Koulutuksella ratkaisuja ja hyvinvointia Lapinlahden kunnan sosiaali- ja terveysalalle

17.8.2022
Sosiaali- ja terveysalan johtajia ja opettaja.

Lapinlahden kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilökunta kouluttautuu paljon
Savon ammattiopistossa suorittaen muun muassa vanhustyön erikoisammattitutkintoja ja tutkinnon osia. Kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja Anne Walden ja vanhustyönjohtaja Elisa Pajala kertovat kokemuksia koulutusyhteistyöstä ammattiopiston kanssa.

- Täydennyskoulutus on ollut tosi merkittävää meillä työskenteleville, painottaa Anne.

Erikoisammattitutkintojen ja tutkintojen osien suorittaminen on tuonut työpaikalle lisää pitovoimaa, työtyytyväisyyttä ja työnhyvinvointia. Erityisesti oppisopimuksella sosiaali- ja terveyspalvelut on saanut hyvää henkilöstöä alalle.

- Monet ovat tulleet juuri sen takia meille töihin, kun ovat kuulleet, että olemme aktiivisia koulutusasioissa. Olemme kysyneet työntekijöiltä, mikä on ”sun juttu” ja mitä he haluavat opiskella alalta, sanoo Elisa.

 

Merkityksellisiä asioita opiskelijalle ja työyhteisölle

Lapinlahden kunnan sosiaali- ja terveysalan laajempi koulutusyhteistyö Savon ammattiopiston kanssa lähti liikkeelle yhteisessä osaamisen kehittämiseen liittyvässä hankevalmistelutilaisuudessa, jossa olivat mukana mm.  Savon ammattiopiston sosiaali- ja terveysalan koulutuspäällikkö Päivi Pennanen ja Anne Walden. Tilaisuudessa Anne nosti esille koulutuksen merkittävyyden niin työntekijälle kuin työnantajalle. Koulutuksen ja osaamisen kehittymisen myötä myös työn merkityksellisyyden kokemus vahvistuu.

Koulutuksissa merkityksellisin asia Lapinlahden työntekijöille on ollut heidän oma lisääntynyt työhyvinvointi ja motivoituminen. Työntekijöillä on herännyt paljon ideoita, mitä he voisivat tehdä sen eteen, että työyhteisö olisi parempi.

- Kun pitkäaikaisetkin työntekijät ovat lähteneet opiskelemaan jatkuvasti alalla muuttuvia asioita, samalla heille on auennut laajempi näkökulma omaan työhönsä, nostaa Elisa.

Hyvinä asioina koulutuksissa on nähty myös niiden aikataulutus.  Elisa mukaan lähipäiviä on sopivasti riittävän pitkillä aikaväleillä. Opittuja tietoja on voinut ottaa heti käyttöön ja tarvittaessa kysyä seuraavalla lähipäivällä, jos on herännyt jotakin kysyttävää.

 

Koulutuksen vaikutuksia työhyvinvointiin ja -identiteettiin

Kun Lapinlahdella tehtiin vuonna 2021 hyvinvointikysely sosiaali- ja terveysalalla, Anne ja Elisa ihmettelivät tuloksia.

– Meillä heräsi ajatus, että koulutuksilla on ollut tosi iso positiivinen merkitys hyviin tuloksiin. Tulokset näkyivät ihan konkreettisesti työyksiköissä. Sairauspoissaolot olivat myös vähentyneet.

Kun työntekijät ovat motivoituneita, he antavat vinkkejä, miten työ pitäisi tehdä. 

- Kannustankin, että työntekijät eivät tulisi minun luokse ongelmien vaan ratkaisujen ja vinkkien kanssa, koska he tuntevat parhaiten oman työnsä, sanoo Elisa.

Koulutuksilla on vaikutusta hoitajien työidentiteetin paranemiseen, kun he pääsevät vaikuttamaan omaan työhönsä.

- Työntekijät vahvistuvat, kun huomaavat, että voivat tehdä päätöksiä omaan työhönsä liittyen ja saavat siihen kannustusta, painottaa kouluttaja Minna Tikkanen.

Minnan mukaan voidaan puhua koulutuksen vaikuttavan merkittävän henkisen pääoman kasvuun, jonka mielipiteen Anne ja Elisa myös vahvistavat.

Vanhustyössä suosittuja koulutuksia on ollut muistisairauksiin, saattohoitoon, validitaatioon ja kinestetiikkaan liittyvät koulutukset. Annen mielestä on tärkeää, että työntekijä pääsee syvemmälle perehtymään siihen, mikä häntä kaikkein eniten kiinnostaa.

- Koulutusten myötä työntekijät ovat laittaneet oman ”persoonansa peliin” ja uskaltavat aidosti käyttää omia lahjojaan.

 

Hyvästä tilanteesta tuleviin haasteisiin

- Jatkossa olisi hyvä panostaa johtamis- ja esimieskoulutusten mahdollistamiseen. Monelle työntekijälle herää kouluttautumisen into oman koulutuksen myötä ja halutaan jatkaa opintojen parissa.

Tässä on suuri haaste esimiestyölle, kuinka mahdollistetaan ja kannustetaan työntekijöitä osaamisen vahvistamiseen arjen kiireisen työn keskellä. Näkeekö työnantaja kouluttautumisen motivaatiossa mahdollisuuden vai puutteen arkityön resurssiin? Voidaanko työtehtäviä tehdä uudella tavalla mahdollistaen myös jatkuvan oppimisen urapolun aikana?

- Tässä haastetta myös tulevalle hyvinvointialueelle, ennakoi Anne.

Nyt ei Lapinlahdella olla enää niin akuutissa tilanteessa vanhustyön kehittämisen suhteen. Monia asioita on jo ratkaistu ja työpaikoilla on päästy kehittämisen intoon ja rakentamaan vahvempaa vanhustyötä.

 

Kysy lisää:

Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
Tikkanen Minna
lehtori
hyvinvointi
vanhustyö
validaatio
ensiapu
PL 87 (Hehkukatu 1)
70101 Kuopio

Tuoreimmat