Suomalaiset kestävän tulevaisuuden edelläkävijät

13.1.2021 -
Traktori ajaa pellolla.

Suomalaisyritykset Genelec ja Valio ovat kestävän kehityksen edelläkävijöitä. Meijeri- ja ruokataloyritys Valio ja äänentoistolaitteita valmistava ja myyvä Genelec tuntevat laajaa vastuuta oman liiketoimintansa vaikutuksista, mutta myös laajemmin tulevaisuuden suunnasta.

Valion vastuullisuusjohtaja Hanna Hiekkamies ja Genelecin toimitusjohtaja Siamäk Naghian kertovat vastuullisuusmatkan olevan vasta alussa. Omilla valinnoillaan, investoinneillaan ja innovaatioillaan yritykset haluavat toimia suunnannäyttäjinä omilla toimialoillaan, mutta ottaa myös osaa laajaan maailmanlaajuiseen kehitykseen.

 

Vastuullisuus läpi ketjun

Kestävä kehitys on kokonaisvaltainen asia. Jos yritys haluaa tehdä ympäristövastuullista liiketoimintaa, huomio pitää kiinnittää tuotteen jokaiseen tuotantoketjun osaan. Valion kunnianhimoinen Kohti hiilineutraalia maitoa 2035 -tavoite vaatii, että vastuullisuusmatkalla mukana ovat niin tilojen lehmät kuin tuotteen loppukäyttäjät.

- Tilallisten sitouttaminen on kaiken perusta. Yksi iso ponnistus on kouluttaa maatilat hiiliviljelyyn. Lisäksi panostamme tiloilla muun muassa lehmien ruokinnan innovaatioihin, joiden tarkoituksena on vähentää eläinperäisiä metaanipäästöjä, Hiekkamies kertoo.

Dieselillä liikkuvia maito- ja jakeluautoja Valio on korvannut biokaasuautoilla, joilla yritys uskoo olevan merkittävä vaikutus koko Suomen päästötavoitteiden saavuttamisessa. Tuotepakkausten ympäristöystävällisyyden eteen Valio tekee koko ajan tuotekehitystä. Myös tuotteen loppukäyttäjän kierrätysinnolla on iso merkitys: mitä teemme tyhjälle pakkaukselle?

Myös Genelec pyrkii ennaltaehkäisemään ympäristöhaitat jo tuotteen alkumetreillä.

- Tuotekehittelyssä otamme huomioon tuotteen koko elinkaaren. Panostamme laitteidemme kestävyyteen, pitkäikäisyyteen ja huollettavuuteen, Naghian kertoo.

Kansainvälisenä toimijana Genelec kiinnittää huomiota myös jakelukanaviinsa ja on asettanut kriteereitä jälleenmyyjilleen.

 

Kotikentän sitouduttava tavoitteisiin

Naghian kannustaa yrityksiä miettimään yrityksen perimmäistä syytä olemassa ololle: mikä on yrityksen tarkoitus? Vastaus tähän kysymykseen ohjaa myös yrityksen valintoja. Vastuullisuus lähtee johdon sitoutumisesta ja tahtotilasta – vain osana johtamisjärjestelmää vastuullisuudella on edellytyksiä onnistua.

Genelecillä ympäristövastuullisuus on osa ydintoimintaa siinä missä kannattavuus ja äänenlaatu. Yritysjohto on alusta lähtien ollut sitoutunut kestävän kehityksen tavoitteisiin ja pyrkinyt valinnoissaan ja päätöksissään vastuullisuuteen.

Johdon sitoutumisen lisäksi yrityksen omilla työntekijöillä on iso merkitys. Jos he eivät ole sitoutuneet yhteisiin tavoitteisiin, ympäristövastuullisuus- tai mikä tahansa muu tavoite on mitä todennäköisemmin tuomittu epäonnistumaan.

- Genelcin ympäristötyöstä saadut tunnustukset merkitsevät paljon myös työntekijöillemme. He kokevat tekevänsä arvokasta ja merkityksellistä työtä myös kestävän tulevaisuuden eteen, Naghian kertoo.

Isona suomalaisena työnantajana ja toimijana Valio tiedostaa merkityksensä osana ruoantuotantoa ja elintarvikeketjua.

- Haluamme, että Suomessa on vastuullista ruoantuotantoa nyt ja tulevaisuudessa. Omavaraisuus on tärkeä säilyttää muuttuvassa maailmassa, Hiekkamies muistuttaa.

 

Kestävä taloudellinen kehitys

Valio ja Genelec näkevät, että taloudellinen kasvu ja ympäristövastuullisuus eivät ole toisiaan poissulkevia. Luonnon ja kestävän tulevaisuuden eteen tehdyt toimet voivat lyhyellä aikajänteellä tuoda taloudellista rasitusta, mutta kaikki tuotto ja hyöty eivät ole mitattavissa euromääräisesti.

- Menestyä voi myös laadulla. Genelecillä näemme, että kestävä kehitys on innovaatioiden lähde ja mahdollistaja, Naghian sanoo.

Valion vastuullisuusjohtaja Hiekkamies puhuu vastuullisuuden kaupallistamisesta. Valion missio kouluttaa tilallisensa esimerkiksi hiiliviljelyyn vaatii resursseja niin Valiolta kuin yrittäjiltä. Kun katsoo nykyhetken yli tulevaisuuteen, satsaus koulutukseen ja investointeihin kannattaa.

- Kun hommat hoitaa fiksusti ja tehokkaasti, parannamme samalla maatilojen toimeentuloa, summaa Hiekkamies.

 

Vihreät arvot osana kilpailukykyä

Ympäristöosaamisesta alueellinen menestystekijä (YMOSA) on Savon ammattiopiston kehittämisprojekti, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjois-Savon kilpailukykyä ja edistää vähähiilistä ja kestävää taloutta. Hanke tukee sekä julkisia organisaatioita että yksityisiä yrityksiä heidän ympäristövastuullisuustavoitteissaan.

Ymosa järjesti joulukuussa 2020 webinaarin, jossa käsiteltiin yritysten ja julkisorganisaatioiden roolia kestävän tulevaisuuden tekijöinä. Webinaarissa europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen kertoi Euroopan Unionin ohjauskeinoista yritysten ympäristövastuullisuuden lisäämiseksi. Valion vastuullisuusjohtaja Hanna Hiekkamies esitteli yrityksen Kohti hiilineutraalia maitoa 2035 -haastetta ja tapoja saavuttaa päämäärä. Toimitusjohtaja Siamäk Naghian taustoitti Pohjois-Savosta maailmalle ponnistaneen Genelecin kestävän kehityksen askelia ja syitä, miksi ympäristövastuullisuus on heille kilpailuetu. Savon koulutuskuntayhtymän johtaja Heikki Helve kertoi kestävän tulevaisuuden tekijät -strategiasta, jonka myötä ympäristöarvot ovat olennainen osa arkea opetuksesta kampusrakentamiseen.

Tuoreimmat