Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta vastaa hallinnon ja talouden tarkastamisesta sekä arvioinnin järjestämisestä. 

Tarkastuslautakunta arvioi vuosittain sitovien, valtuuston asettamien, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista ja siten pyrkii osaltaan edistämään kuntayhtymän toimintaa. Toimintaa voidaan pitää tuloksellisena, kun se kuntayhtymän perustehtävän mukaisesti lisää nuorten ja aikuisten osaamista vastaamaan alueen työelämän osaamistarpeisiin, kehittää alueen työelämää sekä edistää työllisyyttä, yrittäjyyttä ja hyvää elämää.

Esityslistat ja pöytäkirjat 1.8.2021 alkaen löytyvät täältä. Pöytäkirjat 31.7.2021 saakka löytyvät täältä. Linkit ohjaavat Dynasty-palveluun, jotka eivät täytä kaikilta osin saavutettavuuden ehtoja.

Tarkastuslautakunta 20172021 | varajäsen suluissa

  • Saara Koskinen, puheenjohtaja (Jukka Tirkkonen)
  • Heikki Alanen, varapuheenjohtaja (Iris Asikainen)
  • Jukka Häyrinen (Petteri Laurikainen)
  • Toini Juvonen-Nissinen (Saara Hanhela)
  • Kati Sweeney (Kari Tyrväinen)

 

Lisäksi kokouksiin osallistuvat

  • Sirpa Hyttinen, sisäinen tarkastaja
  • Raija Keskimäinen, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä

 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomukset vuosilta 2017–2020 ovat luettavissa. Arviointikertomukset ovat pdf-muodossa. Vuosien 2017–2020 arviointikertomukset eivät täytä saavutettavuusdirektiiviä.