Lähiesimiestyön ammattitutkinnosta lisää osaamista työhön

3.8.2023 -
Lähiesimiestyön ammattitutkinto - Kuopion Liikenne

Joni Taskinen (vas.) ja Antti-Ville Pöyhönen (oik.) Kuopion Liikenne Oy:stä osallistuivat yhdessä lähiesimiestyön ammattitutkinnon koulutukseen oppisopimuksella. Liikennepäällikkö Aulis Räsänen oli heidän työpaikkaohjaaja. Antti-Ville ja Joni työskentelevät kuljettajapäivystäjinä. 

Koulutuksesta lisää uutta osaamista työhön

Antti-Ville; ”Minä olin ollut pari vuotta lähiesimiehenä, niin halusin itselleni esihenkilökoulutuksen ja lisää osaamista työhöni. Oli hyvä saada uutta tietoa esimerkiksi työlainsäädännöstä ja esihenkilön velvollisuuksista sekä käytännön esimerkkejä erilaisiin tilanteisiin. Olemme rekrytoineet uusia työntekijöitä paljon viime aikoina. Koulutuksen ansiosta minun on nyt helpompi perehdyttää heitä. Teimme koulutuksen aikana Jonin kanssa yhdessä työpaikalle mm. perehdyttämissuunnitelman. Nyt perehdyttäminen on meillä paremmin suunniteltua ja järjestelmällisempää.”

Joni; ”Sain koulutuksesta paljon hyviä vinkkejä ja uusia käytänteitä sekä näkökulmia toimintojen kehittämiseen. Oli hyvä saada myös taloudellista näkökulmaa esihenkilötyöhön. Työvuorojen suunnitteluun liittyy myös taloudellinen näkökulma sekä henkilöstön työhyvinvointi että työssä jaksaminen. Pyysimme koulutuksen aikana työkavereilta palautetta toiminnan kehittämisestä. Saimme paljon hyviä ajatuksia sekä rakentavaa palautetta. Olemme vieneet eteenpäin ideoita ja samalla myös olen itse oppinut näkemään, missä olisi kehittämisen mahdollisuuksia. Myös omaakin toimintaa tulee nyt katsottua eri näkökulmasta kuin aikaisemmin.” 

 

Teamsillä koulutuspäiviin osallistuminen

Antti-Ville; ”Alkuun Teams oli haastava, kun emme olleet käyttäneet sitä. Mutta aika nopeasti siihen tottui.  Teamsissä opiskelu toimi hyvin ja oli tehokasta. Pystyimme osallistumaan koulutukseen, vaikka työpaikalta käsin ja saman päivän aikana hoitamaan myös työasioita, kun ei tarvinnut matkustaa koululle.

Koulutuksessa oli mukana opiskelijoita useilta eri ammattialoilta. Saimme heiltä pienryhmäkeskusteluissa hyviä vinkkejä työhön ja samalla huomasimme, että jokaisella alalla on samanlaiset haasteet esihenkilötyössä.”

Joni; ”Kaikissa koulutuspäivissä oli tosiaan pienryhmäkeskusteluja. Opiskelijoita saattoi olla koulutuspäivässä n. 30, mutta pienryhmissä oli 4 tai 5 henkilöä, jolloin syntyi hyvin keskustelua.”

Antti-Ville Pöyhönen

Suosittelen koulutusta kaikille, jotka toimivat lähiesihenkilöinä. Koulutus antaa varmuutta omaan työhön. Tuntuu, että minä olen nyt oikeasti esimies, kun olen koulutuksen suorittanut.

Jos koulutukseen osallistuu heti esihenkilöuran alkuvaiheessa, niin silloin saa koulutuksesta enemmän irti ja heti apua omaan työhön.”

 – Antti-Ville Pöyhönen

Joni Taskinen

Koulutus antoi minulle itsevarmuutta ja rohkeutta toimia. Koulutuksen ansiosta tulee nyt katsottua asioita eri tavalla ja samalla tulee enemmän kehittämisehdotuksia mieleen. Taloudellinen ja työntekijöiden näkökulma otetaan paremmin suunnittelussa huomioon.”

– Joni Taskinen

 

Työpaikkaohjaaja opiskelijoiden tukena

Aulis Räsänen; ”Oli kiva huomata, että koulutus toi särmää Antti-Villen ja Jonin tekemiseen. Me toimimme lakien, säädösten ja työehtosopimuksien mukaan kuljetusalalla, niin koulutuksen ansiosta heidän lakiosaaminen lisääntyi. Sain myös itsekin samalla päivitettyä tietoa, kun seurasin heidän opiskeluja. ”Pojat” olivat hyvin itseohjautuvia ja innostuneita kaikista koulutusaiheista. Kävimme välillä jälkitehtäviä ja kehittämisehdotuksia sekä muita ideoita läpi. Koulun puolelta oli hyvin organisoitu koulutuksen käytännönjärjestelyt.”

Antti-Ville, ”Kun me olemme samassa rakennuksessa töissä, niin oli helppo keskustella koulutusasioista Auliksen kanssa työpäivän aikana ja varata aikaa keskusteluille.”

 

Kuopion Liikenne Oy

Kuopion Liikenne Oy on perustettu 1925 ja se tuli osaksi Koiviston Auto -konsernia 1979. Koiviston Auto -konserni osti Onnibus.com koko osakekannan v. 2018. CapMan infra osti Koiviston Auto Oy.n koko osakekannan tammikuussa 2022.

Kuopion Liikenteessä on henkilöstöä n. 190 ja autovarikot sijaitsevat Kuopiossa ja Varkaudessa. Kuopion Liikenne hoitaa kaupunki- ja seutuliikennettä Kuopiossa ja Varkaudessa.

www.koivistonauto.fi

Satu Ahonen tutkintovastaava lähiesimiestyön ammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinto on suosittu koulutus

Tutkintovastaava Satu Ahonen ”Lähiesimiestyön ammattitutkinto tarjoaa erinomaisen hyvän perustan käytännön esihenkilö- ja johtamistehtäviin. Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittanut voi toimia päivittäisjohtamisen tehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä esimerkiksi työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai vastaavan lähiesihenkilönä tai työryhmänsä vetäjänä.

Työelämässä lähiesimiestyön ammattitutkinto tunnetaan, sitä arvostetaan ja sille on tarvetta. Meillä on tällä hetkellä noin 300 lähiesihenkilöä suorittamassa tutkintoa. Tutkinto soveltuu kaikille ammattialoille ja toteutamme koulutuksen Teamsillä. Koulutukseen on jatkuva haku. Lisätietoa ja haku koulutukseen www.sakky.fi/lahiesimies

Samalta kirjoittajalta

Tuoreimmat