Aurinkosähköosaamista Savon ammattiopistosta

23.6.2022 -
aurinkopaneelikatto

Sähkökeskustelu käy kuumana sähkön korkean hinnan vuoksi. Vaihtoehtoisia ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja sähkön tuottamiseen haetaan entistä enemmän. Savon ammattiopiston sähköala vastaa osaltaan näihin haasteisiin mm. kehittämällä aurinkoenergiaan liittyviä oppimisympäristöjä. Yhtenä konkreettisena kehittämistoimena on keväällä 2022 opetuskäyttöön otettu aurinkopaneeleiden asennuskatto.

Alojen välistä yhteistyötä

Savon ammattiopiston rakennusalan opiskelijat rakensivat asennuskaton kolmena eri elementtinä lukuvuoden aikana sisätilossa Pohjolankadun toimipisteessä Kuopiossa. - Suunnittelimme rakenteet ja sähköalan hyväksynnän jälkeen aloitimme rakentamisen. Ammattiopiston logistikka-ala kuljetti elementit sähköalan harjoituskentälle Toivalaan Timpurintielle. Puutarha-alan opiskelijat tekivät tasoitetun ja tiivistetyn maapohjan asennuskatolle, kertoo rakennusalan lehtori Kari Paloperä.

Toivalan kampuksella on ollut jo vuodesta 2013 lähtien valmis sähkö- ja aurinkoenergiaympäristö. Ympäristössä on voinut harjoitella energiamittauksia esim. minkä verran aurinkopaneelit tuottavat sähköä. Varsinaista aurinkopaneeleiden asennustoimintaa ympäristössä ei ole tehty.

Sahkoala_opiskellija_opettaja_aurinkoenergia_harjoituksessa.
Ammattitutkinnon opiskelija Toni ja opettaja Jouko Niskanen

Tervetuloa opiskelijat ja yritykset ympäri Suomen

Aurinkopaneeliasennuksia ja niiden sähkökytkentöjä on pienimuotoisesti harjoiteltu ammattiopistossa muutaman vuoden. Sähköala halusi kehittää aurinkoenergian oppimisympäristöä uudella asennuskatolla. - Näin voimme tarjota myös ulkopuolisille asiakkaille koulutusta, sanoo sähköalan opettaja Jouko Niskanen.

Kesäkuussa 2022 sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinnon opiskelijat olivat harjoittelemassa sekä aurinkopaneelien asennuksia että sähkökytkentöjä Timpurintiellä. Ammattitutkinnon opiskelijoita on ympäri Suomen, Pohjois-Savon lisäksi mm. Pohjanmaalta ja Jyväskylästä. Opiskelijat ovat jo työelämässä kokemusta hankkineita sähkö- ja automaatioasentajia. Aurinkosähköjärjestelmien asennuksissa on työtä kahdelle ammattiryhmälle. - Sähköasentajat tekevät sähköverkon sähkökytkennät ja johtoreitit. Aurinkopaneelien asennuksiin on omat rakennusalan ammattilaiset. Sähköalan yrityksissä on hyvä osata molemmat taidot, painottaa Jouko.

Sahkoalan_opiskelijoita_aurinkoenergia_harjoituskatolla.
Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinnon opiskelijat Markus ja Toni harjoittelemassa aurinkopaneeleiden asennuskatolla Timpurintiellä.

Ammattitutkinnon opiskelija sähköasentaja Toni Vainikainen Servica Oy:lta mittaa aurinkopaneelilla lämpötilaa ja auringon määrää. - Tällä hetkellä teho on 392 W/m2 ja lämpötila 23,9 C. Lähdin hakemaan ammattitutkinnosta lisää ammattitaitoa. Sain jo aurinkosähköjärjestelmien sähköasennuksiin pätevyyden, joka oli tavoitteena, kun aloin opiskelemaan ammattitutkintoa. Tällä hetkellä meidän yrityksen kohteissa on sen verran uusia aurinkosähköjärjestelmiä, että niissä on takuut voimassa. Voi olla, että kun takuuajat loppuvat, niin järjestelmiin tulee tekemistä, ennakoi Toni.

- Paljon uutta asiaa on opittu ja päästy tekemään käytännössä. Uusien aurinkosähköjärjestelmien asennuksia ei ole ollu vielä meidän yrityksessä. On kuitenkin hyvä, että tietää mitä tehdä, jos järjestelmien huoltotöitä tulee, sanoo JOKA asennus Oy:n sähköasentaja Markus Mustonen.

Koulutusta lähiopetuksessa tai verkossa

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnossa on mahdollisuus suorittaa 25 opintopistettä aurinkosähköön liittyen vapaasti valittavassa opintokokonaisuudessa. Opintokokonaisuuden teoriaosuuden voi suorittaa joko etänä Moodle verkko-oppimisympäristössä tai luokkaopetuksessa. - Käytännön harjoitukset ja osaamisen näytöt tehdään Timpurintien oppimisympäristössä. Alan yrityksissä ei vielä pääse tekemään aurinkosähköön liittyviä näyttöjä. Opiskelijan tutkintosuoritus aurinkosähköstä on hyvä lisä alan osaamiseen työelämässä, korostaa Jouko.

Ammattitutkintokoulutuksessa mukana olevat opiskelijat suunnittelevat tulevaisuudessa tekevänsä ainakin osan työtehtävistä aurinkosähköjärjestelmien parissa. Jouko Niskasen mukaan tärkeää on koulutuksesta saatavat perusasiat sekä sähkö- ja paloturvallisuustiedot.

Sahkoala_aurinkopaneeli_harjoituskatto.

Asennuskatto ja aurinkopaneelit

Asennuskaton katteet ovat harjoituksia varten tehty kolmeen eri osaan. Kattomateriaaleina on sekä tiiltä, huopaa että peltiä.  Katon kaltevuus 15-20 % ja turvallisuus katolla on varmistettu ympäröivillä kaiteilla. Katolla on 12 aurinkopaneelia, joiden kunkin teho on n. 360 W. Yhteensä paneelit tuottavat sähköä n. 4,4 kW standardiolosuhteissa, jossa säteilyteho on 1000 W/m2 lämpötilassa 20 C.

Hae ammattitutkintoon!

Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinnon suunniteltu opiskeluaika on n. 1 ½ vuotta ja koulutus alkaa seuraavan kerran 15.8.2022. Lähiopetusta on kerran viikossa maanantaisin klo 15:00 –19:00, johon voi osallistua myös Teams-oppimisympäristössä. Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinnon opinnot voi suorittaa näin myös pääosin etäopiskeluna. Timpurintien harjoituskatolla käydään opintojen aikana tekemässä yksi harjoituspäivä aurinkopaneelien asennuksissa ja sähköjen kytkennöissä. Katso lisää ja hae www.sakky.fi/sahkoat

Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
Niskanen Jouko
opettaja
sähkö
tietotekniikka
PL 87 (Hehkukatu 1)
70211 Kuopio

Samalta kirjoittajalta

Tuoreimmat