Lähiesimiestyön ammattitutkinto kahden työnantajan töistä

24.11.2023 -
Viivi Körkkö Wartalo-kodit, lähiesimiestyön ammattitutkinto

Viivi Körkkö on toimistopäällikkönä Wartalo Kodit Oy:ssa. Hän suoritti syksyllä 2023 lähiesimiestyön ammattitutkinnon oppisopimuksella työn ohessa. Viivillä oli kymmenen vuoden työkokemus erilaisissa talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävistä ennen tutkinnon suorittamista.

Oppisopimuskoulutus kahdessa työpaikassa

Aloitin opiskelemaan lähiesimiestyön ammattitutkintoa edellisen työnantajani aikana keväällä 2022. Työskentelin silloin henkilöstöhallinnossa etenkin osaamisen kehittämisen parissa ja olin suunnittelemassa tätä koulutusta kollegoilleni yhdessä Savon ammattiopiston kanssa. Kun vaihdoin työpaikkaa marraskuussa, niin pystyin jatkamaan opintojani oppisopimuksella myös Wartalo Kodit Oy:ssä.

Uuden työn aloitus ja lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittaminen tukivat osaamisen kehittymistä ja tutustumista yrityksen käytänteisiin. Keskustelimme tutkintoonkin liittyvistä aiheista työpaikkaohjaajani kanssa viikoittain ja täydensin osaamisen osoittamisen suunnitelmaani etenkin työsuhteen alkuvaiheessa. Tämä puolestaan tarkensi konkreettisesti työni vastuita ja tehtäviä. Työpaikkaohjaaja on ollut oppimisen kannalta erityisen tärkeä, kun on ollut henkilö, jolta kysyä apua ja neuvoa.

Uutta osaamista esihenkilötehtäviin koulutuksesta

Lähdin hakemaan Teamsillä toteutettavasta koulutuksesta ajatuksia esihenkilötyöhön ja tuoretta tietoa esihenkilön roolista sekä tehtävistä. Työtehtävät ja vastuut muuttuivat minulla työpaikan vaihduttua koulutuksen aikana. Koulutus tuki uuteen vastuualueeseen perehtymistä.

Koin hyödylliseksi etenkin omien tehtävien ja vastuiden sanoittamisen tutkinnon aikana. Valinnaiset tutkinnon osani olivat henkilöstötyö ja toiminnan kannattavuus. Nämä tutkinnon osat tukivat parhaiten osaamiseni kehittymistä uudessa tehtävässä.

Koulutusaiheet olivat mielenkiintoisia ja tukivat esihenkilötyön kehittymistä. Parhaiten kuitenkin jäivät mieleen loistavat opettajat, jotka kertoivat omakohtaisia esimerkkejä esihenkilötyöstä. Erityisen antoisiksi koin ryhmäkeskustelut aiheista, mitä rikastutti eri alojen esihenkilötehtävissä työskentelevien kokemukset. Ryhmäkeskusteluista heräsi uusia ideoita esim. henkilöstöjohtamisen käytänteisiin liittyen. Sain vinkkejä mm. vaikeiden aiheiden puheeksi ottamiseen yksilön tai ryhmän kanssa.

Viivi Körkkö Wartalo-kodit

”Koulutusaiheet olivat mielenkiintoisia ja tukivat esihenkilötyön kehittymistä.”

- Viivi Körkkö

Suosittelen tutkintoa ja haluan opiskella lisää

Suosittelen tutkintoa kaikille lähiesihenkilötehtävissä työskenteleville, jotka haluavat uutta näkökulmaa tehtäviinsä tai ovat juuri siirtyneet esihenkilön rooliin. Tutkinnon työelämälähtöisyys tekee opiskelusta helposti lähestyttävää ja käytännönläheistä. Opiskelu ei vaadi suuria määriä kirjallista tuotosta, mutta mielenkiintoista pohdintaa omasta roolista ja tehtävistä.

Seuraava opintopolkuni voisi olla jokin liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon osaamisala tai johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Lisäksi minua kiinnostaa erityisesti kiinteistöalalle suunnattu taloushallinnon koulutus.

Ensimmäinen kokemus työpaikkaohjaajan roolista  

Wartalo Kodit Oy:n toimitusjohtaja Jukka Koskinen oli Viivin työpaikkaohjaaja koulutuksen aikana.

