Työnantajapäivässä työ ja tulevaisuuden tekijät kohtaavat

18.2.2020

Lähes 30 metsä-, rakennus- ja puutarha-alan yritystä osallistui Savon ammattiopistossa Toivalassa järjestettyyn työnantajapäivään. Työnantajapäivä on vastaus Toivalan opiskelijoiden toiveisiin. - Opiskelijoilta kysyttäessä, nousi toive opiskelijoiden ja työnantajien kohtaamiseen opintojen aikana, kertoo opinto-ohjaaja Marjo Jalkala. Tapahtumaa pilotoitiin jo keväällä 2019 metsäalan kanssa ja tänä vuonna kaikki Toivalan yksikön koulutusalat lähtivät mukaan tapahtumaan.

Tapahtumapäivän aikana työnantajat olivat opiskelijoiden tavattavissa. Yhteisen aloituksen jälkeen opiskelijat jalkautuivat jututtamaan työnantajia ja saivat vinkkejä työnhakuun. Työnantajat kertoivat minkälaista osaamista yrityksissä tarvitaan ja minkälaisia työtehtäviä heillä on tarjolla. Opiskelijoille tarjotaan kesätöitä tai oppisopimus- tai koulutussopimuspaikkoja yrityksissä. Työnantajapäivässä oli mukana myös yrityksiä, jotka rekrytoivat henkilöitä vakituisiin työsuhteisiin.

Tulokset viime kevään pilotoinnista olivat rohkaisevia. – Yrittäjät kokivat, että tilaisuudelle oli tarvetta. Viime vuonna opiskelijat saivat tapahtuman kautta sekä koulutus- että oppisopimuspaikkoja. Osa oppisopimuksista on johtanut myöhemmin työllistymiseen. Kiinnostus yrittäjien taholta tapahtumaa kohtaan on lisääntynyt. Metsäalan työnantajien osallistujien määrä kasvoi lähes kolminkertaiseksi tänä vuonna. Viesti yrityksistä on selkeä, että tarvetta tekijöille on koko ajan, sanoo Marjo Jalkala.

Nilsiäläinen Tatu Kuosmanen opiskelee metsäalaa toista vuotta Toivalassa. Viime kesän Tatu työskenteli omalla metsätilalla ja osaksi kävi tekemässä maatalouskonetöitä muualla. – Työnantajatapahtumaa pidän hyvänä, koska siinä pääsee jututtamaan suoraan yrittäjiä ja osalle opiskelijoista on irronnut sitä kautta työpaikkoja.

Yrittäjä Eero Karppinen Jokiharjun konetyöstä Nilsiästä on jo toista kertaa mukana Toivalan työnantajatapahtumassa. Viime kevään tapahtuman kautta hän löysi myös yritykseensä yhden oppijan. - Tapahtuma on tärkeä, koska tapahtuman kautta opiskelijat ja yrittäjät pääsevät tutustumaan toisiinsa ja keskustelemaan alan asioista. Oppilaitoksen kanssa hyvä vuorovaikutus on tärkeää ja yrityskentän palautteiden meneminen opettajille asti.

Eero painottaa nuorille asenteen ja hyvän motivaation merkitystä, josta ammattitaito lähtee kasvamaan. Työskentely metsäkoneella on käytännössä ”toimistotyötä” eikä kovin fyysistä. Koneet huolletaankin huoltosopimuksilla.

Metsäalan opettaja Janne Jalkala korostaa tapahtuman tärkeyttä opetuksen kannalta. - Pääsemme opettajina tutustumaan alan yrittäjiin paremmin ja opiskelijat saavat suoran kontaktin yrittäjiin. Viime vuonna yli puolet opiskelijoista sai oppimispaikan yrityksiin tapahtuman avulla. Metsäalan työssä on ensisijaisen tärkeitä mm. metsänomistajien suuntaan asiakaspalvelutaidot, joiden oppimista pitäisi enemmänkin ottaa huomioon.

Metsäalan tulevaisuuden näkymät ovat hyvät ja alan osaajia tarvitaan koko ajan lisää. Metsäalan koulutuksiin pääsee hakeutumaan Savon ammattiopistoon kevään yhteishaussa www.sakky.fi/yhteishaku tai jatkuvan haun www.sakky.fi/jatkuva kautta ympäri vuoden.

Työnanatajapäivä on osa Uraohjaus 2020 - hankkeessa kehitettyjä tapahtumia.
Uraohjaus2020 –hankkeessa tehtiin kysely opiskelijoille, josta nousi toive opiskelijoiden ja työnantajien kohtaamiseen.
Uraohjaus2020 –hankkeen tavoitteena on luoda Pohjois-Savon alueen ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen yhteinen, koulutusprosessiin linkittyvä, opiskelijoiden työllistyvyyttä ja jatkokoulutukseen siirtymistä edistävä uraohjaus- ja palvelumalli. Tavoitteen saavuttamiseksi hankkeen aikana lisätään hankkeeseen osallistuvien oppilaitosten ohjaus- ja uraohjaustyötä tekevien ohjausosaamista ja ohjauksellista työotetta. Opiskelijoiden työelämätietoisuutta ja –osaamista lisätään ja näin selkeytetään opiskelijoiden jatko-opintojen tai työelämään siirtymisen suunnittelua. Tavoitteena on vahvistaa alueen oppilaitosten roolia opiskelijoiden uraohjauksessa, työllistymisen tukemisessa ja työllistämistoiminnassa, yhteistyössä markkinoilla toimivien asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.
www.sakky.fi/uraohjaus2020/uraohjaus2020-hanke 

Lisätietoja:

 

 

Samalta kirjoittajalta

Varmuutta johtamiseen

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto auttaa kasvattamaan omaa varmuutta johtajana ja kehittämään vahvasti yrityksen toimintaa

16.6.2020

Tuoreimmat