Elinikäinen oppiminen ja itsensä kehittäminen

24.2.2023 -
Jyrki Oksman lähiesimiestyön ammattitutkinto

Jyrki Oksman on aina ollut kiinnostunut itsensä kehittämisestä ja opiskelusta. Hänellä oli yli 20 vuoden työkokemus taloushallinnon työtehtävistä. Hän päätti vaihtaa alaa ja opiskella hoiva-alalle. Nyt hän on valmistunut työn ohessa Savon ammattiopiston lähiesimiestyön ammattitutkinnosta.

Tutustumiskoulutuksen kautta uudelle uralle

Osallistuin aikoinaan aluksi neljän kuukauden koulutukseen, jossa pystyin tutustumaan hoiva-alaan. Koulutuksessa oli kolmen kuukauden teoria osuus ja kuukauden työharjoittelu hoivakodissa. Sen jälkeen totesin alan olevan kiinnostava ja ajatuksena oli jo tuolloin yhdistää aikaisempi kokemukseni uuteen alaan.

Kävin ensin lähihoitajan koulutuksen. Opiskelun aikana huomasin haluavani oppia alaa lisää ja siksi hain saman tien opiskelemaan sairaanhoitajaksi. Sairaanhoitajaopintojen ajan olin koko ajan töissä hoivakodissa.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto työn ohessa

Minun yksikön johtaja Attendo Suonenjoelta vinkkasi minulle, että Savon ammattiopistossa olisi lähiesimiestyön ammattitutkinnon koulutus. Koulutus tukisi hyvin tiimivastaavan työtäni, niin siksi hain mukaan koulutukseen.

Koulutus toteutettiin kokonaan Teamsillä ja minulle se sopi hyvin. Minulla oli langattoman kuulokkeet, niin pystyin samalla liikkumaan koulutuspäivän aikana. Pieni liikkuminen auttoi minua paremmin keskittymään koulutusaiheeseen, kuin istuminen tietokoneen ääressä päivän ajan.

Teamsissä oli hyvää, että koulutuspäivät sisälsivät pienryhmäkeskusteluja. Ryhmissä oli yleensä 3 tai 4 opiskelijaa, jolloin vuorovaikutus toimi hyvin. Keskusteluissa nousi puheeksi uusia aiheita, joita pystyin ottamaan omaan työyhteisööni käyttöön ja samalla tutut aiheet muistuttivat myös minua niiden tärkeydestä ja jatkuvasta kehittämisestä. Minä opiskelin muiden ammattialojen opiskelijoiden kanssa, jolloin sain näkemystä mitä eri aloilla vaaditaan johtamiselta. 

Koulutus oli hyvä. Sakky oli erittäin joustava, kun välillä tuli muutoksia oppisopimukseeni.
Jyrki Oksman
Jyrki Oksman lähiesimiestyön ammattitutkinto

Koulutuksen jälkeen hoivakodin johtajaksi

Olen tällä hetkellä hoivakodin johtaja Attendo Portissa Kuopion uuden matkakeskuksen yhteydessä. Kun sain lähiesimiestyön ammattitutkinnon valmiiksi, niin siirryin hoivakodin johtajaksi.

Hoivakodissa on 30 asukaspaikkaa ja sen lisäksi meillä on erikseen reilut 10 paikkaa senioriasunnoissa. Henkilökuntaa on noin 30.

Koulutuksesta lisää osaamista johtamiseen

Koulutus selkeytti osittain rooliani ja sain lisää osaamista johtamiseen. Koulutuspäivät antoivat uusia näkökulmia asioihin ja esimerkiksi sosiaalihuoltolakia oli hyvä katsoa laajemmin nykyisen työn kannalta. Koulutuksessa oli hyviä ennakko- ja jälkitehtäviä, joita pystyi katsomaan oman työn ja käytännön näkökulmasta sekä hyödyntämään samalla työssä.

Työyksikössä olemme vieneet eteenpäin yhdessä henkilöstön kanssa kehittämistä. Esimerkiksi mikä on meidän tapa toimia. Teemme mm. tavoitteet ja työroolit yhdessä näkyviksi. Saamme myös hyvin tukea aluejohdolta Attendon muutosmatkan tekemiseen hoivayksikkötasolla. Kohtaamiset ovat iso osa muutosmatkaa, niin pyrin myös itsekin olemaan enemmän läsnä henkilöstölle.

Minä valitsin lähiesimiestyön ammattitutkintoon toisen valinnaisen tutkinnon osan johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnosta. Pystyin hyvin räätälöimään yhdessä tutkintovastaavan kanssa opintojani ja niiden aikatauluja.

Työpaikkaohjaajan kanssa antoisia keskusteluja

Koulutuspäivistä sain opettajilta myös teoriatietoa ja laajempaa näkemystä johtamisesta. Keskustelin työpaikkaohjaajani kanssa koulutuspäivien aiheista ja saaduista johtamisen teorioista. Häneltä sain käytännönläheistä oppia ja vinkkejä juuri omaan työyksikkööni. Keskustelimme kuinka soveltaa teoriaa omassa työssä ja mitkä asiat ovat jo meillä käytössä.

Kun työpaikkaohjaaja oli minun oma esimies, niin meidän oli helppo keskustella tarvittaessa koulutukseen liittyvistä asioista viikoittain. Meillä oli tosi hyvä vuorovaikutus ja hän oli kiinnostunut koulutuksestani.

Attendo Kuopion Portti

Attendo Kuopion portti sijaitsee Puutarhakadulla, Kuopion uuden matkakeskuksen yhteydessä. Hoivayksikkö on avattu keväällä 2020. Hoivayksikössä tarjotaan ympärivuorokautista palveluasumista sekä palveluasuntoja omatoimisille senioreille, jotka haluavat helpottaa arkeaan kotiin tuotavin palveluin. Kaikki palvelut räätälöidään asukkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Lisätietoa www.attendo.fi/palvelumme/palvelut-ikaihmisille/hoivakodit/kuopio/attendo-Portti

Lähiesimiestyön ammattitutkinto 

Tutkinto on henkilöille, jotka työskentelevät esimerkiksi työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön vastuuhenkilöinä, lähiesihenkilöinä, työryhmänsä vetäjinä tai oman esihenkilön kakkosena työskentelevät.

Savon ammattiopistossa koulutus toteutetaan Teamsillä. Voit osallistua koulutukseen kaikkialta Suomesta. 

Lue lisää ja hae mukaan www.sakky.fi/lahiesimies

Samalta kirjoittajalta

Tuoreimmat