Kehitämme maahanmuuttaneiden opintoja ja ohjausta

29.9.2023 -
Kaksi opiskelijaa musta-oransseissa työvaatteissa konehuoneessa rassaamassa laitetta.

Savon ammattiopistossa opiskelee yli 800 maahanmuuttanutta opiskelijaa, jotka edustavat yli 50 eri äidinkieltä. Heidän opintopolkunsa ja sopeutumisensa uuteen kulttuuriin ja oppimisympäristöön vaativat erityistä huomiota ja tukea. Tämän tärkeän työn tueksi toimivat Savon ammattiopiston maahanmuuttajatiimi ja maahanmuuttajamentorit, jotka molemmat ovat olleet osa koulun arkea syksystä 2023 alkaen.

 

Maahanmuuttajatiimi on monessa mukana

Maahanmuuttajatiimi on keskeinen toimija Savon ammattiopiston maahanmuuttajakoulutuksen kehittämisessä ja toteuttamisessa. Tiimissä on yli 20 eri koulutusaloilla työskentelevää ammattilaista, ja kokoonpanossa on S2-opettajia, ammatillisia opettajia, maahanmuuttajaohjaajia, opinto-ohjaaja, koulutussihteeri ja koulutuspäällikkö.

Tiimin tehtävät kattavat laajan kirjon toiminta-alueita:

 • Maahanmuuttajakoulutusten kehittäminen ja suunnittelu: Tiimi työskentelee yhteistyössä eri koulutusalojen kanssa maahanmuuttajakoulutusten kehittämiseksi ja suunnittelemiseksi. Tavoitteena on tarjota maahanmuuttaneille laadukasta ja opiskelijalähtöistä koulutusta.
 • Selkeäkielisen opetusmateriaalin kehittäminen: Maahanmuuttajatiimi työskentelee alojen kanssa kehittäen opetusmateriaaleja, jotka ovat selkeitä ja helposti ymmärrettäviä maahanmuuttajaopiskelijoille.
 • S2-opetus ja ohjaus: Tiimin S2-opettajat ja maahanmuuttajaohjaavat vastaavat maahanmuuttajaopiskelijoiden S2-opetuksesta ja ohjauksesta eri koulutusaloilla. Tämä varmistaa, että opiskelijoiden kielitaito kehittyy riittävästi ja he saavat tarvitsemansa tuen menestyäkseen opinnoissa ja työelämässä.
 • Moni- ja selkeäkielinen viestintä ja markkinointi: Maahanmuuttajatiimi panostaa viestinnässään moni- ja selkeäkieliseen sekä monikanavaiseen lähestymistapaan. Tavoitteena on varmistaa, että tieto tavoittaa mahdollisimman laajan yleisön ja että viestintä on helposti ymmärrettävää kaikille. Katso Savon ammattiopiston hakuopas selkeällä suomen kielellä (pdf).
 • Kielitaidon arviointi ja kielitestien koordinointi: Yhteistyössä hakutoimiston kanssa tiimi koordinoi kielitestejä ja tekee kielitaidon arviointia. He ovat apuna kielitaitovaatimusten määrittelyssä.
 • Kieli- ja kulttuuritietoisuuskoulutukset: Maahanmuuttajatiimi järjestää koulutuksia sekä koulun henkilökunnalle että ulkoisille asiakkaille kieli- ja kulttuuritietoisuusosaamisen lisäämiseksi.
 • Verkostoyhteistyö: Tiimi rakentaa ja ylläpitää aktiivista verkostoyhteistyötä sekä Savon ammattiopiston sisällä että ulkoisten sidosryhmien kanssa. Tällä tavoin vahvistamme osaamista ja tukea maahanmuuttajien opiskelulle ja työllistymiselle.
 • Rekrytointitapahtumat: Maahanmuuttajatiimi järjestää rekrytointitapahtumia, joissa yhdistetään maahanmuuttaneet osaajat ja alueen työnantajat, edistetään maahanmuuttaneiden työllistymistä ja autetaan heitä löytämään sopivia työmahdollisuuksia.

 

Maahanmuuttajamentorit vahvistavat tukea

Lisäksi Savon ammattiopistossa toimii maahanmuuttajamentoreita, jotka tukevat maahanmuuttajien koulutukseen ja ohjaukseen liittyvissä asioissa. Mentorit ovat eri alojen ammatillisia opettajia ja ohjaajia, jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä maahanmuuttajatiimin kanssa. Heidän tehtävänsä kattavat:

 • Henkilöstön ohjaaminen: Mentorit ohjaavat henkilöstöä maahanmuuttaneiden koulutukseen ja ohjaukseen liittyvissä asioissa, jakavat tietoa hyvistä käytänteistä ja auttavat ratkaisemaan mahdollisia haasteita.
 • Kieli- ja kulttuuritietoisuusosaamisen lisääminen: Mentorit tukevat yhdessä maahanmuuttajatiimin kanssa henkilöstön kieli- ja kulttuuritietoisuusosaamista, mikä parantaa henkilöstön valmiuksia toimia monikulttuurisessa ympäristössä.
 • Uusien työntekijöiden perehdyttäminen: Mentorit ovat avainasemassa uusien työntekijöiden perehdyttämisessä maahanmuuttaneiden koulutuksen ja ohjauksen osalta varmistaen jatkuvuuden ja osaamisen siirtymisen.

 

Savon ammattiopiston maahanmuuttajatiimi ja maahanmuuttajamentorit tukevat maahanmuuttajien opintoja ja integraatiota suomalaiseen yhteiskuntaan. Heidän työnsä auttaa varmistamaan, että jokainen opiskelija saa tarvitsemansa tuen ja mahdollisuuden menestyä koulutuksessaan ja tulevassa työelämässä.

Samalta kirjoittajalta

Tuoreimmat