Lähiesimiestyön ammattitutkinto viennin myynnin työtehtäviin

1.12.2023 -
Miia Ruotsalainen Scantarp Oy lähiesimiestyön ammattitutkinto

Miia Ruotsalainen on Kuopion Sorsasalossa Oy Scantarp Ab:lla myyjänä viennin puolella.

Työvastuut ovat kasvaneet vuosien aikana

Aloitin Scantarpilla lokakuussa 2019 myyntiassistenttina. Vuoden 2020 joulukuussa otin myös vastuulleni lähettämömme esihenkilön tehtävät, jossa minulla oli 2 alaista. Vuoden 2023 alusta tehtävänkuvani muuttui ja siirryin myyjäksi. 

Olen keskittynyt enemmän vientiin ja vastuualueenani on Itä-Eurooppa, Iso-Britannia ja Irlanti. Tehtäväni on hyvin monipuolista ja se sisältää mm. markkinoiden seurantaa, yhteydenpitoa asiakkaisiini omalla markkina-alueellani, sopivien ratkaisujen löytämistä asiakkaideni tarpeisiin yhteystyössä tuotekehityksemme kanssa. Lisäksi on tarjousten tekoa, budjetointia, tilausten tallentamista ja reklamaatioiden käsittelyä. Osallistun myös messuille ja teen asiakaskäyntejä.

Lähiesimiestyön ammattitutkinnosta lisää osaamista esihenkilötyöhön

Olen valmistunut vuonna 2010 tammikuussa matkailun restonomiksi, joten edellisistä opinnoista oli vierähtänyt tovi ja koin, että nyt oli hyvä hetki kehittää itseäni. Työnantajani tarjosi mahdollisuutta hakea koulutukseen ja tutkinnon sisältö tuntui sellaiselta, että siitä voisi löytyä uusia keinoja kehittää itseäni esihenkilönä.

Halusin lähiesimiestyön ammattitutkinnosta yleistä tietotaitoa esihenkilötyöhön ja varmuutta/keinoja haastaviin esihenkilötilanteisiin. Koulutusaiheet tukivat hyvin tosiaan. Kaikilla tunneilla oppi aina jotain uutta ja erityisesti ryhmäkeskustelut muiden oppilaiden kanssa olivat mielenkiintoisia. Sain hyviä vinkkejä esimerkiksi haastaviin kommunikaatiotilanteisiin.

Työnantajani tuki opiskelua hienosti ja sain osallistua työaikanani tunneille. Jälkitehtäviä tein omalla ajallani, mutta niiden palauttamiseen oli jätetty hyvin aikaa. Teams oli töiden puolesta itselleni tuttu työkalu ja opiskelu sen kautta sujui hyvin eikä isompia ongelmia tekniikan kanssa ollut.

Miia Ruotsalainen Oy Scantarp Ab lähiesimiestyön ammattitutkinto

Suosittelen Savon ammattiopiston lähiesimiestyön ammattitutkintoa.

Opettajat olivat hyvin asiantuntevia ja kaikki käytännöt sujuivat mutkitta.

- Miia Ruotsalainen

Työpaikkaohjaaja Kirsi Grahn

Kirsi Grahn oli Miian työpaikkaohjaaja oppisopimuskoulutuksen aikana. Kirsi oli ollut jo aikaisemmin työpaikkaohjaajana ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa.

Kirsi Grahn Oy Scantarp Ab

Toimin tehtaanjohtajana Kuopion Sorsasalossa Oy Scantarp Ab:lla sekä NHC Groupin Suomen johtoryhmän jäsenenä. 

Tehtäviini kuuluvat päällystystuotannon toimivuus pitäen sisällään raaka-aineet, laadun ja työturvallisuuden.

Lisäksi vastaan ympäristöön ja vastuullisuuteen liittyvistä asioista sekä tuotekehityksestä ja toimin asiakkaiden teknisenä tukena.

Millaista osaamista, näkemystä tai kokemusta jaoit opiskelijalle ohjauskeskusteluissa?

Pyrin antamaan työpaikkaohjaajana laajemman näkemyksen aiheeseen ja ohjaamaan ajattelua moninaisemmin myös tulevaisuuteen kaikki sidosryhmät huomioiden. Pyrimme siihen, että aiheita voi laajasti lähestyä opiskelijan oma toimenkuva huomioiden ja siten, että työskentelystä saadaan mahdollisimman suuri hyöty työympäristön ja toimintatapojen kehittämiseksi meillä Kuopiossa.

Työpaikkaohjaajana näen, kuinka opiskelija kehittyy työssä koulutuksen aikana ja samalla hän hahmottaa asioita laajemmasta näkökulmasta. Hän saa ohjauksien aikana myös asianmukaista rakentavaa palautetta.

Työpaikkaohjaajana toimiminen on ollut minulle positiivinen kokemus. Työpaikkaohjaaja voi itse oppia lisää opiskelijasta ohjauksen aikana, hänen työtehtävistä ja vastuualueistaan myös enemmän. Samalla voi keskustelujen pienistäkin asioista syntyä uusia ideoita työhön.

Satu Ahonen tutkintovastaava lähiesimiestyön ammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinto on suosittu koulutus

Tutkintovastaava Satu Ahonen ”Lähiesimiestyön ammattitutkinto tarjoaa erinomaisen hyvän perustan käytännön esihenkilö- ja johtamistehtäviin. Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittanut voi toimia päivittäisjohtamisen tehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä esimerkiksi työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai vastaavan lähiesihenkilönä tai työryhmänsä vetäjänä.

Työelämässä lähiesimiestyön ammattitutkinto tunnetaan, sitä arvostetaan ja sille on tarvetta. Meillä on tällä hetkellä noin 300 lähiesihenkilöä suorittamassa tutkintoa. Tutkinto soveltuu kaikille ammattialoille ja toteutamme koulutuksen Teamsillä. Koulutukseen on jatkuva haku. Lisätietoa ja haku koulutukseen www.sakky.fi/lahiesimies

Samalta kirjoittajalta

Uutta osaamista johtamiseen

Aluepäällikkö Sanna Moilanen, VeliMark Oy, kiinnostui johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnosta, kun e

8.1.2024