Meille töihin

Kolme opiskelijaa ja opettaja pöydän äärellä

Savon koulutuskuntayhtymä on haluttu ja työntekijöidensä suosittelema työnantaja. Meitä sakkylaisia on yli 700 ympäri Pohjois-Savoa – jokainen oman alansa ammattilainen ja nöyrän ylpeä panoksestaan elinikäisen oppimisen mahdollistajana. 

Työkentältämme löytyy muun muassa opetuksen, kehittämisen ja hallinnon alan tehtäviä. Meillä pääset mukaan moniammatilliseen ja kannustavaan työyhteisöön. Olemme koulutusmyönteinen organisaatio, jossa mahdollistamme henkilöstön jatkuva itsensä kehittäminen.

Teemme työtä, jolla on laaja yhteiskunnallinen merkitys: Lisäämme nuorten ja aikuisten osaamista, vastaamme alueen työelämän osaamistarpeisiin ja kehitämme alueen työelämää. Tule kestävän tulevaisuuden tekijäksi!

Tarjoamme

  • kattavat työterveyspalvelut
  • mahdollisuus etätöihin toimenkuvasta riippuen
  • työelämän joustoja: esim. joustava työaika ja mahdollisuus työn ja muun elämän palapelin yhteensovittamiseen
  • tukea liikunta- ja kulttuuririentoihin: ePassi 100 €/vuosi
  • yhteisiä liikuntavuoroja, esim. lentopallotreenit
  • koko kuntayhtymän yhteisiä tapahtumia pari kertaa vuodessa 
  • Joutsenmerkittyjä, ympäristöystävällisiä työympäristöjä

Avoimet työpaikat

Voit jättää meille myös avoimen hakemuksen. 

 

Amm. ain. (sähkö ja automaatio) pt. tuntiopettaja

Työn tyyppi
Vakinainen
Työn kesto
1.8.2021
Sijainti
Kuopio
Työnkuvaus

Savon ammattiopisto hakee ammatillisten aineiden (sähkö- ja automaatioala) päätoimista tuntiopettajaa 1.8.2021 alkaen toistaiseksi Kuopion yksikköön. Opetusaiheina on mm. sähköasennustekniikka, sekä kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät sekä jakeluverkkoasennukset.

Edellytetään alan työkokemusta ja erityisen vahvaa käytännön asennusosaamista sekä hyviä yhteistyö- ja tiimityötaitoja. Eduksi katsotaan kokemus vastaavista opetustehtävistä sekä erityisopetuksesta. Työhaastattelun yhteydessä järjestetään työkoe.

Avoin hakemus, oppimispalvelut

Työn tyyppi
Määräaikainen
Sijainti
Iisalmi, Kuopio, Siilinjärvi, Varkaus
Työnkuvaus

Kiinnostaako sinua määräaikainen työ, esimerkiksi sijaisuus, Savon koulutuskuntayhtymässä?

Savon koulutuskuntayhtymässä olet osa moniammatillista työyhteisöä, jossa arvostamme toisiamme ja yhteisiä toimintatapojamme. Järjestämme henkilökunnallemme osaamista tukevia koulutuksia, ja kannustamme työntekijöitämme myös muutoin oman osaamisen kehittämiseen.

Avoin hakemus, yleinen

Työn tyyppi
Määräaikainen
Sijainti
Iisalmi, Kuopio, Siilinjärvi, Varkaus
Työnkuvaus

Kiinnostaako sinua määräaikainen työ, esimerkiksi sijaisuus, Savon koulutuskuntayhtymässä?

Savon koulutuskuntayhtymässä olet osa moniammatillista työyhteisöä, jossa arvostamme toisiamme ja yhteisiä toimintatapojamme. Järjestämme henkilökunnallemme osaamista tukevia koulutuksia, ja kannustamme työntekijöitämme myös muutoin oman osaamisen kehittämiseen.

Henkilöstöpäällikkö

Työn tyyppi
Vakinainen
Työn kesto
15.6.2021
Sijainti
Kuopio
Työnkuvaus

Savon koulutuskuntayhtymä hakee henkilöstöpäällikköä toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 15.6.2021 alkaen.

Henkilöstöpäällikkö toimii sujuvana yhteytenä ja aktiivisena toimijana henkilöstön, esimiesten ja johdon välillä. Keskeisimpiin vastuualueisiin kuuluu henkilöstöpalveluiden kehittäminen ja koordinointi, palkkaus- ja palvelussuhdeasiat, rekrytointi- ja perehdyttäminen, työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistäminen sekä osaamisen kehittäminen. Henkilöstöpäällikkö toimii myös henkilöstöpalvelujen lähiesimiehenä.

