Liiketoiminnan ammattitutkinto, Henkilöstöpalvelut, 150 osp (Teams-toteutus)

liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, henkilöstöhallinto
Koulutus alkaa
14.2.2024
Tutkinto/Koulutus
Liiketoiminnan ammattitutkinto
Hae oppisopimuksella
Koulutuksen kesto
4 kk - 12 kk (tutkinnon osa - koko tutkinto)
Paikkakunta
Kuopio
Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat vahvistaa osaamistaan henkilöstöhallinnon työtehtävissä. Koulutus soveltuu myös jatkokoulutukseksi liiketoiminnan perustutkinnon suorittaneille.

Opiskelija osaa koulutuksen jälkeen
• tehdä työsuhteen aloitukseen liittyvät toimenpiteet
• toimia henkilöstöhallinnon tehtävissä
• opastaa henkilöstöasioissa
• tehdä työsuhteen päättymiseen liittyvät toimenpiteet

• hoitaa toimenkuvaan liittyviä asiakkuuksia
• tehdä asiakirjahallintoon liittyvät tehtävät
• tehdä sisäisiä palvelutehtäviä

• toimia liiketoiminnan tehtävissä
• toimia asiakaspalvelutilanteissa
• toimia työyhteisön jäsenenä
• kehittää työtään ja omaa osaamistaan.

Toteutus

Koulutus toteutetaan verkkovälitteisesti Teamsillä. Koulutukseen voi osallistua joustavasti työn ohessa.

Aikataulu ja ohjelma, klo 8.15 - 15.00

LIIKETOIMINNAN TEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, 30 osp
14.2.2024, Toimintaympäristö ja liiketoimintamallit
• erilaiset liiketoimintamallit
• yrityksen strategia liiketoimintamallin toteuttamisessa
• vastuullisuus ja kestävä kehitys

19.3.2024, Kannattavuus
• talouden peruskäsitteitä, talouden tunnusluvut ja niiden tulkinta
• mistä kannattavuus muodostuu?
• kannattavuuden termit ja tunnusluvut
• kannattavuuden seuranta ja analyysit

17.4.2024, Työyhteisötaidot
• työyhteisön kulttuuri, toimintatavat ja vuorovaikutustilanteet
• sisäinen ja ulkoinen viestintä
• työyhteisön jäsenen palautetaidot
• ajankäytön hallinta
• oman työn kehittäminen

16.5.2024, Viestintä työelämässä, hybridi-toteutus
• kirjallinen viestintä ja kielenhuolto
• viestintä eri kanavissa

ASSISTENTTI- JA SIHTEERITYÖN PALVELUT, 60 osp
5.6.2024, Sihteerin asiakkuudet
• vuorovaikutustaidot
• kulttuurien kohtaaminen palvelutyössä
• sisäisten ja ulkoisten palvelutehtävien sekä asiakkuuksien hoitaminen

29.8.2024, Toimistosovellukset ja digitaaliset työvälineet, lähiopetus, Savilahti, Kuopio
• toimistosovellusten tehokäyttö
• digitaaliset työvälineet, O365 yms.

25.9.2024, Asian- ja tiedonhallinta
• lainsäädäntö, ohjeet ja määräykset
• arkistonmuodostussuunnitelma (AMS), tiedonohjaussuunnitelma (TOS)
• tietoturva ja tietosuoja; elinkaarikysymykset
• sähköisen toimintaympäristön tiedonhallinta

HENKILÖSTÖPALVELUT, 60 osp
24.10.2024, Lainsäädäntö
• työlainsäädäntö
• yksityisyyden suoja työelämässä

20.11.2024, Rekrytointi ja perehdytys
• rekrytointi
• perehdytys HR-toimintona

11.12.2024, HR-palvelut
• henkilöstöpalvelut organisaation toiminnan tukena
• HR-järjestelmät ja -analytiikka
• työterveyshuolto ja työhyvinvointi
• viestintä HR-työssä

Voit suorittaa koulutuksessa liiketoiminnan ammattitutkinnon, liiketoiminnan palveluiden osaamisala, 150 osaamispistettä.
Tutkinto koostuu pakollisesta tutkinnon osasta,
• Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen, 30 osp
Valinnaisista tutkinnon osista,
• Henkilöstöpalvelut, 60 osp
• Assistentti- ja sihteerityön palvelut, 60 osp

Yksittäisen tutkinnon osan suorittaminen on mahdollista.

Tutustu myös Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon koulutukseen.

Lisätietoja koulutuksesta

Tutkintovastaava Satu Andersin
puh. 044 785 8663

Suunnittelija Petri Lehtoranta
puh. 044 785 8613
etunimi.sukunimi@sakky.fi

Kustannukset
Oppisopimuskoulutus: maksuton

Opiskelijan maksama omaehtoinen koulutus:
- tutkinnon osa: 100 €
- koko tutkinto: 250 €

Yrityksen maksama henkilöstökoulutus:
- tutkinnon osa: 200 €
- koko tutkinto: 500 €
Koulutuspaikka
Savilahti, Kuopio
Opetusmuoto
Verkko-opetus
Oppisopimuskoulutus

Voit opiskella ja suorittaa tutkinnon myös oppisopimuksella.
Lisätietoa oppisopimuksesta

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, niin ota yhteyttä työelämäkoordinaattoriin:
Jaana Kukkonen, puh. 044 785 3064

tai täytä sähköinen hakulomake: Haku oppisopimuskoulutukseen

Oheismateriaali

Tilaa Savon ammattiopiston liiketalouden uutiskirje
#liiketalouskuopio
#liiketoiminnanammattitutkinto

Hakemismenettely

Koulutukseen on jatkuva haku.

Omaehtoisessa koulutuksessa opiskelijavalinnat tehdään pääasiassa sähköisen hakemuksen ja ohjauskeskustelun perusteella. Ohjauskeskustelussa arvioidaan mm. hakijan soveltuvuutta ko. tutkintoon, koulutustarvetta sekä motivaatiota ja muita valmiuksia tutkinnon/koulutuksen suorittamiseen. Päätöksen opiskelijavalinnasta tekevät yhdessä opettaja ja koulutuspäällikkö. Tutkintoon valittavalla tulee olla ko. tutkintoon soveltuva työpaikka tai suunnitelma työpaikan löytämiseksi.

Työvoimakoulutuksessa opiskelijavalintapäätökset tekee TE-palvelut ja oppisopimuskoulutuksessa Savon ammattiopiston oppisopimuspalvelut.

Opintojen rahoitus

-

Tutkinnon perusteet (OPH)
Huomioitavaa

Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Kielitaitovaatimus
Haku päättyy
jatkuva haku
Hae oppisopimuksella