Lähiesimiestyön ammattitutkinto uuden työn ohessa

20.11.2023 -
Tero Mård lähiesimiestyön ammattitutkinto

Tero Mård aloitti elokuussa 2021 uutena työntekijänä N-CLean Oy:ssä palveluohjaajana. Hän halusi itselleen lisää osaamista mm. henkilöstön johtamiseen, työhyvinvointiin ja taloushallintoon. Lähiesimiestyön ammattitutkinto oli hänelle paras vaihtoehto ja opinnot alkoivat tammikuussa 2022.

Työnantaja tuki Sakkyn koulutukseen osallistumista

Minä olin aikaisemmin ollut töissä 16 vuotta vartiointialalla ja samalla myös kiinteistöpuolella. Olin silloin jo osan aikaa toiminut esihenkilönä ja halusin itselleni tutkinnon esihenkilötyöhön uudessa työssäni. Ehdotin työnantajalleni Savon ammattiopiston lähiesimiestyön ammattitutkintoa. Työnantajani tuki ehdotustani ja suositteli minulle koulutukseen osallistumista.

Minulla on tällä hetkellä vastuullani 20 työntekijää toimitilatoiminnoissa sekä myös välillä muutamissa hotellikohteissa Pohjois-Savon alueella. Esihenkilöni lomien aikaan tuuraan häntä ja silloin työntekijämäärä on n. 100.

Koulutuspäivistä heti hyötyä omaan työhön

Minä olen myös työsuojeluvaltuutettu, niin työhyvinvointi on lähellä sydäntäni. Työhyvinvoinnin koulutuspäivä avasi paljon näkemystäni ja antoi paljon eväitä sekä apua työhöni. Henkilöstön jaksaminen nousi monessa keskusteluaiheessa esille ja miten voit itse esihenkilönä sitouttaa sekä tukea henkilöstöä työssä. Näistä sain itselleni heti uusia ajatuksia työhöni.

Opiskelun aikana huomasin, että kuuntelen nyt työntekijöitä paremmin koulutuspäivien ansiosta ja olen paremmin läsnä sekä pysähdyn tilanteeseen, jos aiemmin tein samaan aikaan muita työasioita.

Henkilöstön pysyvyys ja hyvinvointi ovat parantuneet

Olen ottanut koulutuksen ansiosta enemmän vastuuta sekä ajattelen ja suunnittelen työtä paremmin. Paremman suunnittelun ansiosta saamme aikaiseksi entistä enemmän säästöjä niin tuotteissa kuin ajankäytössä.

Henkilöstön perehdytystä on kehitetty koulutuksen ansiosta. Sen jälkeen ns. rappusiivouskohteissa henkilöstön pysyvyys ja hyvinvointi ovat parantuneet. Tämä parantunut tilanne näkyy myös laadun parantumisena ja reklamaatioiden vähentymisenä.

Kirjoitin kynä sauhuten muistiin koulutuspäivien ryhmäkeskustelujen aikana toisten opiskelijoiden kokemuksia ja parhaita vinkkejä. Olen pyrkinyt hyödyntämään niitä omassa työssäni.

Tero Mård lähiesimiestyön ammattitutkinto

Opiskelu Teamsillä oli minulle erittäin helppoa ja se sopi hyvin omaan työhöni. 

Suosittelen Sakkyn koulutusta. Se antaa paljon eväitä päivittäiseen johtamiseen sekä mahdollisuuksia edetä uralla.  

Tero Mård

Työpaikkaohjaaja tuki paljon opintoja

Valitsin koulutukseen valinnaisiksi tutkinnon osiksi henkilöstötyön ja toiminnan kannattavuuden. Sain työpaikkaohjaajalta paljon osaamista toiminnan kannattavuuteen. Kävimme yhdessä ihan käytännössä läpi konkreettisia laskelmia työstäni. Halusin hänen myös tarkistavan kaikki aineistot ennen näyttöön osallistumista. Työpaikkaohjaaja sai myös itselleen uusia ajatuksia koulutusaiheiden keskusteluistamme. Esimerkiksi kuinka voisimme jalkauttaa jokapäiväiseen työhömme ajankäytön sekä kustannusten laskentaa ja siten kehittää yrityksen toimintaa.  

Lisää johtamisosaamista koulutuksesta jatkossakin

Minun työvastuut ovat vähän kasvaneet koulutuksen aikana sekä myös sen jälkeen. Välillä vastaan Pohjois-Savon lisäksi myös Itä-Suomen alueesta. Haluan lähitulevaisuudessa osallistua Sakkyn johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon.

N-Clean Oy on siivouspalveluyritys, joka tukee asiakkaidensa jokapäiväistä toimintaa puhtaampien ja raikkaampien toimitilojen muodossa. N-Clean on osa ruotsalaisomisteista MIAB -konsernia.

Liikevaihto oli 2022 noin 52 M€ ja N-Cleanilaisia työskentelee Suomessa yli 2300.

Satu Ahonen tutkintovastaava lähiesimiestyön ammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinto on suosittu koulutus

Tutkintovastaava Satu Ahonen ”Lähiesimiestyön ammattitutkinto tarjoaa erinomaisen hyvän perustan käytännön esihenkilö- ja johtamistehtäviin. Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittanut voi toimia päivittäisjohtamisen tehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä esimerkiksi työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai vastaavan lähiesihenkilönä tai työryhmänsä vetäjänä.

Työelämässä lähiesimiestyön ammattitutkinto tunnetaan, sitä arvostetaan ja sille on tarvetta. Meillä on tällä hetkellä noin 300 lähiesihenkilöä suorittamassa tutkintoa. Tutkinto soveltuu kaikille ammattialoille ja toteutamme koulutuksen Teamsillä. Koulutukseen on jatkuva haku. Lisätietoa ja haku koulutukseen www.sakky.fi/lahiesimies

Samalta kirjoittajalta

Uutta osaamista johtamiseen

Aluepäällikkö Sanna Moilanen, VeliMark Oy, kiinnostui johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnosta, kun e

8.1.2024