Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta vastaa hallinnon ja talouden tarkastamisesta sekä arvioinnin järjestämisestä. 

Tarkastuslautakunta arvioi vuosittain sitovien, valtuuston asettamien, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista ja siten pyrkii osaltaan edistämään kuntayhtymän toimintaa. Toimintaa voidaan pitää tuloksellisena, kun se kuntayhtymän perustehtävän mukaisesti lisää nuorten ja aikuisten osaamista vastaamaan alueen työelämän osaamistarpeisiin, kehittää alueen työelämää sekä edistää työllisyyttä, yrittäjyyttä ja hyvää elämää.

Esityslistat ja pöytäkirjat 1.8.2021 alkaen löytyvät täältä. Linkki ohjaa Dynasty-palveluun, jonka pdf-tiedostot eivät täytä kaikilta osin saavutettavuuden ehtoja.

Tarkastuslautakunta 20212025 | varajäsen suluissa

  • Antti Valta, puheenjohtaja (Petri Suihkonen)
  • Antti Koskinen, varapuheenjohtaja (Veijo Tirkkonen)
  • Tiina Grönlund (Pia Rothberg)
  • Kati Sweeney (Hillevi Ruuskanen)
  • Veera Ursin (Osmo Kääriäinen)

 

Lisäksi kokouksiin osallistuvat

  • Sirpa Hyttinen, sisäinen tarkastaja
  • Raija Keskimäinen, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä

 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomukset vuosilta 2019–2022 ovat luettavissa. Arviointikertomukset ovat pdf-muodossa. Vuosien 2019 ja 2020 arviointikertomukset eivät täytä saavutettavuusdirektiiviä.