Opiskelijat antavat hyvää palautetta

2.9.2021
Imagokuva, jossa nuori nainen katsoo kameraan ja on reppu selässä. Teksti: Kestävän tulevaisuuden tekijä. Musta tausta.

Savon ammattiopisto saa hyvän arvosanan opiskelijoiltaan vuotuisessa Amispalaute-kyselyssä. Keväällä 2021 valmistuneiden antama palautekeskiarvo oli 4,14 (asteikko 1-5). Savon ammattiopisto suositteluaste opiskelupaikkana oli 8,43 (asteikko 1-10).

Amispalaute on Opetushallituksen (OPH) laatima valtakunnallinen ja strukturoitu kysely. Kyselyn sisältö on samanlainen kaikille ammattiopistoille. Numeerinen palaute on julkista myös Savon ammattiopiston osalta, ja se on koottu OPH:n Vipunen-palveluun (excel).

Musta laatikko, jossa teksti "Palautekeskiarvo oli 4,14 jonka saimme opiskelijoilta keväällä 2021 8asteikko 1-5).

Oranssi laatikko, jossa teksti "Suositteluaste oli 8,43 jonka saimme opiskelijoilta keväällä 2021 (asteikko 1-10).

Palautteen antaminen on osa opiskelua

Opiskelijat täyttävät Amispalaute-kyselyn sekä opintojen alussa että päättyessä. Kysely on sähköinen.

Aloituskyselyssä opiskelijat arvioivat muun muassa

  • aloitusvaiheen onnistumista,
  • oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmat (HOKS) toteutumista sekä
  • opiskeluilmapiiriä.

Opiskelujen päättyessä valmistuvat arvioivat esimerkiksi

  • näyttöjen toteutusta
  • opiskelijan hyvinvointiin liittyviä teemoja ja
  • opintojen vaikuttavuutta.

Lisäksi opiskelijoilta toivomme avointa palautetta niin onnistumisista kuin kehittämiskohteista.

 

Palautteen käsittely osana toimintaa

Amispalautteesta saatujen tietojen hyödyntäminen on osa kehitystoimintaamme. Palautteiden käsittelylle on laadittu vuosikello, ja alojen koulutuspäälliköille ja laatuvastaaville on määritelty siihen liittyvä tehtävät ja vastuualueet.

Kiinnitämme erityisesti huomiota avoimiin vastauksiin: haluamme päästä puuttumaan mahdollisiin opiskelijan hyvinvointiin vaikuttaviin asioihin mahdollisimman pian.

Laadimme kehittämistoimenpiteitä palautteista saatujen arvioiden pohjalta. Koulutusalojen osaamispoolien tehtävänä on raportoida sisäisesti kehittämistoimista henkilökunnan intrassa. 

Tuoreimmat