Lehtori, VALMA-koulutus

Työn tyyppi
Vakinainen
Työn kesto
1.8.2021
Sijainti
Kuopio
Työnkuvaus

Savon ammattiopisto hakee lehtoria ammatilliseen koulutukseen valmentavaan VALMA-koulutukseen 1.8.2021 alkaen toistaiseksi Kuopion yksikköön.

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA) on suunnattu ensisijaisesti perusopetuksen päättäneille vailla toisen asteen tutkintoa oleville nuorille. Koulutukseen voivat hakeutua myös aikuiset ja maahanmuuttajataustaiset henkilöt, jotka tarvitsevat lisävalmiuksia ammatilliseen koulutukseen siirtymiseksi.

Pt. tuntiopettaja, äidinkieli

Työn tyyppi
Määräaikainen
Työn kesto
29.7.2021 -31.7.2022
Sijainti
Varkaus
Työnkuvaus

Savon ammattiopisto hakee kahta äidinkielen päätoimista tuntiopettajaa ajalle 29.7.2021 -31.7.2022 Varkauden yksikköön. Toiseen tehtävään sisältyy opetusta myös Varkauden lukiossa.

Eduksi katsotaan S2- ja verkko-opetuksen osaaminen sekä työkokemus ammatillisesta oppilaitoksesta. Lisäksi odotamme hyviä yhteistyö- ja tiimityötaitoja sekä kehittävää työotetta.

Tehtävän kelpoisuusvaatimukset: Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/98 (siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen).

Pt. tuntiopettaja, äidinkieli

Työn tyyppi
Vakinainen
Työn kesto
29.7.2021
Sijainti
Kuopio
Työnkuvaus

Savon ammattiopisto hakee äidinkielen päätoimista tuntiopettajaa 29.7.2021 alkaen toistaiseksi Kuopion yksikköön.

Eduksi katsotaan S2- ja verkko-opetuksen osaaminen sekä työkokemus ammatillisesta oppilaitoksesta. Lisäksi odotamme hyviä yhteistyö- ja tiimityötaitoja sekä kehittävää työotetta.

Tehtävän kelpoisuusvaatimukset: Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/98 (siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen).

Palvelussuhteen ehdot: OVTES osio C

Palvelussuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Pt. tuntiopettaja, englanti ja ruotsi

Työn tyyppi
Vakinainen
Työn kesto
29.7.2021
Sijainti
Kuopio
Työnkuvaus

Savon ammattiopisto hakee englannin ja ruotsin kielen päätoimista tuntiopettajaa 29.7.2021 alkaen toistaiseksi Kuopion yksikköön.

Valittavalta edellytetään pääaineena englantia, lisäksi oltava aineopinnot ruotsista. Eduksi katsotaan verkko-opetuksen osaaminen ja työkokemus ammatillisesta oppilaitoksesta. Lisäksi odotamme hyviä yhteistyö- ja tiimityötaitoja sekä kehittävää työotetta

Tehtävän kelpoisuusvaatimukset: Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/98 (siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen).

Palvelussuhteen ehdot: OVTES osio C

Pt. Tuntiopettaja, laaja-alainen erityisopetus

Työn tyyppi
Määräaikainen
Työn kesto
1.8.2020 - 31.7.2022
Sijainti
Kuopio
Työnkuvaus

Laaja-alaisen erityisopetuksen päätoiminen tuntiopettaja ajalle 1.8.2021 - 31.7.2022 Kuopioon.

Tehtävät koostuvat yhteisten tutkinnon osien opinnoissa tukea tarvitsevien opiskelijoiden opettamisesta. Edellytetään laaja-alaisen erityisopetuksen menetelmien tuntemusta ja halua kehittää sekä samanaikais- että pienryhmäopetusta yhteistyössä yhteisten aineiden ja ammatillisten aineiden opettajien kanssa. Eduksi katsotaan verkko-opetuksen osaaminen sekä työkokemus ammatillisesta oppilaitoksesta. Lisäksi odotamme hyviä yhteistyö- ja tiimityötaitoja sekä kehittävää työotetta.

Pt. tuntiopettaja, liikunta ja terveystieto

Työn tyyppi
Määräaikainen
Työn kesto
29.7.2021 - 31.7.2022
Sijainti
Kuopio
Työnkuvaus

Savon ammattiopisto hakee liikunnan ja terveystiedon päätoimista tuntiopettajaa ajalle 29.7.2021 - 31.7.2022 Kuopion yksikköön.

Edellytetään kelpoisuutta sekä liikunnan että terveystiedon opetukseen. Eduksi katsotaan verkko-opetuksen osaaminen sekä työkokemus ammatillisesta oppilaitoksesta. Lisäksi odotamme hyviä yhteistyö- ja tiimityötaitoja sekä kehittävää työotetta.

Tehtävän kelpoisuusvaatimukset: Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/98 (siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen).

Palvelussuhteen ehdot: OVTES osio C