Lukio-opiskelu

Kaksi opiskelijaa tietokoneen äärellä sohvalla.

Lukion voi suorittaa 2–4 vuodessa, mutta yleisin suoritusaika on 3 vuotta. Kouluvuosi on jaettu neljään jaksoon, ja jokaisessa jaksossa opiskellaan eri aineiden kursseja. Lukion päättötodistuksen saadaksesi on sinun suoritettava vähintään 75 kurssia. Lukio-opinnot koostuvat pakollisista, syventävistä ja soveltavista kursseista.
 
Opiskelu lukiossa on itsenäisempää ja vastuullisempaa kuin peruskoulussa. Jokainen on itse vastuussa siitä, että lukion kurssimäärä täyttyy. Ryhmänohjaaja ja opinto-ohjaajat auttavat tarvittaessa opintosuunnitelmien tekemisessä. Seuraavan lukuvuoden ainevalinnat tehdään aina keväisin. Kurssivalintojasi pääset muuttamaan Wilmassa. 

Oppimistyylit ja -strategiat

Oletko koskaan pysähtynyt ajattelemaan, miten opit parhaiten? Jokaisella meistä on oma henkilökohtainen oppimistyylinsä, joka perustuu yhden tai useamman aistin käyttöön oppimistilanteessa. 

Oppimiseen vaikuttaa henkilökohtaisen oppimistyylin lisäksi myös käytössä oleva oppimisstrategia. Oppimisstrategiaa käytetään uuden tiedon hankinnassa, tiedon käsittelyssä ja tiedon mieleen palauttamisessa. Oppimisstrategia ei ole muuttumaton, vaan se mukautuu tehtävän ja tilanteen mukaan. Jos tunnet oman oppimisstrategiasi, voit myös tarvittaessa muuttaa sitä!

Oppimisstrategiat jaetaan kahteen eri ryhmään:

  • pintasuuntautuneeseen oppimisstrategiaan
  • syväsuuntautuneeseen oppimisstrategiaan

 

Pintasuuntautunut opiskelija raapaisee vain tiedon pintaa ja keskittyy ymmärtämisen sijasta ulkoa opetteluun. Kokeen jälkeen hän unohtaa opiskelemansa.

Syväsuuntautunut opiskelija puolestaan porautuu asioiden ytimeen, ottaa selvää, kyseenalaistaa asioita ja pyrkii selvittämään asioiden laajemmat yhteydet. Syväsuuntautunut oppija opiskelee ymmärtääkseen, eikä tyydy vain toistamaan oppikirjan kertomia asioita.

Oppijana kehittyminen

Opiskelutaitoja voi oppia ja oppijana voi kehittyä! Mitä tehokkaammat ovat opiskelutaitosi, sitä vaivattomampaa opiskelu on. Verkko-opon sivuilta löydät menestyvän opiskelijan huoneentaulun. Mitä vinkkejä voit ottaa siitä omaksesi?