Savon ammattiopisto jättää vihreän kädenjäljen

20.6.2022 -
Opiskelija vaihtaa auton rengasta.

Olemme antaneet ympäristölupauksen kestävälle tulevaisuudelle: lisäämme alueen työelämän osaamista kouluttamalla ympäristövastuullisia ammattilaisia ja kehittämällä yritysten ja organisaatioiden toimintaa vastuullisemmaksi. Sen lisäksi, että pienennämme omaa ekologista jalanjälkeämme, kasvatamme tavoitteellisesti kädenjälkeämme.

Vuonna 2021 vastaanotimme Kuopion kaupungin Viksu Kuopio -tunnuksen osoituksena ansiokkaasta, vaikuttavasta ja näkyvästä työstä resurssiviisauden ja kiertotalouden edistämiseksi. Olemme myös rakentamassa hiilineutraalia Pohjois-Savoa yhteistyössä kumppanien kanssa, mistä olemme saaneet Mukana yhteisellä polulla -yhteisötunnuksen.

Teemme vuosittain ympäristöraportin ja -tilinpäätöksen, joka on osa kuntayhtymän tilinpäätöstä. Tutustu vuoden 2021 raporttiin (pdf).  Ympäristövastuuohjelmamme 2021-2023 (pdf) kokoaa yhteen visiomme ja tavoitteemme sekä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.

 

Kestävän kehityksen tekoja joka päivä

Osaajien koulutus on tärkein tehtävämme. Koulutamme työelämään ammattilaisia, jotka osaavat toimia myös ympäristövastuullisesti.

Ympäristövastuullisuus näkyy koulutusalojemme teoissa ja valinnoissa. Alat ovat luoneet itselleen ympäristövastuullisuuden osaamislupaukset, joissa nostetaan esiin alan vastuullisuusosaamista. Osaamislupauksissa alat huomioivat muun muassa kemikaaliriskejä, ympäristöystävällisten aineiden käytön ja taloudelliset koneiden käyttötavat. Lupauksista pidämme kiinni opetuksessa, mutta opiskelijat saavat niistä myös eväitä oman työpaikan tai toimialan käytäntöjen vastuullisuuden kehittämiseen.

Jotta voimme tarjota opiskelijoillemme asiantuntevaa opetusta ja toimia itsekin arjessa vastuullisesti, koulutamme tavoitteellisesti myös omaa henkilökuntaamme. Esimerkiksi vastuullisiin hankintoihin liittyvä sisäinen valmennus lisäsi osaamistamme huomioida hankintojemme ympäristövaikutuksia, ja osana valmennusta kehitimme vastuullisuusvaatimuksia hankinnoillemme.

Herkullisimman vastuullisuustekomme löytyvät ravintolapalvelustamme, jossa otamme kestävä kehityksen huomioon monin tavoin: Me muun muassa huomioimme ruoanvalmistuksen määrän, ajoituksen ja jaksotuksen, ja kehitämme kasvisruokareseptiikkaamme. Lisäämme luomutuotteita tarjontaamme, ja pyrimme valitsemaan palmuöljyttömiä vaihtoehtoja. Kiinnitämme huomiota puhdistusaineiden annosteluun ja oikeaan käyttöön. Ravintolapalveluillamme on Ekokompassi-ympäristösertifikaatti, joka edellyttää ympäristötyön jatkuvaa kehittämistä.

Konkreettiselta kooltaan suurin vastuullisuustekomme on uudet kampusrakennuksemme: olemme rakentaneet ne ympäristömerkki Joutsenmerkin ehtoja noudattaen. Joutsenmerkitty kampusrakennus takaa luonnonvalon, puhtaan sisäilman ja viihtyisät tilat sekä jäljitettävät materiaalit, tehokkaan energiankäytön ja kestävän elinkaaren. Varmistamalla rakennusten ympäristöystävällisyyden tarjoamme opiskelijoille ja henkilökunnalle turvalliset ja terveelliset tilat. Iisalmen kampuksemme sai Suomessa ensimmäisenä oppilaitosrakennuksena Joutsenmerkin.

 

Kestävän työelämän edistäjänä

Yhtä tärkeää kuin kouluttaa tulevaisuuden osaajia on kehittää tämän päivän työelämää, ja siksi teemme aktiivista vastuullisuusyhteistyötä alueen yritysten ja julkisen sektorin kanssa. Autamme ja tuemme yrityksiä ja organisaatioita, jotta he voivat omilla valinnoillaan ja teoillaan edesauttaa kestävää kehitystä. Yhdessä olemme laatineet muun muassa ympäristöjärjestelmiä (Ekokompassi ja ISO 14001), vastuullisuusvaatimuksia hankinnoille ja alihankinnoille sekä kehittäneet energiatehokkutta ja jätehuoltoa.

Hankkeet mahdollistavat monipuolisen ja laaja-alaisen yhteistyön työelämän kanssa. Esimerkiksi Ympäristöosaamisesta alueellinen menestystekijä -hanke (YMOSA) edisti kestävien ja ympäristövastuullisten tuotteiden ja palveluiden markkinoita Pohjois-Savossa. Mukana oli 17 pohjoissavolaista yritystä tai organisaatiota ravintoloista ja elintarvikevalmistajista isoihin konserniyhtiöihin ja vuokrataloyhtiöihin. Yhteistyössä mukanaolijoiden kanssa kävimme markkinavuoropuheluita heidän toimittajiensa kanssa, kehitimme ympäristöjohtamista ja tuimme toimijoiden ympäristöviestintää.

Myös omassa koulutustarjonnassamme on yrityksille suunnattu ympäristövastaavan koulutus, jonka sisältö on toimialariippumaton. Noin vuoden kestävät oppisopimusopinnot sisältävät kehittämistehtäviä omalle työpaikalle ja antavat valmiudet rakentaa, ylläpitää ja kehittää yritykselle ympäristöjärjestelmää. Koulutus on ensimmäinen laatuaan Suomessa.

 

Katse tulevaisuuden teoissa

Työmme kestävän kehityksen ja vastuullisuuden edistämiseksi jatkuu. Tavoitteenamme on päivittää kestävän kehityksen sertifikaattimme: Olemme aloittaneet itsearvioinnit, joiden pohjalta teemme kehittämissuunnitelman. Ulkoinen auditointi on vuoteen 2023 mennessä.

Oman henkilökunnan ympäristövastuullisuusosaamisen kehittäminen jatkuu tavoitteiden mukaisesti. Varmistamme, että kaikilla on riittävä perusosaaminen, ja lisäksi kehitämme opetushenkilökunnan syvempää osaamista toimialoittain. Osaamisessa huomioimme myös hankintojen vastuullisuusvaatimukset, ja tietotaito tuoda ne osaksi hankintoja.

Jokaisen teoilla ja valinnoilla on merkitystä. Tukevatko henkilökunnan arjen toimintatavat ja käytännöt antamaamme ympäristövastuullisuuslupausta? Vain olemalla kaikki mukana voimme toteuttaa kestävän tulevaisuuden tekijät visiotamme ja sen toteutumista.

 

Lisätietoja

Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
Lundgren Kati
innovaatiopäällikkö
strategian tuki
hanketoiminta
kestävä kehitys ja ympäristövastuu
PL 87 (Hehkukatu 1)
70211 Kuopio