Alkusammutustaitoja opiskelijoille ja turvallisuustietoutta henkilökunnalle

24.3.2023 -
Opiskelija tekee alkusammutusta.

Pelastusopiston alipäällystökurssin opiskelijat järjestivät alkusammutuskoulutuksen Savon ammattiopiston Savilahden kampuksen matkailu-, ravitsemis- ja elintarvikealan opiskelijoille tällä viikolla. Samaan aikaan alipäällystökurssin opiskelijat kouluttivat turvallisuusasioita matkailu-, ravitsemis- ja elintarvikealan henkilökunnalle.

Turvallisuuskoulutus johtohenkilöitä.

Antaessaan koulutusta ammattiopistolle alipäällystökurssin opiskelijat suorittivat heidän riskienhallinta ja varautuminen opintojaksoon kuuluvaa osuutta. 

- Koulutustoive tuli meille ammattiopiston puolelta. Henkilökunnalle annetussa koulutuksessa tavoitteena oli parantaa osaamista paloilmoitinlaitteista, Virve-puhelimen käytöstä ja tajuttoman / elottoman ihmisen kohtaamisesta sekä peruselvytyksestä, kertoo harjoituksia johtanut alipäällystökurssin opiskelija Jussi Kemppainen.

Kouluttaja elvytysnuken lähellä.

Alkusammutuskoulutukseen ammattiopiston opiskelijat otti vastaan harjoituksen varajohtaja, alipäällystökurssin opiskelija Timo Toukkari.

- Rastikoulutuksissa ammattiopiston opiskelijoille oli aiheena käsisammuttimen -, sammutuspeitteen - ja pikapalopostin käyttö. Perustelin opiskelijoille alkusammutukseen tärkeyttä perustaitoina, joita kaikkien olisi hyvä osata. Milloin tahansa voi joutua tilanteeseen, jossa näitä taitoja voi tarvita.

Opiskelija sammutuspeitteen kanssa.

Toiveena järjestäjillä oli, että kaikki halukkaat lähes 150 opiskelijasta pääsisivät kokeilemaan alkusammutusta. Näin pelko alkusammutuksen tekemiseen vähenisi ja alkusammutuksessa tarvittavat laitteet tulisivat tutuiksi.

Yhteistyö pelastusopiston alipäällystökurssin järjestämistä alkusammutus - ja turvallisuuskoulutuksista ammattiopistolle on pitkä. Perinteeseen kuuluu vastavuoroisesti ammattiopiston matkailu-, ravitsemis- ja elintarvikealan järjestämä juhlaillallinen alipäällystökurssille. Juhlaillallinen virkapuvuissa oleville vieraille luo oman etikettikäyttäytymisen, joka toimii harjoituksena ammattiopiston opiskelijoille.

- Tämä yhteistyö on jo jatkunut lähes 30 vuotta. Nyt kun Savon ammattiopisto toimii uusissa tiloissa Savilahdessa, niin meillä on paljon annettavaa toinen toisillemme. Olemme olleet muun muassa seuraamassa ja opettamassa Savilahdessa poistumisharjoituksia ja turvakävelyjä. Näitä voimme jatkaa myös tulevien alipäällystökurssien kanssa, painottaa Pelastusopiston opettaja Ilkka Kaarakainen.  

Henkilökunta turvakoulutuksessa.

Oppilaitokselle on tärkeää, että turvallisuus tehdään tutuksi arjessa kaikille.

- Tarkoituksena, että kaikilla on sama toimintamalli Sakkylla ja pelastustoimessa hätätilanteessa. Olemme jatkossa valmiimpia tekemään yhteistyötä pelastusviranomaisten kanssa näidenkin harjoitusten tuloksena. Sakkylla turvallisuus on myös osa kasvatus- ja opetustyötä elämää varten. Systemaattinen turvallisuuskulttuurin johtaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen on arjen työtä johon kaikki olemme sitoutuneet Sakkyn palvelulupausten myötä, vakuuttaa Sakkyn turvallisuuspäällikkö Timo Toivonen.

Lisätietoja:

Kuva yhteystiedosta Toivonen Timo
Toivonen Timo
turvallisuuspäällikkö, työsuojelupäällikkö
Savon koulutuskuntayhtymän turvallisuusasiat
työsuojelu
sisäilmatyöryhmä
työterveyshuolto
ammattitautiepäilyilmoitukset
turvallisuuden yksikkövastaava (Hehkukatu 1, Kuopio)
PL 87 (Hehkukatu 1)
70211 Kuopio

Samalta kirjoittajalta

Tuoreimmat