Sakky tarjoaa 360-arvioinnin johtamisen opiskelijoille

12.11.2021 -
360-johtajuusarviointi johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnossa

Savon ammattiopisto tarjoaa johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon opiskelijoille mahdollisuuden osallistua maksutta 360 johtajuusarviointiin opiskelun aikana.

Avainasiakaspäällikkö Sari Vuori, Canon Oy, valitsi 360-arvioinnin koulutukseensa ja sai siitä paljon hyötyä työhön. ”Sain näkemyksellisyyttä omasta itsestäni muiden silmin, kuinka toteutan omaa työtäni ja mihin asioihin itse voisin kiinnittää huomioita omassa toiminnassani. Arvioinnin tulosten jälkeen olen selkeästi alkanut kiinnittää kehityskohteisiin huomioita ja vahvistaa niitä, mitkä muutkin ovat todenneet minun vahvuuksikseni.

Lehtori Jaana Piippo, Sakky ”Johtajuusarviointi tuottaa Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoa suorittavalle esihenkilölle tietoa oman johtajuuden toteutumisesta ja vaikutuksista työyhteisössä. Opiskelun yhteydessä tehtävä arviointi keskittyy esihenkilön toiminnan monipuoliseen tarkasteluun. Se antaa tarkempaa tietoa kuin esimerkiksi henkilöstökyselyn yhteydessä tuleva palaute esihenkilölle. Monelle opiskelijalle tällä tasolla tehty tarkastelu on ensimmäinen laatuaan.”

Toimitusjohtaja Pekka Ruuskanen Feelback Oy, ”360-arvioinnilla selvitetään esihenkilöiden tai johtamistyötä tekevien asiantuntijoiden vahvuuksia ja kehittämiskohteita johtamisen eri kokonaisuuksiin liittyen. Palaute kerätään sähköisenä kyselynä arvioitavan henkilön alaisilta, kollegoilta ja esihenkilöltä sekä arvioitavalta itseltään. Näin 360 -arviointi tuottaa kattavan palautetiedon kaikilta tahoilta, jotka työskentelevät arvioitavan henkilön kanssa.

360-arviointi on oikein toteutettuna erittäin tehokas tapa kehittää johtamista, yhteistyötaitoja sekä myös itsensä johtamista. Tulosten analysointi ja sparraaminen ammattitaitoisen valmentajan kanssa tukee vahvuuksien edelleen kehittämistä ja mahdollistaa porautumisen kehittämiskohteisiin.”

Palaute kehittää opiskelijaa ja työyhteisöä

Jaana Piippo, Sakky ”Me Savon ammattiopistossa panostamme arviointituloksen huolelliseen tulkintaan, jotta kysely tuottaisi hyötyä sekä opiskelijalle että hänen työyhteisölleen. Opiskelija tulkitsee saamaan tulosta opettajan kanssa, minkä jälkeen hän käsittelee tulosta esihenkilön ja henkilöstön kanssa. Lopputuloksena on opiskelijan omia oivalluksia sekä työyhteisön syvempää ymmärrystä toiminnan logiikasta ja jokaisen omasta panoksesta tuloksen tekemisessä.

Johtamisen ja yritysjohtamisen opiskelijoiden palaute johtajuusarvioinnista on erittäin myönteinen. Arviointi avaa uusia näkökulmia johtamistyöhön. Tulos rauhoittaa tarkastelemaan omaa toimintaa arvostavasti ja kehityshakuisesti.”

Sari Vuori, Canon Oy ”Työkaverini suhtautuivat kyselyyn vastaamiseen erittäin positiivisesti ja yllättivät vielä minutkin postitiivisesti vapailla lausunnoillaan ja uskalsivat myös antaa kehityskohteita sekä työuraan liittyviä kehitysideoita. Suosittelen Sakkyn johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon opiskelijoille 360-arviointiin osallistumista. Se on ehdottomasti hyvin tärkeä osa koulutusta ja itsensä kehittämistä.”

Lisätietoa esihenkilötyön ja johtamisen koulutuksista www.sakky.fi/johtaminen 

Tekstilogo, jossa lukee oranssilla feelback ja mustalla group.

Feelback Group on moderni tutkimustalo, jonka tehtävänä on muuttaa tieto kilpailukyvyksi ja menestykseksi.

Feelback kerää, tulkitsee ja jalostaa tutkittua tietoa organisaatioiden kaikkiin tarpeisiin. Samalla auttaa asiakkaita tekemään tiedosta johtamisen työkalun, jolla rakentaa parempaa asiakasymmärrystä, työelämää ja liiketoimintaa.

Tutkimuspalvelu- ja asiantuntijaratkaisuja käyttävät sadat Suomessa ja kansainvälisillä markkinoilla toimivat yritykset. Feelback Oy:ssä työskentelee yli 50 henkilöä Helsingissä, Kuopiossa, Tampereella ja Lappeenrannassa, jossa sijaitsee myös puhelinpalvelukeskus.

www.feelback.com

Lisätietoa 360-arvioinnista www.feelback.com/johtaminen/360-arviointi/

Samalta kirjoittajalta

Tuoreimmat