Kestävän työelämän edistäjät

Kolme opiskelijaa ja opettaja pöydän äärellä

   

  Savon ammattiopisto on aktiivinen kestävän työelämän kehittäjä niin omassa kuin muiden pohjoissavolaisten yritysten ja organisaatioiden toiminnassa. Haluamme edistää kestävää kehitystä ja työelämän ympäristövastuullisuutta myös jatkossa: tarjoamme asiantuntija- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille toimijoille. 

  Palveluitamme ovat muun muassa

  • ympäristötyön sparraus
  • tuki ja ohjaus vastuullisuustavoitteiden ja strategioiden jalkauttamiseen
  • hankintojen vastuullisuuden kehittäminen
  • täydennyskoulutukset ja muu osaamisen kehittäminen
  • selvitykset ja kartoitukset
  Nainen tekee sähkölaskelmia tietokoneen äärellä.

  Ympäristövastaavan koulutus – hae nyt!

  Tammikuussa 2022 käynnistyy Ympäristövastaavan koulutus (pdf), jossa voit työn ohella kouluttautua työpaikkasi ympäristövastaavaksi. Noin vuoden kestävä, työsi ohessa suoritettava koulutus antaa valmiudet rakentaa tai ylläpitää ja kehittää olemassa olevaa ympäristöjärjestelmää työpaikallasi.

  Koulutuksessa hankittavaa pätevyyttä ja osaamista voit hyödyntää millä tahansa toimialalla ja erilaisissa.  Haku päättyy 31.12.2021.

  Tulossa: Ympäristövastuullisia palveluja -hakemisto

  Olemme koostaneet palveluhakemiston, jota yritykset voivat käyttää etsiessään ympäristövastuullisuutta edistäviä palveluja itselleen. Hakemistossa on pääkategorioita, jotka jakaantuvat aihealueittain alavalikoiksi. 

  Hakemisto päivitetään kaksi kertaa vuodessa. 

  Yritysten tukena –  miten voimme auttaa?

  Monet yritykset ja organisaatiot ovat miettineet vastuullisuuskysymyksiä ja halunneet viedä toimintaansa kohti kestävämpiä ratkaisuja. Yksin ja ilman syvempää osaamista konkreettisia tekoja ja muutoksia voi olla haasteellista tehdä keskellä arjen pyörityksestä. 

  Olemme olleet monen pohjoissavolaisen yrityksen ja julkisen organisaation apuna ja tukena. Yhdessä olemme laatineet muun muassa ympäristöjärjestelmiä (Ekokompassi ja ISO 14001), vastuullisuusvaatimuksia hankinnoille ja alihankinnoille sekä kehitetty energiatehokkuutta ja jätehuoltoa. Hieman alempana olevista tallenteista voit tutustua yhteistyöhömme toimijoiden kanssa.

  Kestävän tulevaisuuden tekijät -webinaarit

  Ympäristövastuullisuutta julkisiin hankintoihin (YouTube)

  • Savon koulutuskuntayhtymän tavoitteena on vähentää hankintojen haitallisia ympäristövaikutuksia. Sakkyssa on toteutettu sisäistä hankintavalmennusta, jossa on laadittu hankintavaatimuksia. Vaatimuksilla edistetään vähähiilisyyttä, kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuutta. Tutustu myös Ympäristövastuullisia hankintoja yhteistyöllä -artikkeliimme.
  • Aihetta esittelevät asiantuntijat Kati Lundgren ja Sari Väänänen.

   

  Keinoja alihankintaketjun ympäristövastuullisuuden vahvistamiseen (Vimeo)

  • Miten edistämme kestävien ja ympäristövastuullisten tuotteiden ja palveluiden markkinoita Pohjois-Savossa?
  • Puhujina muun muassa toimitusjohtaja Pekka Kilpimaa (Mestar Kuopio Oy) ja asiakkuus- ja markkinointivastaava Ulla Kojonkoski (Tuoreverkko Oy)

   

   Yrityksen ympäristöasiat haltuun (Vimeo)

  • Mitä käytännön toimenpiteitä yrityksissä on tehty? Millaisia haasteita ja mahdollisuuksia ympäristötyössä on kohdattu? 
  • Lue myös Kilpailuetua ympäristötyöllä -artikkeli.
  • Puhujina muun muassa Olli Lipponen (Rautalammin kunta), Laura Leppänen (Taitotalo Oy) ja Tiina Taavitsainen (Varkauden seurakunta)

   

  Kuljetusten päästöjen vähentäminen – tavoitteet ja keinot (ei tallennetta)

  Lisätietoja

  Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
  Sakky Yrityspalvelut, yrityspalvelut@sakky.fi
  yritysten palvelut
  työelämäyhteistyö
  täydennyskoulutus
  Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
  Salo Anu
  projektipäällikkö
  kehityspalvelut
  hanketoiminta
  Kestävä kehitys ja ympäristövastuu
  PL 87 (Sammakkolammentie 2)
  70101 Kuopio