Haetko vuonna 2022 turvallisuusalalle tai sosiaali- ja terveysalalle?

12.1.2022
Imagokuva, jossa nuori nainen katsoo kameraan ja on reppu selässä. Teksti: Kestävän tulevaisuuden tekijä. Musta tausta.

 

Ammatillisen koulutuksen SORA-tutkinnoissa on terveydentilaan, toimintakykyyn ja rikostaustaan liittyviä vaatimuksia. SORA tulee sanoista ratkaisuja opiskeluun sopimattomuuteen. Tämä on hakijan hyvä huomioida jo hakuvaiheessa. SORA-lakia koskevat tutkinnot on määritellyt Opetushallitus

Terveydentila- ja turvallisuusvaatimusten taustalla on SORA-lainsäädäntö.  Säädösten tarkoituksena on turvata niin opiskelijan itsensä kuin opiskelu- ja työyhteisön turvallisuus, potilas- ja asiakasturvallisuus, liikenteen turvallisuus ja alaikäisten turvallisuus. SORA-säädökset vaikuttavat sekä opiskeluaikaan että myöhemmin työelämään. Tarkemmin SORA-lainsäädännöstä voi lukea Opetushallituksen sivuilta

 

Opiskelijavalinnan rajoitteet

Opiskelijaksi hakevan terveydentila tai toimintakyky ei voi olla esteenä opiskelijavalinnassa. 

Hakija ei kuitenkaan voi tulla valituksi opiskelijaksi, jos henkilö:

  • ei ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön työtehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä
  • ei täytä opintoihin liittyviä turvallisuusvaatimuksia, joita on muun muassa alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevat vaatimukset ja
  • jos edellä mainittuja estettä ei voida kohtuullisilla toimenpiteillä poistaa.

Lue lisää