Kestävän työelämän edistäjät

Kolme opiskelijaa ja opettaja pöydän äärellä

   

  Savon ammattiopisto on aktiivinen kestävän työelämän kehittäjä niin omassa kuin muiden pohjoissavolaisten yritysten ja organisaatioiden toiminnassa. Haluamme edistää kestävää kehitystä ja työelämän vastuullisuutta tarjoamalla asiantuntija- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille toimijoille. 

  Palveluitamme ovat muun muassa

  • vastuullisuustyön sparraus
  • tuki ja ohjaus vastuullisuustavoitteiden ja strategioiden jalkauttamiseen
  • hankintojen vastuullisuuden kehittäminen
  • täydennyskoulutukset ja muu osaamisen kehittäminen
  • selvitykset ja kartoitukset

  Ympäristövastuullisia palveluja -hakemisto

  Olemme koostaneet palveluhakemiston, jota yritykset voivat käyttää etsiessään ympäristövastuullisuutta edistäviä palveluja itselleen. Hakemisto päivitetään vuoden 2024 aikana.

  Yritysten tukena –  miten voimme auttaa?

  Monet yritykset ja organisaatiot ovat miettineet vastuullisuuskysymyksiä ja halunneet viedä toimintaansa kohti kestävämpiä ratkaisuja. Konkreettisia tekoja ja muutoksia voi olla haasteellista tehdä arjen pyörityksessä. 

  Olemme olleet monen pohjoissavolaisen yrityksen ja julkisen organisaation apuna ja tukena. Yhdessä olemme laatineet muun muassa ympäristöjärjestelmiä (Ekokompassi ja ISO 14001), vastuullisuusvaatimuksia hankinnoille ja alihankinnoille sekä kehitetty energiatehokkuutta ja jätehuoltoa. Hieman alempana olevista tallenteista voit tutustua yhteistyöhömme toimijoiden kanssa.

  Työkaluja konepajan ympäristötyöhön

  Kiertotaloutta konepajoille -hankkeen tavoitteena oli vahvistaa konepajateollisuuden alihankkijana toimivien pk-yritysten kiertotalousosaamista, lisätä resurssitehokkaita käytäntöjä ja parantaa ympäristövaikutusten tunnistamista, seurantaa ja raportointia.

  Hankkeessa luotiin sekä päämiesyritysten että alihankkijayritysten kannalta helppokäyttöinen ja kannustava toimintamalli ja työkalut koko alihankkijayritysten resurssitehokkuuden parantamiseen ja ympäristövaikutusten mittaamiseen, seurantaan ja raportointiin. Hankkeen pilottikohteina oli kahdeksan konepajaa, jotka kuuluvat kansainvälisillä markkinoilla toimivien päämiesten Ponsse Oyj:n, ANDRITZ Oy:n ja ANDRITZ Warkaus Works Oy:n alihankintaverkostoon.

  Tutustu:

  • loppuraportti (theseus.fi): lähtökohdat ja tavoitteet, toteutus, tuotokset, tulokset ja jatkotoimenpide-ehdotukset
  • hankkeen materiaalit (google drive -kansio): mm. tarkistuslista ja ympäristöraporttipohja
  • webinaari 29.3.22 (vimeo.com): hankkeen työkaluja

   

  Kiertotalousosaamista konepajoille on Savon koulutuskuntayhtymän ja Savonia-ammattikorkeakoulun hanke, joka on toteutettu aikavälillä 5/2021-3/2022. Hanke on yksi neljästä Sitran rahoittamasta kiertotalouden koulutuspilotista.  

  Lisätietoja: Kati Lundgren, projektipäällikkö, kati.lundgren@sakky.fi, p. 044 785 3525 

  Kestävän tulevaisuuden tekijät -webinaarit

  Ympäristövastuullisuutta julkisiin hankintoihin (YouTube)

  • Savon koulutuskuntayhtymän tavoitteena on vähentää hankintojen haitallisia ympäristövaikutuksia. Sakkyssa on toteutettu sisäistä hankintavalmennusta, jossa on laadittu hankintavaatimuksia. Vaatimuksilla edistetään vähähiilisyyttä, kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuutta. Tutustu myös Ympäristövastuullisia hankintoja yhteistyöllä -artikkeliimme.
  • Aihetta esittelevät asiantuntijat Kati Lundgren ja Sari Väänänen.

   

  Keinoja alihankintaketjun ympäristövastuullisuuden vahvistamiseen (Vimeo)

  • Miten edistämme kestävien ja ympäristövastuullisten tuotteiden ja palveluiden markkinoita Pohjois-Savossa?
  • Puhujina muun muassa toimitusjohtaja Pekka Kilpimaa (Mestar Kuopio Oy) ja asiakkuus- ja markkinointivastaava Ulla Kojonkoski (Tuoreverkko Oy)

   

   Yrityksen ympäristöasiat haltuun (Vimeo)

  • Mitä käytännön toimenpiteitä yrityksissä on tehty? Millaisia haasteita ja mahdollisuuksia ympäristötyössä on kohdattu? 
  • Lue myös Kilpailuetua ympäristötyöllä -artikkeli.
  • Puhujina muun muassa Olli Lipponen (Rautalammin kunta), Laura Leppänen (Taitotalo Oy) ja Tiina Taavitsainen (Varkauden seurakunta)

   

  Kuljetusten päästöjen vähentäminen – tavoitteet ja keinot (ei tallennetta)

  Materiaaleja

  Materiaaleja kestävän työelämän työkaluiksi:

   

  Lisätietoja

  Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
  Sakky Yrityspalvelut, yrityspalvelut@sakky.fi
  yritysten palvelut
  työelämäyhteistyö
  täydennyskoulutus
  oppisopimuspalvelut
  PL 87 (Hehkukatu 1)
  70211 Kuopio
  Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
  Salo Anu
  projektipäällikkö
  strategian tuki
  hanketoiminta
  Kestävä kehitys ja ympäristövastuu
  vastuullisuus ja kestävä kehitys/Taitaja2024
  PL 87 (Hehkukatu 1)
  70211 Kuopio