Viestintäosaamisella rakennat menestyvää organisaatiota

17.11.2023
Viestintäosaamisella rakennat menestyvää organisaatiota

Viestintä on esihenkilölle enemmän kuin pelkkä taito – se on ydinasia. Vahva ja selkeä viestintä auttaa luomaan avoimen, motivoivan ja menestyvän organisaation. Osaava esihenkilö tiedostaa viestinnän merkityksen ja on valmis kehittämään viestintäosaamistaan organisaation ja tiimin menestyksen takaamiseksi.

Kuinka paljon esihenkilötyöhön liittyy viestintää? Luettuasi tämän, huomaat, miten viestintä on keskiössä kaikessa johtamisessa, ja miten se vaikuttaa organisaation menestykseen.

Rekrytointiviestintä: Kaikki alkaa ulkoisesta viestinnästä

Rekrytointiviestintä alkaa työpaikkailmoituksesta, mutta se ulottuu paljon pidemmälle. Esihenkilön vastuulla on varmistaa, että rekrytointiprosessi on sujuva ja ammattimainen. Kun uusi jäsen liittyy organisaatioon, on viestintä olennainen osa heidän perehdytystänsä. Perehdytys ei koske pelkästään työ- ja turvallisuusohjeita, vaan myös organisaation kulttuurin sanoittamista ja arvojen välittämistä.

 

Vuorovaikutustilanteet: Moninainen maailma

Organisaatioissa kohtaamme monenlaisia tilanteita, monenlaisia ihmisiä ja tapoja viestiä. Vuorovaikutus voi vaihdella organisaation muutoksen hallinnasta, kriisien käsittelyyn ja ylistykseen yhteistyöstä. Tämä vaatii taitoa ymmärtää ja tulla ymmärretyksi, vaikka kielimuurit, erilaiset vuorovaikutustyylit ja tunteet saattavatkin olla haasteena.

 

Ristiriitojen ratkaisu: Rakentavaa viestintää

Ristiriidat ovat väistämättömiä, mutta niiden hallinta on taitolaji. Hyvä esihenkilö pystyy ratkaisemaan ristiriitoja rakentavasti ja tehokkaasti. Tärkeää on kuunnella osapuolia ja etsiä yhteinen ratkaisu. Ristiriidat voivat muodostua kiviksi viestinnän raiteilla, mutta ne voidaan ratkaista avoimen ja kunnioittavan vuoropuhelun avulla.

 

Kaikki on viestintää

Jokainen teko on sanonta viestintää. Pyytäessäsi kollegaa kahvitauolle, viestit tauon merkityksestä ja tarpeesta jakaa aikaa ja ajatuksia yhdessä. Kun kohtaat ihmisiä työvaatteet päällä, viestit organisaatiosi arvoja, visiota ja missiota. Organisaation viestinnän on oltava yhdenmukaista ja uskottavaa. Kaikki sanaton ja sanottu viestintä muodostaa kuvan siitä millainen organisaatio olette ja millaisia tuotteenne ja palvelunne ovat.

 

Viestintäosaaminen Esihenkilötyön ytimessä

Viestintäosaaminen on elintärkeää johtamisessa. Viestintä kuuluu kaikkiin koulutuksiimme, joko keskeisenä osana sisältöä tai vahvasti integroituna siihen. Esihenkilön on hallittava erilaisia viestintätaitoja, olipa kyse sitten lähijohtamisesta, strategiaviestinnästä, digitaalisesta markkinointiviestinnästä tai brändin kehittämisestä.

 

 • Lähiesimiestyön ammattitutkinto
  • Viestintä ja vuorovaikutustilanteet esihenkilötyössä, kuten perehdytys sekä puheeksi ottaminen, palautteen antaminen ja vastaanottaminen.
  • Muutosviestintä
  • Asiakassuhteen ja kehittämistyön viestintä
  • Kannattavuudesta ja taloudesta viestiminen
 • Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
  • Strategiaviestintä
  • Johtamisviestintää, kun viedään osaamista ja henkilöstöä kohti menestystä
  • Erilaisten prosessien, kuten muutosten viestintää
 • Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto
  • Digitaalinen markkinointiviestintä
  • Myyntiviestintä digitaalisissa ympäristöissä
  • Brändin kehittäminen ja brändiviestintä
  • Asiakkuuksien hoito ja asiakasviestintä

 

Koulutuksien esittelyt www.sakky.fi/johtaminen

Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
Mönkkönen Tytti
opettaja
liiketalous
digitaalinen markkinointiviestintä (liiketoiminnan eat)
Maahanmuuttajamentori (liiketalous)
PL 87 (Hehkukatu 1)
70211 Kuopio