Lääkealan perustutkinto, lääketeknikko (Kuopio)

sakky logo
Koulutus alkaa
ELOKUUSSA 2025
Tutkinto/Koulutus
Lääkealan perustutkinto
Hae oppisopimuksella
Koulutuksen kesto
SEURAAVA ALOITUS ELOKUUSSA 2025. HAKU TÄHÄN AUKEAA KEVÄÄLLÄ 2025.

Opiskelun kesto: Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (HOKS), n. 2 - 3 vuotta. Aikaisempi osaaminen tunnustetaan.
Paikkakunta
Kuopio
Kohderyhmä

Lääkealasta kiinnostuneet peruskoulun tai lukion tai toisen ammatillisen tutkinnon suorittaneet henkilöt, joilla on lääkealalla vaadittava terveydentila.

Lääketeknikkona työpaikkasi voi olla apteekissa, sairaala-apteekissa, terveyskeskuksen lääkekeskuksessa, lääketeollisuudessa tai lääketukkukaupassa.
Työhösi apteekissa kuuluvat logistiikkatehtävät; lääkkeiden tilaaminen, toimitusten tarkastaminen ja lääkkeiden varastoinnista huolehtiminen. Laskutus, arkistointi, markkinointimateriaalien laatiminen ja somistaminen ovat myös osa työtäsi. Apteekeissa työskentelet toimisto-, asiakas-, ja varastotiloissa.

Lääketeknikon työ edellyttää tarkkuutta, huolellisuutta, asiakaspalvelutaitoa, rutiinien sietokykyä sekä toisaalta kykyä siirtyä joustavasti tehtävästä toiseen tilanteen mukaan. Apteekeissa työaika vaihtelee aukioloaikojen mukaan. Lääketeollisuudessa työsi on usein vuorotyötä.

Jos sinulla on kesken jääneitä media-alan opintoja, jotka haluat suorittaa loppuun, tee avoin hakemus: [[AVOIN HAKEMUS|https://sakky.fi/fi/koulutukset/avoin-hakemus]]. Jos sinulla on tiedossa alan oppisopimuspaikka, tee hakemus oppisopimuskoulutukseen: [[AVOIN HAKEMUS OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN|https://sakky.fi/fi/koulutukset/avoin-hakemus-oppisopimuskoulutukseen-0]]

Toteutus

Koulutus toteutetaan päiväopiskeluna ja tutkinnon osat suoritetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.
Opiskelu sisältää työpaikoilla tapahtuvaa oppimista. Työpaikat voivat olla myös muualla kuin Kuopiossa.

Lisätietoja koulutuksesta

Opinto-ohjaaja Kari Ranta, puh. 044 785 4933, sähköposti: kari.ranta@sakky.fi
Opettaja Jaana Jaakonaho, puh. 044 785 8792, sähköposti: jaana.jaakonaho@sakky.fi

Kustannukset
Hankittava itse ennen opintojen alkua:

• muistiinpanovälineet  (kynä, kumi, viivotin, vihko, laskin tai vastaava)

Hankinnat opintojen alkaessa alan ohjeistuksen mukaan:
• Kustannukset opintojen alkuvaiheessa: noin 20 €
• Kustannukset yhteensä opintojen aikana: noin 100 €

Kustannukset koskevat muita kuin oppivelvollisia.
Koulutuspaikka
Savilahti, Kuopio
Opetusmuoto
Päiväopetus
Tutkinnon muodostuminen ja tavoitteet

**Lääkealan perustutkinto, lääketeknikko, 180 osp**

Tutkintoon sisältyy
- ammatillisia tutkinnon osia 145 osaamispistettä
- yhteisiä tutkinnon osia 35 osaamispistettä
Aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan, ja se voi lyhentää opiskeluaikaa.

Osaamisala valitaan opintojen aikana.

Terveydentila

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
- sellainen näön heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Oppisopimus on mahdollisuus

Tutkinnon tai tutkinnon osia voi suorittaa myös oppisopimuksella (edellyttää työpaikkaa).

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, niin voit olla yhteydessä työelämäkoordinaattoriin:
- Päivi Heilala, p. 044 785 3070
tai täytä sähköinen hakulomake: Haku oppisopimuskoulutukseen

Lisätietoja hakemisesta

opinto-ohjaaja Kari Ranta puh. +358 44 785 4933 , sähköposti: kari.ranta@sakky.fi

Hakemismenettely

SEURAAVA ALOITUS ELOKUUSSA 2025. HAKU TÄHÄN AUKEAA KEVÄÄLLÄ 2025.

Liitä hakemukseen:

• peruskoulun päättötodistus tai
• lukion päättötodistus (ei ylioppilastutkinnon todistus), jos olet suorittanut lukion
• Jos olet suorittanut muun tutkinnon tai sinulla on alaan liittyvää työkokemusta, voit liittää niistä max. 4 todistusta.

Nimeä liitteet selkeästi.

Huom!
• Jos peruskoulusi on jäänyt kesken, liitä hakemukselle todistus tästä.
• Jos haet ulkomaisella todistuksella:

Liitä hakemukseen pohjakoulutustodistus (suomalaisen peruskoulun tai lukion päättötodistusta vastaava todistus, riippuen siitä kumman olet suorittanut kotimaassasi) ja sen suomen- tai englanninkielinen käännös.

Voit lisätä hakemukselle linkin aikaisempiin todistuksiisi Opintopolku -palvelusta. Valitse jaettaviksi suoritustiedoiksi ’Kattavat tiedot valituista suorituksista’.

Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, lisää hakemukselle todistus suomen kielen taidosta. Jos sinulla ei ole kielitaidosta todistusta, kutsumme sinut testiin sähköpostiviestillä. Katso: Suomen kielen testi

Todistusjäljennökset voit toimittaa myös sähköpostilla: hakutoimisto@sakky.fi tai kirjepostina:

Savon ammattiopisto
Hakutoimisto
Osmajoentie 75A
78200 Varkaus

Opintojen rahoitus

Päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kelan opintoetuuksia. Työttömyysetuutta saava voi selvittää TE-toimistosta mahdollisuutta opiskella työttömyysetuudella tuettuna.

Tutkinnon perusteet (OPH)
Huomioitavaa

Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen

Opintoala
Kielitaitovaatimus

B2.1 Itsenäisen kielitaidon perustaso

Haku päättyy
TULOSSA HAKUUN KEVÄÄLLÄ 2025
Hae oppisopimuksella