÄN: Liikunnasta, lukemisesta, valokuvauksesta, piirtelystä ja maalaamisesta, syksystä, rutiineista, teestä, nukkumisesta ja luonnossa oleilusta.

Samalta kirjoittajalta

INNOsta oppimiseen

Oppilaitos-Vamoksen tarkoituksena on valmentaa, tukea ja kannustaa koulutuksessa olevia alle 30-vuotiaita nuoria suorittamaan opintonsa päätökseen,

8.11.2019