En ollut aikaisemmin toiminut työpaikkaohjaajana. Tämä oli hyödyllinen kokemus itselleni ja tuki myös yrityksen toimintoja. Suosittelen yrityksiä suhtautumaan oppisopimuskoulutuksiin myönteisesti, koska siitä saa halutessaan uusia ajatuksia ja ideoita. Uuden oppimisella voi olla positiivinen vaikutus esim. toimintaprosesseihin.

Työpaikkaohjaajana toimiminen vahvisti Viivin omaa tekemistä ja tuki työtehtäviin liittyviä toimintoja yrityksemme tavoitteiden mukaisesti. Oma näkemys Viivin osaamisesta vain vahvistui koulutuksen aikana.

Wartalo Kodit tukee koulutukseen osallistumista

Yrityksemme antaa mahdollisuuden osallistua koulutuksiin, jotka kehittävät työntekijän osaamista ja ammattitaitoa. Henkilöstölle on tiedotettu mahdollisuudesta osaamisen kehittämiseen. Aktiiviset työntekijät käyttävät mahdollisuutta hyväkseen. Työaikaa voi käyttää rajoitetusti, kunhan se ei haittaa työtehtävien hoitamista.

Henkilöstö käy säännöllisesti lakisääteisissä koulutuksissa, kuten työturvallisuus, tulityöt jne. Tutkintokoulutuksiin voi osallistua esimerkiksi oppisopimuksella, kunhan koulutus liittyy työtehtäviin tai mahdollisiin tuleviin työtehtäviin. Osallistumiset ratkaistaan aina tapauskohtaisesti.

Kiinteistöautomaation kehittyminen vaatii tulevaisuudessa kokonaisvaltaisempaa osaamista kiinteistöhoitajilta. Digitaalisuuden hyödyntäminen ja tiedonhankinta niin asiakaspalvelussa kuin kiinteistöhoidon työtehtävissä tulee lisääntymään. Jokainen työtehtävä yrityksessämme on asiakaspalvelutyötehtävä, joten sen taidon ylläpitäminen ja ajantasaistaminen on tärkeää.

Wartalo-Kodit Oy

Wartalo Kodit Oy on vuonna 1975 perustettu Varkauden kaupungin omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiön toimialana on rakennuttaa, omistaa ja hallita kiinteistöjä, ostaa ja vuokrata alueita ja rakennuksia sekä antaa vuokralle kiinteistöjä ja huoneistoja.

Kiinteistökanta muodostuu eri puolella kaupunkia, palvelujen lähellä olevista kerros-, luhti- ja rivitaloista, joissa on yhteensä noin 1230 vuokra-asuntoa. Vuonna 2022 yhtiön liikevaihto oli 7,8 milj. €.

Kiinteistöjen ylläpidosta sekä asiakkaiden palvelusta vastaa 23 oman alansa ammattilaista. Toiminta-ajatuksenamme on tarjota koteja ja asumispalveluja sekä turvallista asumista jokaiseen elämänvaiheeseen.

Satu Ahonen tutkintovastaava lähiesimiestyön ammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinto on suosittu koulutus

Tutkintovastaava Satu Ahonen ”Lähiesimiestyön ammattitutkinto tarjoaa erinomaisen hyvän perustan käytännön esihenkilö- ja johtamistehtäviin. Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittanut voi toimia päivittäisjohtamisen tehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä esimerkiksi työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai vastaavan lähiesihenkilönä tai työryhmänsä vetäjänä.

Työelämässä lähiesimiestyön ammattitutkinto tunnetaan, sitä arvostetaan ja sille on tarvetta. Meillä on tällä hetkellä noin 300 lähiesihenkilöä suorittamassa tutkintoa. Tutkinto soveltuu kaikille ammattialoille ja toteutamme koulutuksen Teamsillä. Koulutukseen on jatkuva haku. Lisätietoa ja haku koulutukseen www.sakky.fi/lahiesimies

Samalta kirjoittajalta

Uutta osaamista johtamiseen

Aluepäällikkö Sanna Moilanen, VeliMark Oy, kiinnostui johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnosta, kun e

8.1.2024