Meiltä valmistuu opintoihinsa tyytyväisiä ammattilaisia

18.2.2022 -
Mustalla pohjalla oranssi teksti: Valmistuneista 84 % suosittelee Savon ammattiopistoa.

Savon ammattiopistosta valmistuneet ammattilaiset ovat kautta linjan tyytyväisiä opintoihinsa. Lukuvuonna 2020-2021 valmistuneista opiskelijoista 84 prosenttia suosittelisi Savon ammattiopistoa opiskelupaikkana.

Savon ammattiopistossa haluamme, että oppiminen tapahtuu mahdollisimman lähellä oikeaa työelämää vastaavissa olosuhteissa. Oppimisen tueksi tarjoammekin uusinta teknologiaa, ajantasaisia välineitä ja nykyaikaisia simulaattoreita, jotta koulussa oppiminen ja työelämän realiteetit ovat kaikin tavoin mahdollisimman lähellä toisiaan.

Jopa 92 prosenttia vastanneista kokee, että työtehtävät opinnoissa vastasivat todellisia tehtäviä työelämässä.

Näissä tavoitteissa olemme onnistuneet: Jopa 92 prosenttia vastanneista kokee, että työtehtävät opinnoissa vastasivat todellisia tehtäviä työelämässä. Lähes saman verran (89 %) on sitä mieltä, että opintojen aikana saatua ammattitaitoa ja osaamista pystyy hyödyntämään. Opiskelijat olivat hyvin tyytyväisiä (82 % vastanneista) myös mahdollisuuksiin, joita pystymme tarjoamaan työpaikalla opiskeluun.

Opiskelijat arvostavat opintoihin sisältynyttä ympäristöosaamista ja vastuullisuutta: kolme neljästä valmistuneesta arvioi, että opinnot antoivat valmiuksia ajatella ja toimia kestävän kehityksen mukaisesti. Koulutusalamme laativat ympäristövastuullisuuden osaamislupauksia, jotka huomioivat toimialan piirteet ja mahdollisuudet.

 

Töitä opiskelijoiden osallisuuden lisäämiseksi

Yhdeksi tärkeäksi kehittämiskohteeksi vastausten perusteella nousi opiskelijoiden osallisuuden lisääminen. On tärkeää, että opiskelijat saavat äänensä kuuluviin ja saada heidät mukaan arjen, tapahtumien ja käytäntöjen suunnitteluun ja toteutukseen.

Salkku ry on Savon ammattiopiston opiskelijayhdistys, jonka jäseneksi kaikki opiskelijamme automaattisesti kuuluvat. Toimiva ja aktiivinen vuoropuhelu opiskelijayhdistyksen ja koulun välillä on yksi tapa lisätä opiskelijoiden osallisuutta. Teemme aktiivisesti töitä, jotta Salkku ry:n toiminta tulee entistä näkyvämmäksi ja vaikuttavammaksi.

 

Palautteet osana laatua ja kehittämistä

Tulokset käyvät ilmi Amispalaute-kyselyn päättökyselystä, johon vastasi Savon ammattiopistosta lukuvuotena 2020-2021 valmistuneita opiskelijoita (Vipunen.fi). Amispalaute on Opetushallituksen (OPH) laatima valtakunnallinen ja strukturoitu kysely. Kyselyn sisältö on samanlainen kaikille ammattiopistoille.

Opiskelujen päättyessä valmistuvat arvioivat esimerkiksi

  • näyttöjen toteutusta
  • opiskelijan hyvinvointiin liittyviä teemoja ja
  • opintojen vaikuttavuutta.

 

Lisäksi opiskelijoilta toivomme avointa palautetta niin onnistumisista kuin kehittämiskohteista. Kiinnitämme erityisesti huomiota avoimiin vastauksiin: haluamme päästä puuttumaan mahdollisiin opiskelijan hyvinvointiin vaikuttaviin asioihin mahdollisimman pian.

Laadimme kehittämistoimenpiteitä palautteista saatujen arvioiden pohjalta.

Tuoreimmat