Ammattitutkinnosta uutta näkökulmaa tekemiseen

8.2.2022 -
Kirvesmies seisoo kerrostalon rakennustyömaalla.

Savon ammattiopistossa käynnistyi marraskuussa 2021 talonrakennusalan ammattitutkinnon opinnot, joilla alan ammattilaiset syventävät ja laajentavat ammatillista osaamistaan.

Yksi koulutuksessa mukana oleva on Lujatalon rakennustyömailta löytyvä kirvesmies Oskari Korhonen. Korhonen paiski rakennuksilla hommia yli kymmenen vuoden ajan, kunnes tuli halu oppia uutta, kehittää omaa osaamistaan ja laajentaa näkökulmia.

- Haluan oppia ymmärtämään kokonaisuuksia ja näkemään riippuvuussuhteita: Mikä vaikuttaa mihinkin? Miten talous ja luvut kaiken takana toimivat? Mitkä ovat rakennustöiden isot mahdollisuudet ja riskit?

Ammattitutkintoa Korhonen suorittaa oppisopimuksella osana arjen työtä. Tutkintoon kuuluu sekä kaikille pakollinen tutkinnon osa että valinnaisia opintoja. Valinnaiset tutkinnon osan Korhonen katsoi yhdessä vastaavan mestarin ja työpaikkaohjaajansa kanssa: Mitkä palvelevat Korhosta parhaiten? Tarkoituksena on myös, että opintojen näytöt voi suorittaa osana työtä.

Työnantajalla on merkittävä rooli työntekijänsä opintojen mahdollistajana. Sosiaalitiloissa näkyvällä paikalla oleva opintoesite ja työpäälliköltä tullut kannustus herätti Lujatalon ammattilaisten kiinnostusta.

- Meitä lujatalolaisia on mukana yhteensä viisi parilta eri työmaalta Kuopiossa, Korhonen summaa.

Lisäksi opiskelija tarvitsee työpaikalta myös työpaikkaohjaajan, jonka tehtävänä on ohjata ja arvioida opiskelijan osana opintoja olevia työsuorituksia. Yleensä työpaikkaohjaajana on kokeneempi kollega.

Korhosen työpaikkaohjaajana on vastaava työnjohtaja Tomi Hartikainen.

- Mielelläni olen mukana työntekijöiden opinnoissa. On hienoa, että Lujatalolla on töissä näin motivoituneita tekijöitä.

 

Lähipäivinä mielenkiintoisia keskusteluja

Talonrakennuksen ammattitutkintoon kuuluu osana myös viisi yhteistä lähipäivää, jotka pidetään Savon ammattiopiston kampuksella.

- Lähipäivissä puhujina on eri ammattilaisia, ei vain opettajia. Kaikki katsovat asioita ja alaa omasta kulmastaan, ja yhdessä muodostuu mielenkiintoinen kokonaisuus. Tällä alalla on valtava määrä osaamista ja taitoa, Korhonen sanoo.

Korhonen kiittelee myös muuta ryhmää. Kaikilla heillä on jo vuosien kokemus alalta ja ammattitaitoa niin useasta näkökulmasta kuin monelta työmaalta. Lähipäiviin kuuluu hyvät ja avoimet keskustelut toisten kanssa, jolloin tietotaitoa siirtyy myös opiskelijoilta toisille.

- Lähipäivät tuovat myös vaihtelua työmaalla oloon. Voi hetken istua ja kuunnella mielenkiintoisia puheenvuoroja.

 

Opinnot ja näytöt osana arjen työtä

Ammattiopinnoissa tutkinto suoritetaan osoittamalla osaaminen omassa työssä arvioitavilla näytöillä. Näytöt ovat alalle tyypillisiä työtehtäviä, joilla opiskelija osoittaa ammattitaitonsa niin käytännön töissä kuin teorian hallinnassa. Oskari Korhonen on suorittanut jo ensimmäisen näyttönsä.

- Näytön kohteena oli muottityö järjestelmämuotein. Alkuun tein työkokonaisuudesta kirjallisen työsuunnitelman, jonka tekemiseen meni 20 minuuttia. Itse työsuoritus oli arkista työtä, joka olisi ollut työlistalla ilman opintojakin.

Työpaikkaohjaajaa näytöt työllistävät maltillisesti: Korhosen työpaikkaohjaaja Tomi Hartikainen arvioi, että häneltä näytön arviointi vaati ajallisesti noin 45 minuuttia.

- Opiskelu lomittuu muun työnteon lomaan, eikä sinänsä erotu muista työsuoritteista työmaalla. Työpisteet ja suunnitelmat katsomme yhdessä, ja olen toki muutoinkin käytettävissä, Hartikainen kertoo.

 

Talonrakennusalan ammattitutkinto vastaa alan tarpeisiin

Savon ammattiopiston talonrakennusalan ammattitutkinto on suunniteltu yhteistyössä yritysten, Rakennusliiton ja Rakennusteollisuuden kanssa, jotta alan todelliset tarpeet tulevat huomioiduksi.

- Yhdessä mietimme niin koulutuksen sisältöä kuin toteutustapaa. Lähiopetuspäiviksi valikoituivat perjantait, ja kaikki pakollisen tutkinnon osan lähikoulutuspäivät ovat tiukkaa asiaa. Tämä on kustannustehokas ja ammattilaisille mielekäs tapa päivittää osaamista osana omaa työtä, toteaa yhteyspäällikkö Maija Savolainen Savon ammattiopistosta.

Vastuukouluttaja Risto Siilanen on kokenut tiiviin ja yhtä aikaa aloittavan ryhmän hyvänä asiana.

- Tämä on ollut hyvä ja motivoitunut ryhmä. Yhteiset lähipäivät mennään porukalla ja keskustelua syntyy. Valinnaisia tutkinnon osia on laajasti, ja jokaiselle löytyy varmasti omaan työhön sopivat.

Talonrakennuksen ammattitutkinto on laajuudeltaan 150 osaamispistettä, ja arvioitu kesto on 1,5 vuotta. Opinnot suoritetaan oppisopimuksena, jolloin oppiminen tapahtuu osana työntekoa ja opiskelijalla on työsopimus työnantajaan. Oppisopimuskoulutus on maksuton opiskelijalle ja työnantajalle.

Tuoreimmat