Ylioppilastutkinto

Nuori nainen ylioppilaslakki päässä ja keltainen tausta.

Ylioppilastutkinto koostuu neljästä pakollisena kirjoitettavasta aineesta. Kaikille pakollinen koe on äidinkielen koe. Vähintään yhdessä pakollisessa kokeessa on suoritettava pitkän oppimäärän koe. Kolme muuta pakollista koetta opiskelija valitsee seuraavista:

  • toisen kotimaisen kielen koe (A-/B-taso)
  • yksi vieraan kielen koe (A-/C-taso)
  • matematiikan koe (pitkä/lyhyt oppimäärä)
  • yksi reaaliaineen koe     
                              

Ylioppilastutkinnon voi suorittaa hajautetusti kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana tai kerralla. Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautuessa tehtyjä valintoja, jotka koskevat kokeen pakollisuutta, ylimääräisyyttä tai kokeen tasoa ei voi jälkikäteen muuttaa.

Ylioppilaskirjoituksiin liittyvistä asioista voi tiedustella ryhmänohjaajalta, opinto-ohjaajalta, koulutussihteeriltä tai rehtorilta. Ylioppilastutkintolautakunnan ohjeista ja määräyksistä saat tietoa Ylioppilastutkinto-sivustolta.

Ylioppilastutkinto uudistuu

Ylioppilastutkintolaki uudistui 1.8.2019. Uusi laki koskee ylioppilaskokelaita, jotka aloittavat tutkintonsa suorittamisen keväällä 2022 tai sen jälkeen.

Uuden lain myötä opiskelijan on kirjoitettava viisi ainetta. Äidinkielen ja kirjallisuuden koe on pakollinen, ja lisäksi kokelaan on valittava vähintään kolme koetta toisen kotimaisen kielen, vieraan kielen, matematiikan ja reaaliaineen ryhmästä. Viides koe voi olla esimerkiksi joko reaaliaineesta tai vieraasta kielestä.