Arviointi lukiossa

Kaksi opiskelijaa tietokoneen ääressä; katsovat kameraan.

I Kurssiarviointi

Opiskelijan tiedot ja taidot arvioi asianomaisen aineen opettaja kunkin kurssin päättyessä.

Arvioinnissa huomioon otettavia seikkoja:

  • kurssin alkaessa opiskelijoille selvitetään arviointiperusteet,
  • kurssin tavoitteet ja painopistealueet sekä
  • kirjallisten kokeiden ja jatkuvan näytön osuus arvosanan määräytymisessä.

 

Kurssin uusiminen/arvosanan korotus

Hylätyn (arvosana 4) kurssin voi suorittaa osallistumalla kerran uusintakuulusteluun tai käymällä kurssin uudelleen. Opiskelijan, joka on saanut myös uusintakuulustelusta hylätyn arvosanan, on suoritettava kurssi osallistumalla uudestaan opetukseen.

Hyväksytysti suorittamaansa kurssia opiskelija voi korottaa kerran lukuvuodessa erikseen määrättynä uusintapäivänä tai käymällä kurssin uudelleen.

Arviointiin liittyvistä asioista voi tiedustella aineenopettajilta, ryhmänohjaajalta, opinto-ohjaajalta, koulutussihteeriltä tai rehtorilta. 

II Oppiaineen oppimäärän arviointi

1. Oppiaineen oppimäärä arvioidaan, kun opiskelija on suorittanut oppiaineen pakolliset ja valitsemansa syventävät ja soveltavat kurssit. Opiskelijan on suoritettava hyväksytysti vähintään 2/3 opinto-ohjelmansa mukaisista oppiaineen oppimäärän pakollisista ja valtakunnallisista syventävistä kursseista.

2. Opettaja voi harkintansa mukaan korottaa kurssiarvosanojen keskiarvona määräytyvää oppimäärän arvosanaa, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat opintojen päättövaiheessa arvioitavissa keskiarvon perusteella määräytyvää arvosanaa paremmiksi.

3. Päättötodistuksen arvosanat:

Numeroin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet
äidinkieli ja kirjallisuus ovat yksi oppiaine, joista annetaan yksi arvosana

Suoritusmerkinnällä arvioidaan opinto-ohjaus ja mikäli opiskelija pyytää: liikunta, valinnaiset kielet (mikäli opiskelija on suorittanut alle kolme kurssia) ja yhden kurssin käsittävät pakolliset oppiaineet (KU, MU, FI, KE, FY, TE, PS)