Pikkupojan unelmasta koukkausten kautta työ

1.8.2022 -
Koodari katsoo näyttöä.

Kiehtova ja kehittyvä IT-ala on monen lapsen ja nuoren haaveissa – näin oli myös Jani Kokkarisen. Ennen uudelleen opiskelua ja ammatinvaihtoa Kokkarinen teki kuitenkin kymmenvuotisen uran lomittajana. Polte ohjelmistoalalle on kuitenkin ollut Kokkarisen sydämessä jo pienestä lapsesta: kaikki lähti 4-vuotiaana saadusta Nintendosta, ja pelaaminen on ollut Kokkarisen harrastus läpi elämän.

- Lomittajan työn ohessa oli aikaa ajatella ja suunnitella, ja alanvaihdon suunta oli lopulta helppo tehdä peliharrastuksen pohjalta. Nyt työni ja harrastukseni tukevat toisiaan.

Kokkarinen opiskeli Savon ammattiopistossa tieto- ja viestintätekniikkaa ja valmistui ohjelmistokehittäjäksi vuonna 2019. Kokkarinen teki opintoihin kuuluvan työelämässä oppimisen jaksonsa kuopiolaisessa ohjelmistoyritys Suonentieto Oy:ssä, jonne jäi ensin kesätöihin. Myös työpaikka löytyi samasta yrityksestä. Vinkin yrityksestä hän sai opettajaltaan lehtori Simo Ojalalta.

- Koulu auttoi, olipa kyse esimerkiksi ohjauksesta ja suosituksista itselle sopivista työelämässä oppimisen paikoista tai tuesta etäopintojen aikana.

Ojala korostaa opiskelijan oman motivaation tärkeyttä.  

- Opiskelijat siirtyvät työelämän puolelle jouhevasti. Into, aktiivisuus ja halu alalle ovat ensisijaisen tärkeitä niin opintojen aikana kuin työllistymisessä, Ojala tiivistä motivaatiotekijät.

Kokkarinen nostaa tarpeellisiksi omanaisuuksiksi ongelmanratkaisukyvyn, yhteistyötaidot ja pitkäjänteisyyden. Myös sisäinen yrittäjyys korostuu, koska usein työtä tehdään itsenäisesti.

Kokkarinen on ollut uuteen ammattiinsa ja työpaikkaansa enemmän kuin tyytyväinen. Monet koulussa opitut ohjelmistokielet, tietokannat ja työmenetelmät ovat myös työpaikalla jokapäiväisessä käytössä.

Alan tärkeys korostuu digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

- Ohjelmistokehittäjät laittavat tiedon liikkumaan sujuvasti sekä käyttäjälle että takaisin tietokantaan.

 

Yhteistyö toimii yrityksen ja koulun välillä

Suonentieto Oy ja Savon ammattiopisto ovat tehneet pitkään yhteistyötä, ja tulokset ovat olleet ansiokkaita. Yrityksen kehityspäällikkö Juha Hartikainen pitää koulutussopimusta hyvänä sekä puolin ja toisin riskittömänä tapana työnantajan ja opiskelijan tutustua toisiinsa.

- Työelämässä oppimisen jaksot ovat loistavia mahdollisuuksia yritykselle saada innostuneita tekijöitä töihin ja samalla se tarjoaa opiskelijalla mahdollisuuden oppia, mitä työ käytännössä on.

Yrityksen on kuitenkin hyvä muistaa, että valmiita työntekijöitä opiskelijat eivät ole, vaan he ovat oppimassa. Opetukseen on löydyttävä työnantajapuolelta valmiutta, aikaa ja ymmärrystä. Opiskelijan on tärkeää saada käytännön työn perusasiat ensin haltuun.

- Kehitys on alalla nopeatempoista ja joka päivä on pystyttävä omaksumaan uutta. Tässä korostuu työssä opittu tietotaito, jonka pohjalle uutta tietoa on helpompi ottaa vastaan ja soveltaa osaksi omaa työtä, Hartikainen sanoo.

 

Ala vetää osaajia

Savon ammattiopiston tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon opiskelijoista kasvaa tulevaisuuden osaajia, joilla on hyvät valmiudet toimia alan tehtävissä. Opetus vastaa työelämän vaateita muun muassa käytettävien työmenetelmien ja tietokantojen osalta.

- Savon ammattiopistosta valmistuneita työllistyy koko ajan alueen työnantajille. Koulun ja työelämän välillä on luottamuksellinen suhde, jonka pohjalle yhteistyötä ja tulevaisuutta on hyvä rakentaa, kertoo lehtori Simo Ojala.

Ohjelmistokehittäjän opetuksessa käytetään:

  • ohjelmointikielinä C#, PHP ja HTML
  • tietokantoina Access ja SQL (myös relaation perusteet)
  • työmenetelmänä Scrum
  • koodauksen työvälineitä Visual Studio ja erilaiset editorit
  • mallinnuksessa Word, Visio
  • mallinnusvälineenä UML
  • projektinhallinnassa MS Project ja Excel

Opiskele ohjelmistokehittäjäksi

Ohjelmistokehittäjänä työskentelet koodarina, eli suunnittelet ja toteutat ohjelmistoja koodin ja ohjelmoinnin keinoin. Ohjelmistokehittäjänä hallitset erilaisia ohjelmointikieliä, kuten Python, HTML ja CSS. Erityisesti ohjelmistokehittäjistä ja koodareista on pulaa Suomen IT-markkinoilla. 

Ohjelmistokehittäjänä voit työskennellä esimerkiksi ohjelmistotaloissa, yritysten IT-osastoilla tai peli- ja tietojenkäsittelypalveluja tuottavissa yrityksissä. Voit myös toimia itsenäisenä yrittäjänä. 

Katso alkavat koulutukset.

Tuoreimmat