Työelämän vaateet kasvavat – Savossa vastataan huutoon

11.3.2020 -

Artikkeli julkaistu ensi kerran Metsäalan Ammattilehdessä 1/2020, s. 60-61

Savon ja Ylä-Savon ammattiopistoissa on käynnissä EU-rahoitteiset Tehokkaan puutavarakuljettajakoulutuksen kehittäminen -hankkeet. Hankkeilla pyritään vastaamaan metsäteollisuuden puuhuollon osaamisen kehittämistarpeisiin.

Onnekkaita ovat he, jotka nappaavat työpaikan heti valmistumisensa jälkeen. Hidastetekijöinä työllistymisessä on kuitenkin monesti uuden ammattilaisen työelämäverkostojen puute sekä kokemattomuus työelämässä toimimiseen. Valitettavan usein myös työelämäjaksopaikatkin ovat kiven alla. Oppimista on siirretty tapahtuvaksi enenevissä määrin työpaikoille, mikä asettaa paineita oppilaitoksille tarjota opiskelijoille työelämävalmiuksia. Tehokkaan oppimisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että oppimisympäristöt vastaavat tekniikaltaan ja tavoiltaan tulevaa työelämää.

Savossa tehdään ainutlaatuista työtä

Savon ammattiopiston Logistiikka-alalla tehdään ainutlaatuista työtä koulutusvaateiden eteen ja opetukseen haetaan tehostamismalleja EU-rahoitteisten ”Tehokkaan puutavarakuljettajakoulutuksen kehittäminen” -hankkeiden kautta yhdessä Ylä-Savon ammattiopiston kanssa.

Opiskelijoista koulitaan mahdollisimman valmiita kohtaamaan työelämä muun muassa Farmiyritys-toimintamallia soveltamalla. – Oppimisympäristöt ja -kalusto laitetaan kuntoon ja opiskelijoiden tietä kohti työllistymistä tasoitetaan, painottaa hankkeiden vetäjä Arto Kärkkäinen Savon ammattiopistosta.

 

Kummiluokkatoiminnalla lujitetaan yhteyksiä työelämään

Hankkeiden myötä Kummiluokkatoiminta käynnistettiin syksyllä 2019. Kummiluokkatoiminnassa opiskelijat pääsevät tutustumaan isoihin metsäteollisuusyrityksiin pintaa syvemmältä ja heidän Kuopion seudun puutavarakuljetusyrityksiinsä.

Ensimmäinen kummi Savon ammattiopistolla oli Metsä Group ja heidän sopimusyrityksensä. Tammikuun alussa aloittaneelle luokalle kummina toimii Stora Enso ja syksyllä 2020 tarkoituksena on saada kummiksi UPM. Kummiluokkatoiminta on käynnissä kunkin luokan opiskelijoiden valmistumiseen saakka. – Oppilaitoksena palvelemme kaikkia alan toimijoita tasapuolisesti; meillä on yhteinen tavoite saada alalle uusia, motivoituneita ja ammattitaitoisia kuljettajia. Yhdessä toimimalla pääsemme tähän vaativaan tavoitteeseen, korostaa Arto Kärkkäinen.

Kevätlukukauden 2020 opiskelijat tapasivat ensi kerran kummiyrityksiä helmikuun alussa. Tammikuussa aloittaneita puutavarakuljettajaopiskelijoita, Stora Ensosta Päivi Malin, Joel Sahlman ja Kalle Kärhä, Kalla Forest Oy:stä puutavara-autoyrittäjä Timo Tukiainen sekä Savon ammattiopiston opettajat viettivät yhteisen päivän Savon ammattiopistolla Kuopiossa. Porukka tutustui toisiinsa ja oppimisympäristöihin sekä keskusteli odotuksista ja toiveista kevätlukukaudelle.

 

Kevään 2020 kummiluokkaiset aurinkoisissa tunnelmissa.

Kevään 2020 kummiluokkaiset Sonja Gråsten, Pasi Turunen, Allan Ikonen ja Jarmo Keinänen sekä hankkeen asiantuntija Henri Heiskanen aurinkoisissa tunnelmissa. 

Verkostot iskuun jo opiskeluvaiheessa

Opiskelijoiden toiveissa toistuivat työelämän käytännön opit ja toimintatavat: Millaisia arvoja yrityksissä on, miten yritys toivoo firmaa edustettavan ja miten tehdasalueilla toimitaan? Toiveena oli myös luoda mahdollisimman laajat verkostot jo opiskeluvaiheessa.

Suurta huolta ja paljon keskustelua nosti esiin myös opiskelijoiden vaikeudet saada yrityksistä työelämäjaksopaikkoja eli niin sanottuja harjoittelupaikkoja. Varsinkin monet pienyritykset kokevat harjoittelijan vain kulueränä, vaikka harjoittelijan voisi nähdä myös satsauksena tulevaisuuteen. – Me Kalla Forestissa uimme vastavirtaan ja tarjoamme aktiivisesti harjoittelupaikkoja puutavara-autokuljettajaopiskelijoille, paljastaa Timo Tukiainen.

Sekä opiskelijat että oppilaitoksen opettajat painottivat isojen metsäteollisuusyritysten roolia viestinviejänä yrityksille. Stora Enso on tiivistänyt yhteistyötään oppilaitosten ja yrittäjiensä kanssa Yrittäjäprojektilla. – Syvällinen yhteistyö oppilaitosten ja yrittäjien kanssa on kantanut hedelmää ja uusia avauksia on tulossa lisää lähiaikoina, taustoittaa projektin vetäjä Päivi Malin.

 

Keski-ikä puutavarakuljetusalalla nousee kohisten

Tällä hetkellä puutavarakuljetusyrityksissä työntekijöiden keski-ikä lähentelee 55 vuotta. Vuosittaisen eläköitymisen johdosta tarve on noin 200 uudelle puunkuljetuslogistiikan ammattilaiselle joka vuosi.

– Meidän on tarjottava opiskelijoille hyvät oppimismahdollisuudet ja tehostettava opintopolkuja koulun penkiltä pölliauton puikkoihin, muuten emme selviä jatkossa kasvavien puumäärien liikuttelusta metsästä tehtaille, alleviivaa Savon ja Ylä-Savon ammattiopistojen hankkeiden ohjausryhmän puheenjohtaja Kalle Kärhä.