Kilpailuetua ympäristötyöllä

31.3.2021
Imagokuva, jossa nuori nainen katsoo kameraan ja on reppu selässä. Teksti: Kestävän tulevaisuuden tekijä. Musta tausta.

Ympäristövastuullinen toiminta alkaa omien ympäristövaikutusten tunnistamisesta ja siihen perustuvasta tavoitteellisesta toiminnasta. Ympäristötyöllä pyritään vähentämään haitallisia ympäristövaikutuksia, mutta sillä saavutetaan usein myös säästöjä, kustannustehokkuutta, asiakastyytyväisyyden kasvua sekä kilpailukykyä. Sertifioidun ympäristöjärjestelmän käyttöönotto on luotettava tapa kertoa myös muille toiminnan vastuullisuudesta.

 

Julkiset tahot, yhteistyökumppanit ja asiakkaat vaativat yhä useammin palveluntuottajiltaan ja tuotevalmistajilta sitoutumista ympäristövastuulliseen toimintaan. Asia voi tulla vastaan esimerkiksi kilpailutuksessa, jossa halutaan valita yhteistyökumppaniksi nimenomaan vastuullinen toimija.

Kuopiolainen kalusteita julkisiin tiloihin valmistava Kuopion Woodi Oy huomasi, että heillä ei ollut helppoa tapaa todentaa yrityksensä ympäristövastuullisuutta. Kehitysinsinööri Sampo Riihimäki kertoo, etteivät ympäristöasiat ole toiminnan kannalta yksittäinen kokonaisuus, vaan asiakasvaatimusten lisäksi ne linkittyvät lainsäädäntöön, henkilöstöön ja hintakilpailuun.

- Pysymme niin kaukana kuin mahdollista kaikesta siitä, mikä haisee viherpesulle, Riihimäki toteaa.

- Halusimme ottaa käyttöön kansainvälisesti tunnetun ympäristöserfitikaatin ISO 14001:n, koska teemme myös vientiä. Tällä sertifikaatilla on jatkossa helppo todentaa se, että yrityksessämme ollaan sitouduttu ympäristönsuojeluun ja kestävään kehitykseen, hän jatkaa.

Riihimäki kertoo, että julkisiin tiloihin, pääosin päiväkoteihin, tehtyjen kalusteiden tulee olla turvallisia myös siinä tapauksessa, että pieni asiakas päättää maistaa tuotetta. ISO14001:n myötä Woodi Oy:ssä ollaan nyt sitouduttu käyttämään 100% FSC sertifioitua puuta, seuraamaan jätemäärää, minimoimaan vaarallisten jätteiden määrää sekä kiinnittämään huomiota koko tuotteen elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin ja käyttöturvallisuuteen.

- Lisäksi ympäristöarvojen noudattaminen tuo merkitystä ja motivaatiota. Huomasimme, että lastulevystä tai mdf:stä valmistettu kaluste on 3-4 kertaa haitallisempi ympäristön kannalta kuin käyttämämme massiivipuu. Se antaa uskoa siihen, että tällä tiellä meidän kannattaakin jatkaa, Riihimäki sanoo.

 

Julkisten organisaatioiden merkittävä rooli

Woodi Oy:n lisäksi useat yritykset Pohjois-Savossa ovat viime vuosien aikana tehneet tavoitteellista työtä ympäristövastuullisuuden edistämisessä. Potkua siihen toi Savon koulutuskuntayhtymän (Sakkyn) luotsaama Ympäristöosaamisesta alueellinen menestystekijä -hanke, jossa työhön sai asiantuntijoiden tukea ja sparrausta.

- Hankkeen tarkoitus on edistää kestävien ja ympäristövastuullisten tuotteiden ja palveluiden markkinoita Pohjois-Savossa, selventää projektipäällikkö Anu Salo. Julkiset organisaatiot ovat merkittävässä osassa ja haluamme tukea heitä vastuullisuuteen, hän jatkaa.

Tiina Taavitsainen Varkauden seurakunnasta kertoo, että hankkeen myötä Varkauden seurakunta otti käyttöön Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän. Ekokompassi-sertifikaatti kertoo kymmenen kriteerin noudattamisesta ja sitoutumisesta vastuulliseen toimintaan. Ulkopuolinen auditoija todentaa kriteerien täyttymisen, jonka jälkeen toimintaa raportoidaan vuosittain.

