Pst! This event was already.

Kiertotaloutta konepajoille

Käsi hitsaa ja kipinöitä lentää ilmaan.

Kiertotaloutta konepajoille -webinaarin aluksi kuullaan päämiesyritysten ANDRITZ Oy:n ja Ponsse Oyj:n puheenvuorot ympäristövastuullisuuden merkityksestä ja edistämisestä toimittajaverkostossa. Tilaisuudessa esitellään konepajoille kehitettyjä työkaluja ja annetaan käyttöopastusta niiden hyödyntämiseen. Lopuksi kuullaan vielä konkreettisia esimerkkejä konepajojen resurssitehokkaista käytännöistä.

Webinaarin kohderyhmänä on erityisesti konepajojen toimihenkilöt (esimerkiksi työnjohtajat, laatu- ja kehityspäälliköt)toisen asteen ja korkeakoulujen kone- ja tuotantotekniikan opettajat sekä muut konepajojen vähähiilisestä kiertotaloudesta kiinnostuneet.

Ilmoittaudu webinaariin viimeistään 28.3. (webropol).

Lue Vähähiilinen kiertotalous edellyttää vastuullisuutta koko tuotantoketjussa -artikkeli.

 

Ohjelma

Avaussanat

  • Kati Lundgren, projektipäällikkö, Savon koulutuskuntayhtymä

 

Ympäristövastuullisuuden edistäminen toimittajaverkostossa

  • Timo Taurén, Supplier Development Manager, ANDRITZ Oy
  • Mika Julkunen, HSE Manager, Ponsse Oyj

 

Työkalut konepajoille -esittely ja käyttöopastus

  • Konepajan ympäristömittarit
  • Tarkistuslistat toiminnan arviointiin ja kehittämiseen
  • Konepajan ympäristöraportti

 

Case-esimerkkejä konepajoilta

Keskustelua ja kysymyksiä

*** 

Konepajoille suunnatut työkalut ovat jatkossa vapaasti ja maksutta konepajojen käytössä. Työkalut on kehitetty ja webinaari toteutetaan osana Kiertotalousosaamista konepajoille -hanketta, jonka toteuttavat yhteistyössä Savon koulutuskuntayhtymä ja Savonia-ammattikorkeakoulu. Hanke on yksi neljästä Sitran rahoittamasta kiertotalouden koulutuspilotista.  

Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
Lundgren Kati
innovaatiopäällikkö
strategian tuki
hanketoiminta
kestävä kehitys ja ympäristövastuu
PL 87 (Hehkukatu 1)
70211 Kuopio

Muita tulevia tapahtumia