Parasta Pohjois-Savoon! kevään 2020 kuulumiset

3.6.2020 -

Parasta Pohjois-Savoon! -hankkeen toiminta jatkui vuoden vaihtumisen jälkeen normaalisti. Mukana olevien sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden viime syksynä alkaneet valmennukset jatkuivat ja Kuopion kaupungin vanhusten hoivapalvelujen ja erityisryhmien asumispalvelujen työntekijöiden valmennukset alkoivat. Toiminta kuitenkin muuttui maaliskuussa koronatilanteen johdosta. Sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden valmennuksia jouduttiin perumaan keväältä ja siirtämään toteutettavaksi ensi syksynä. Samoin keväälle suunnitellut Vanhustyön teemapäivät siirrettiin tulevan lukuvuoden ajalle. Mutta hanketoiminta ei loppunut, se vaan muutti muotoaan!

Hankkeen tavoitteiden mukaisesti sosiaali- ja terveysalan työyksiköille tarjottavista valmennuksista muodostetaan tuotteina täydennyskoulutuspaketteja myöhemmin tarjottaviksi. Nyt näitä koulutuspaketteja suunnitellaan myös etäyhteydellä toteutettaviksi. Teemme kahdenlaisia tuotteita: koulutuspaketteja, joita voidaan toteuttaa paikan päällä, sekä koulutuspaketteja jotka toteutetaan etäyhteydellä. Tavoitteena on, että etäyhteydellä toteutettavista koulutuspaketeista osa olisi käyttövalmiina ensi elokuussa, kun sosiaali- ja terveysalan työyksikköjen valmennukset jatkuvat. Tässä vaiheessa emme vielä tiedä, mitä rajoituksia koronatilanne elokuussa aiheuttaa – etäyhteys voi olla silloin tarpeen. Hanketyö jatkuu ja valmistaudumme tulevaan hyvin.

 

Yhteistyö hankkeessa mukanaolevien koulutusorganisaatioiden välillä on sujuvaa ja toimivaa. Ensimmäiset Yhteisömuusikkona toimiminen –tutkinnonosan suorittaneet lähihoitajat valmistuvat tänä keväänä. Tutkinnonosan opiskelu toisen oppilaitoksen opetustarjonnasta sai pelkästään positiivista palautetta. Kokemus oli hyvä ja sitä toivottavasti voimme jatkaa. Jatkamme yhteistyötä myös suunnittelemalla kolmen koulutusorganisaation osin saman sisältöisten tutkinnonosien yhteistoteutusta. Tavoitteena on pilotoida opetusta jo ensi syksynä. Hankkeessa mukana olevien koulutusorganisaatioiden välillä on myös ollut opettajavaihtoa ja siten osaamista on siirretty ja vahvistettu. Lisäksi erilaisten taide- ja kulttuurilähtöisten koulutuskokonaisuuksien suunnittelutyö on vauhdissa ja hankkeen aikana saadaan näin kehitettyä uusia koulutustuotteita.

 

Parasta Pohjois-Savoon! -hankkeessa on tänä vuonna mukana myös väitöskirjatutkija Sirpa Manninen (YTM) Itä-Suomen yliopistosta. Manninen tekee tutkimusta ostrakismin, eli sosiaalisen hyljeksinnän kokemuksista sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla. Tutkimuksen yksi aineistokokonaisuus kerätään Parasta Pohjois-Savoon! -hankkeen yhteydessä alku- ja lopputilanteessa. Tarkoituksena on tehdä vertailevaa tutkimusta, miten uudistavat työmenetelmät ovat vaikuttaneet sosiaalisen hyljeksinnän kokemuksiin tai sen ilmenemiseen. Väitöstutkimuksen yhtenä tavoitteena on parantaa edellytyksiä havaita, erotella ja ymmärtää ostrakismia työyhteisöissä ja tämän kautta edistää työntekijöiden työhyvinvointia ja ammattiin sitoutumista.

Hankkeeseen liittyy myös Parasta itää -yhteistyö, jonka tavoitteena on tukea itäsuomalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä vahvistaa maakuntien veto-, pito- ja elinvoimaa. Verkostoyhteistyön valmisteluun on osallistunut eri alojen asiantuntijoita Pohjois-Savosta, Etelä-Savosta, Pohjois-Karjalasta, Etelä-Karjalasta, Kymenlaaksosta ja Kainuusta. Tavoitteena on luoda toimintakulttuuria, joka edistää asiakkaiden ja työntekijöiden hyvinvointia, elämänlaatua ja osallisuutta. Organisaatiolähtöisyyden tilalle kuulutetaan ihmislähtöisyyttä, yksilöllisiä ja joustavia työn tekemisen tapoja, opintopolkuja ja palveluja. Visio vuosille 2025-2030: Parasta itää räjäyttää hyvinvoinnin kasvuun ja menot laskuun.

Parasta Pohjois-Savoon! -hankkeessa on ollut rikkaus saada eri alojen asiantuntijakouluttajat jakamaan osaamistaan. Hankeen toiminnassa ovat olleet mukana oppilaitosten opettajat ja opiskelijat sekä sosiaali- ja terveysalan työntekijät ja näin hanke on vaikuttanut työskentelytapoihin ja asiakkaiden arkeen. Itä-Suomen Hyvinvointivoimalan työryhmien monialaiset asiantuntijat ovat antaneet asiantuntijatukea ja Voimalan  johtoryhmä on toiminut ohjausryhmänä. Toteutuu uusi tapa tehdä työtä!

Samalta kirjoittajalta

Varmuutta johtamiseen

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto auttaa kasvattamaan omaa varmuutta johtajana ja kehittämään vahvasti yrityksen toimintaa

16.6.2020

Tuoreimmat