Johtamisen kehittämistä yhdessä

30.9.2021 -
Nordea Pohjois-Savon henkilöasiakasliiketoiminnan johtoryhmä

Nordea Pohjois-Savon henkilöasiakasliiketoiminnan johtoryhmä Jari-Pekka Raatikainen, Eija Korhonen, Liisa Stedt-Tuhkanen ja Minna Teppola aloittivat Savon ammattiopistossa oppisopimuksella johtamisen ja yritysjohtamien erikoisammattitutkinnon opiskelun syksyllä 2020. He olivat keskustelleet aikaisemmin johtamisen kehittämisestä ja tämä tutkinto sekä opiskelu Teamsillä sopi hyvin heidän yhteisiin tavoitteisiinsa.

Ryhmä pyysi työpaikkaohjaajaksi Jaana Pulkkisen, Nordean Lappeenrannan toimipaikan johtajan. He yhdessä sopivat, että koulutuspäivien jälkeen olisi seuraavilla viikoilla yhteinen ryhmäohjaus Teamsillä vähintään tunnin ajan. Jaana sai ennen kutakin ohjauskeskustelua Jari-Pekalta koulutusaiheen materiaalin tutustuttavaksi. Ohjauskeskusteluissa käytiin laajasti päivien aiheet, kokemukset ja hyödyt läpi. Samalla myös mietittiin, kuinka niitä voisi soveltaa omaan työhön.

”Tärkeintä oli, että osallistuimme yhdessä koulutukseen ja kehitimme johtamista samalla. Ryhmä tuki toisiaan paljon opiskeluissa. Lähdimme hakemaan työkaluja myös yhteiseen paikallisen tason johtamiseen.” - Jari-Pekka Raatikainen.

Koulutuksen hyödyt arkeen

”Kun olemme kaikki kokeneita johtajia, niin saimme esimerkiksi uusia oivalluksia, kuinka asioita voisi ratkaista toisella tavalla. Ja kuinka voisi miettiä eri näkökulmasta kuin mihin olemme tottuneet. Näkökulma laajeni koulutuksen ansiosta.” – Liisa Stedt-Tuhkanen.

”Saimme koulutuksesta paljon materiaalia ja mietimme myös yhdessä, kuinka voimme hyödyntää sitä työssä myöhemminkin. Näyttötehtävä antoi lisää ajateltavaa, kuinka osallistuttaa ja vastuuttaa omaa tiimiä. Sain tärkeän opin työhön, kaikki muu on turhaa, paitsi investoida aikaa ihmisten kanssa. Yhteistapaamisille löytyy aina aikaa.” -  Minna Teppola.

”Harjoittelimme koulutuksen aikana saatuja harjoituksia yhdessä mm. haastavien johtamistilanteiden osalta.” – Jari-Pekka Raatikainen ”Voimme yhdessä ryhmänä pohtia ja keskustella työssä tulevista tilanteista ja sen jälkeen käydä vaikka harjoituskeskusteluja.” – Liisa Stedt-Tuhkanen. ”Saimme koulutuksesta ja johtamisen teorioista myös vahvistusta omaan aikaisempaan johtamiseen.” – Eija Korhonen.

Jokaisen mielestä Teamsillä toteutuneissa koulutuspäivissä oli antoisia pienryhmäkeskusteluita toisilta toimialoilta tulleiden opiskelijoiden kanssa. Oli lohduttavaa kuulla opiskelijoiden keskusteluissa, että johtamisen haasteet ovat samanlaisia alasta tai organisaatiosta riippumatta. Teamsillä opiskelu oli vaivatonta ja matkustamiseen ei tarvinnut käyttää aikaa.

”Toki oppisopimuskoulutus oli meille myös kustannustehokas, sillä se on maksuton niin työnantajalle kuin opiskelijalle.” - Jari-Pekka Raatikainen.

Nordean kokeneet johtajat valmistuivat syksyllä 2021 Savon ammattiopistosta johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnosta.

Lisätietoa esimiestyön- ja johtamisen koulutuksista: www.sakky.fi/johtaminen

Kansainvälinen verkosto, paikallinen asiantuntemus

Nordea on johtava pohjoismainen yleispankki. Liiketoiminnan tuotot olivat vuoden 2020 lopussa yhteensä 8,5 miljardia euroa.

Nordean konttoriverkosto, sivuliikkeet ja edustustot palvelevat asiakkaita Euroopassa ja muualla maailmassa, muun muassa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Nämä neljä Pohjoismaata ovat kotimarkkina-alue, ja yhdessä ne muodostavat maailman kymmenenneksi suurimman talouden.

Nordea on markkina-arvolla mitattuna Euroopan kymmenen suurimman finanssipalveluyrityksen joukossa.

Nordea on myös taloudellisesti vakaa pankki ja yksi harvoista eurooppalaisista pankeista, joilla on AA-luokitus. Nordea Bank Oyj:n osake noteerataan Helsingin, Tukholman ja Kööpenhaminan pörsseissä.

Nordea työllistää Pohjois-Savon alueella noin sata pankkialan ammattilaista niin paikallisissa kuin konsernitason erilaisissa tehtävissä.

Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
Lehtoranta Petri
suunnittelija
liiketalous
yritysyhteydet
asiakkuuksien hoitaminen
myynti ja markkinointi
räätälöidyt työyhteisövalmennukset ja koulutukset
liiketalouden tutkintokoulutukset
PL 87 (Hehkukatu 1)
70211 Kuopio

Samalta kirjoittajalta

Tuoreimmat