INNOsta oppimiseen

8.11.2019 -

Oppilaitos-Vamoksen tarkoituksena on valmentaa, tukea ja kannustaa koulutuksessa olevia alle 30-vuotiaita nuoria suorittamaan opintonsa päätökseen, siirtymään kohti työelämää tai jatko-opintoja ja saattaa jo opiskelusta pudonneita opiskelijoita takaisin opintojen pariin. Sammakkolammen yksikkö pilotoi tukitoimia kohdistaen oppimista tukevia kokeiluja ravintola- ja cateringalan, matkailun ja kotityö- ja puhdistuspalvelualan opiskelijoille.

Hankkeen toimintatavoissa yhdistyvät oppilaitoksen pedagoginen osaaminen ja Vamoksen kokemus syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kanssa työskentelystä. Sammakkolammentien yksikössä toiminta käynnistyi heti syyslukukauden alkaessa, kun järjestimme uusille opiskelijoille ennakkotutustumispäivän oppilaitokseemme madaltamaan kynnystä aloittaa opiskelu vieraassa ympäristössä. Odotimme muutamaa opiskelijaa, mutta tutustujia oli yli 30.

Innossa on aina avoimet ovet

Tavoitteena on toimintakulttuurin muuttaminen siten, että riskiryhmiin kuuluvat nuoret voivat saada yksilöllisempää tukea elämänhallinnan haasteisiinsa ja sosiaaliseen vahvistumiseen. Näihin haasteisiin vastaamalla Sammakkolammentien yksikössä on elokuusta alkaen toiminut INNO-paja. Paja toimii opintojen tukipajana opiskelijoille, joilla opinnot eivät ole edenneet toivotulla tai suunnitellulla tavalla tai opiskelija tarvitsee yksilöllistä ohjausta. Inno voi olla myös pysähtymismahdollisuus opiskelijalle, jolla on opiskelumotivaatio hukassa tai epävarmuus ja –tietoisuus omasta ammatin valinnasta. Opiskelija, joka palaa opintoihin keskeytykseltä, pääsee alkuun ja kertaamaan jo opittuja asioita Innon kautta. Innoon voi tulla kuka vain, ei tarvitse olla erityisen tuen suunnitelmaa, ei oppimisvaikeuksia, ei mitään ongelmia… Opiskelijat voivat tehdä Innossa loppuun kesken jääneitä kursseja ja tehtäviä, uusia tenttejä tai suorittaa verkkokursseja joko itsenäisesti tai ohjatusti. Toiselle tuki on vain tilan ja laitteen lainaamista tehtävien tekemiseen, toiselle se voi olla henkilökohtaista ohjausta ja helpotettuja tehtäviä. Vihdoinkin meillä on osoittaa tila ja paikka, jonne voi mennä oman asian kanssa. Niin monella opiskelijalla on oma opintopolku, Inno - ohjaus verkkokursseissa ja ytojen suorittaminen omalla aikataululla - mahdollistaa tämän joustavan rakenteen. Innossa on aina läsnä aikuinen, opettaja, jolta kysyä ja jonka kanssa voi keskustella mieleen tulevista asioista.

Monipuolinen perehdyttäminen auttaa kiinnittymään opintoihin

Perehdyttämisen ja ryhmäyttämisen merkitys nousee vahvasti esille pudokkuustilastoissa. Perusteellinen perehdyttäminen vähentää epävarmuutta, lisää turvallisuuden tunnetta ja auttaa opiskelijaa kiinnittymään opintoihin ja omaan ryhmään. Innon viikkolukkariin maanantaipäivät ovat muotoutuneet jatkuvan haun kautta tulevien opiskelijoiden perehdyttämispäiväksi. Silloin käydään läpi opintojen aloittamisen ja sujuvuuden kannalta tärkeät asiat yhdessä ja perehdytään opintoihin orientoitumiseen. Päivän aikana tutustutaan oppilaitoksen tiloihin, käytänteisiin, kirjaudutaan järjestelmiin, hommataan salmonellalähetteet, sovitellaan ja tilataan työvaatteet, tehdään lähtötasotestit ja tutustutaan tulevien viikkojen ohjelmaan… Kaiken keskellä jutustellaan ja havainnoidaan silmät ja korvat auki!

Tiistaiaamut alkavat Vamoksen Ennin, opon, kuraattorin ja Innon opettajan yhteisellä huolipalaverilla. Silloin jaamme ajatuksia ja huolia yhteisistä opiskelijoistamme ja mietimme monialaisesti mahdollisia tukitoimia. Usein vaikeatkin asiat ja tilanteet yhdessä mietittynä saavat aikaan järkevän ratkaisun. Enni on pajalla tiistaisin sekä tapaamassa yksilövalmennettaviaan ja osallistumalla Innon toimintaan kuuntelemalla ja jututtamalla nuoria. Yhdessä olemme työstäneet myös opiskeluvalmiuksia tukeviin opintoihin kokonaisuutta ”Arjen hallinnan haasteet opiskelu- ja työelämässä”.

Tiistaista perjantaihin luokan valtaavat innolaiset. Luokkatila luo puitteet rauhoittumiselle ja tehtävien tekemiseen. Useimmat opiskelijoita tulevat joko oman tutoropettajan tai opon lähettämänä, toiset tulevat tekemään kotitehtäviä hyppytuntien ajaksi. Aamun ensimmäinen tunti on rauhoitettu tenttien tekemiseen ja yksilölliseen ohjaukseen.

Pienin askelin kohti päämäärää

On tärkeää, että jokainen nuori tuntisi olevansa jossakin asiassa hyvä ja tunnistavansa itsessään olevia voimavaroja. Monesti motivaatiota haetaan todella hartaasti ja pitkäjänteisesti. Suorittamattomien tehtävien paljous on taattu motivaation syöjä, mutta keskittymällä yhteen tehtävään kerralla nekin tulevat tehdyksi. Vaikka opiskelijoille on kirjattu opiskeluajat ja tavoite valmistumisaika, Innossa voi edetä omaan tahtiin. Jokaisesta poistuneesta SK-merkinnästä, hyväksytystä rästitentistä tai läpäistystä verkkokurssista iloitaan ja saatetaanpa kahvitkin keittää!

Tuu käymään INNOlla tai ota muuten yhteyttä:

Samalta kirjoittajalta

INNOsta oppimiseen

Oppilaitos-Vamoksen tarkoituksena on valmentaa, tukea ja kannustaa koulutuksessa olevia alle 30-vuotiaita nuoria suorittamaan opintonsa päätökseen,

8.11.2019

Tuoreimmat