- Ympäristön ja elämän suojelun sekä kestävän elämäntavan vaaliminen ei ole luterilaisessa kirkossa uusi juttu. Haluamme sitoutua tämän päivän ympäristöhaasteisiin ja kun se on kirjattu strategiaan, on kaikki velvoitettu myös noudattamaan sitä, Taavitsainen sanoo.

 

Konkreettisilla teoilla esimerkkiä muille

Varkauden seurakunnassa ympäristötyötä tehdään konkreettisin teoin ihmisen eri elämänvaiheet huomioiden. Jokaista Varkauteen syntynyttä vauvaa kohden istutetaan puu Tansaniassa, pienet päiväkerholaiset opettelevat lajittelua, tapahtumissa vältetään kertakäyttöastioita sekä hautausmaiden muovisia kynttilöitä ollaan korvaamassa useamman kerran käytettävillä lasilyhdyillä. Lisäksi seurakunnassa ollaan sitouduttu käyttämään Reilun kaupan tuotteita.

- Meillä seurakunnassa on eri ammattiryhmien muodostamat tiimit, joissa pohditaan esimerkiksi, miten saamme paperitulosteita vähennettyä ja kuinka voisimme hyödyntää enemmän lähiruokaa. Näin saamme erilaisia ideoita ja näkökulmia monipuolisesti, Taavitsainen kertoo.

Taavitsaisen mielestä seurakunnan esimerkki vastuullisesta ympäristötoiminnasta on tärkeää. Samaa mieltä on Rautalammin sivistysjohtaja ja lukion rehtori Olli Lipponen. Lipposen mukaan ympäristötietoisten lukiolaisten kautta myös henkilökunta on innostunut ympäristöasioista. Niin ikään Rautalammin sivistysosasto lähti mukaan Sakkyn hankkeeseen rakentamaan Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää. Ympäristöasiat on sisällytetty myös kuntastrategiaan.

- Rakennamme tällä hetkellä uutta päiväkotia lähipuu-hankkeella. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki rakennuksen puut on kaadettu ja sahattu Rautalammilla. Päiväkodista tulee luontopainotteinen. Metsäesikoulussa lapset pääsevät harjoittelemaan taitoja luonnossa, Lipponen hehkuttaa ja toivoo tämän myös houkuttelevan lapsiperheitä paikkakunnalle.

 

Ryhtiä ympäristötyöhön

Toimitilavuokrausta harjoittava Varkauden Taitotalo Oy:ssä on myös huomattu kuinka ympäristövastuullinen toiminta kiinnostaa ihmisiä ja siksi myös Taitotalolle on hankittu Ekokompassi-sertifikaatti. Taitotalossa työskentelevistä 600:sta työntekijästä moni on kiinnostunut kuulemaan lisää Taitotalon ympäristöteoista ja osallistumaan niihin myös itse. Taitotaloa edustava Laura Leppänen Navitas Kehitykseltä kertoo, että ympäristövastuullinen toiminta on otettu Taitotalon laatutekijäksi ja kilpailuvaltiksi.

- Taitotalolla konkreettiset toimenpiteet ovat olleet led-valoihin siirtyminen, aurinkopaneeleilla toimivan ePyöräkatoksen käyttöönotto, taloautomatiikan tehostaminen ja käytettyjen kalusteiden kierrättäminen aiempaa tehokkaammin, Leppänen kertoo. Hän myös paljastaa, että vuonna 2021 tarkoituksena on ottaa käyttöön aurinkopaneelit, joista saadaan osa energiasta nyt käytössä olevan vihreän sähkön rinnalle.

Merkittävänä parannuksena Leppänen näkee viestinnän kehityksen. Aiemmin viestimisessä on Leppäsen mukaan ujosteltu, mutta nyt viestinnän tueksi lanseerattiin hahmo, ympäristöasiavahti Walpas. Walpas esiintyy ympäristöteemaisissa opasteissa, joita löytyy niin hisseistä kuin lattiatarroista. Viestinnän tueksi on suunniteltu vuosikello ja verkkosivuille ympäristövastuulle on tehty oma alasivunsa.

Jotta toimenpiteet eivät jäisi suunnittelun asteelle, velvoittavat sertifioidut ympäristöjärjestelmät seuraamaan ja mittaamaan toiminnan tuloksia. Salo kertoo, että alussa sopivan mittarin tunnistaminen ja valinta voi olla joskus haastavaa, mutta ympäristötyön edetessä ja jäsentyessä yrityksen toimintaa palveleva mittari aina löytyy. 

Tuoreimmat