Savon ammattiopisto panostaa maahanmuuttaneiden opetukseen

27.3.2023
Kolme miestä konesalissa.

Ammatillisen koulutuksen merkitys työhön johtavassa maahanmuuttossa on merkittävä – näin on myös Itä-Suomessa. Ammattiosaajat luovat omalta osaltaan pohjan elinvoimalle ja mahdollistavat kasvun. Savon ammattiopistossa on tällä hetkellä noin 800 maahanmuuttanutta, jotka opiskelevat joko suomenkielisten kanssa samassa ryhmässä tai maahanmuuttaneille suunnitellussa opetuksessa. Valmistuessaan kaikilla on saman tasoinen ammatillinen osaaminen, joka perustuu työnäyttöihin.

Kasvava työvoiman tarve innoittaa meitä koulutuksenjärjestäjänä tekemään uusia avauksia ja kehittämään omaa toimintaamme.

Meillä on osaaminen vastata maahanmuuttajaopiskelijoiden tarpeisiin, auttaa suomen kielen oppimisessa sekä tukea heidän matkaansa koulusta työelämään. Myös työyhteisöt tarvitsevat tukea. Kasvava työvoiman tarve innoittaa meitä koulutuksenjärjestäjänä tekemään uusia avauksia ja kehittämään omaa toimintaamme.

Teemme monipuolista maahanmuuttaneiden ohjaus- ja opetustyötä, ja meidän osaamiseemme luotetaan. Tästä esimerkkinä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon järjestämislupa englanniksi. Aloitamme englanninkielisen koulutuksen vuoden 2024 alussa. Pohjois-Savon kone- ja energiateollisuuden yritykset ovat ottaneet mahdollisuuden kiitollisena vastaan, sillä osaavien ammattilaisten pula tekee kasvusta mahdottoman.

Koulutustarjonnan laajenemisen rinnalla uutena avauksena perustamme maahanmuuttajaohjaajan toimenkuvan. Yksilöllinen apu, suomen kielen tuki ja selkeät opetusmateriaalit ovat esimerkkejä keinoista, joilla maahanmuuttaneiden opintoja tuetaan. Tarpeen mukainen ohjaus opinnoissa ehkäisee keskeytyksiä sekä vauhdittaa valmistumista ja siirtymistä työelämän palvelukseen.

Koulutamme työnantajia ja omaa henkilökuntaamme kohtaamaan maahanmuuttaneita ja lisäämään ymmärrystä monikulttuurisuudesta. On kaikkien ehdoton etu, että maahanmuuttanut onnistuu ja löytää paikkansa niin koulusta kuin työyhteisöstä.

Oman sekä alueen osaamisen kehittäminen vaatii aikaa ja panostusta, mutta maksaa itsensä takaisin. Kannamme oman vastuumme koko Itä-Suomen elinvoimasta.

Tuoreimmat