Uraohjauksen ihmeitä tekevä voima!

21.10.2019

Jokaisella meistä on ura. Jokaisella meistä on oikeus saada ohjausta urallaan. Ura ei ole kaikilla samanlainen, joten myös ohjauksen tulisi olla yksilöllistä.

Savon ammattiopisto on mukana Uraohjaus2020- hankkeessa, jossa on kehitetty yhdessä alojen kanssa erilaisia, urasuunnittelua tukevia toimenpiteitä. Tavoitteena on antaa valmiuksia oman uran suunnitteluun, omien vahvuuksien tunnistamiseen, jatko-opintoihin hakeutumiseen ja uran suunnitteluun jo työelämässä ollessaan. Savon ammattiopisto kouluttaa tulevaisuuden osaajia, valmentaen heitä myös työnhakutaitoihin ja omien vahvuuksien tunnistamiseen.

Uraohjauksen yhteistyöiltapäivässä kuultiin Leena Ståhlbergin ajatuksia aiheesta ”Uraohjaus muuttuvassa yhteiskunnassa ja ammatillisessa koulutuksessa”.

–  Kun löydetään jokaisen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, opiskelija voi tehdä kestäviä ratkaisuja. Pienetkin unelmat ovat tärkeitä, työskentely unelma-ammatissa on tärkeä haave siinä missä toiselle, vaikka perheen perustaminen, toteaa Leena Ståhlberg. Jokainen meistä haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi, hän jatkaa.
 

Hyväksyn. Ymmärrän. Tuen. Kannustan.
Pienetkin unelmat ovat tärkeitä, korosti suunnannäyttäjä Leena Ståhlberg sparratessaan Savon ammattiopiston väkeä Uraohjauksen yhteistyöiltapäivässä.

Koulumotivaatiovalmentajat – tuntemalla itsensä voi tehdä päätöksiä

Yksi työkalu itsetuntemuksen kehittämiseen ja valintojen tueksi voisi olla Koulumotivaatiovalmentaja- valmiudet. Menetelmän perustaja on Steven Reiss ja siinä muodostetaan jokaiselle osallistujalle motivaatioprofiili. Profiili perustuu 16 eri motiiviin. Ammatillisen koulutuksen parista löytyy kaksi koulutettua valmentajaa, toinen heistä Savon ammattiopiston opinto-ohjaaja Anu Martikainen. Kokemukset ovat osoittaneet koulutuksen hyödyt ja vuoden 2020 alusta koulutuksessa aloittaa 11 opinto-ohjaajaa Savon ammattiopistosta.

– Koulutus antaa myös opinto-ohjaajalle tehokkaita keinoja auttaa ymmärtämään ammatillisen identiteetin muodostumisen kipupisteitä. Uskon, että pystymme jatkossa olemaan myös paremmin tutor-opettajien tukena, luomassa keskusteluyhteyksiä ja auttamaan uraohjauksessa jo heti opintojen alkuvaiheessa. Yhtenä tärkeänä tavoitteena on alusta asti ollut lähteä lisäämään henkilöstön osaamista ja luoda pysyviä käytäntöjä, iloitsee projektipäällikkö Marjo Jalkala.

– Kokemuksia motivaatioprofiilin käytöstä on jo olemassa. Tämä on keino auttaa opiskelijaa itseään, ei ole tarkoitus muuttaa ketään, ainoastaan kasvattaa itseymmärrystä ja tuntemusta. Kokemukset ovat olleet rohkaisevia ja varmastikin jatkossa voisimme hyödyntää enemmänkin, kertoo opinto-ohjaaja Anu Martikainen.

– Kun heti opintojen alusta saamme uraohjauksen käyntiin koko opintopolun ajaksi, ymmärrämme miltä nuoresta tuntuu ja pystymme tukemaan elämänvaiheeseen sopivalla valmennuksella. Seurauksena kohtaamiset helpottuvat ja opiskelijaa saa paremmin valmiuksia esimerkiksi paikkojen hakemiseen työelämässä oppimisen jaksoille, Marjo jatkaa.

 

Uraideat kiertämään - katsauksia uraohjaukseen Savon ammattiopistossa

Savon ammattiopistossa kehitetään uraohjausta opetukseen integroituna ja opintojen eri vaiheisiin sopeutuen.

Uraohjauksen yhteistyöiltapäivässä kuulimme hyviä ideoita ja toteutuksia neljältä eri alalta.

Sari Multasuo: Uraklubi

 

Markus Tikka: Yritysesittelyt opintojen alkuvaiheessa


 

Sanna Kivistö: Orientoiva jakso


 

Kirsi Tenhunen: Alumnipäivä

 

Marjo Jalkala esitteli kolmijalkaisen Pemi-koiran. Jokaiselle meille löytyy paikka. Jokaisella meillä on ura, jolle ei ole valmista suunnitelmaa. Myös kolmijalkainen koira löytää paikkansa, vaikka oppii tekemään asiat eri tavoin.

 

Miten sanoitan osaamiseni? Miten erotun joukosta? Miten olla työelämässä?

Uraohjaus2020-hanke on Savonia amk:n, Ylä-Savon ammattiopiston ja Savon ammattiopiston yhteishanke, tavoitteena on edistää opiskelijoiden työllistyvyyttä, sujuvia siirtymiä työelämään ja jatko-opintoihin sekä oppilaitosten palvelukykyä ja yhteistyötä työelämän kanssa. Hankkeessa on toteutettu opiskelijoille kysely, jonka tavoitteena oli kartoittaa opiskelijoiden näkemyksiä opintojen sisällöstä, uraohjauksesta, opiskelun aikaisesta urasuunnittelusta sekä työllistymiseen ja työuraan liittyvistä asioista. Savon ammattiopiston oppimispalvelujen henkilöstö kävi kyselyn tulokset läpi ja jokaisella alalla mietittiin sopivimmat käytännön toimenpiteet vastata kehittämistarpeisiin ja tarjota opiskelijoille tukea urasuunnitteluun.

Linkki julkaisuun kehittämistoimenpiteistä, klikkaa ja lue lisää!

 

Uraohjaus- hankkeen asiantuntijat Arja Pehkonen ja Marjo Jalkala

Haluatko tietää lisää? Ota rohkeasti yhteyttä:

Kuva yhteystiedosta Pehkonen Arja
Pehkonen Arja
pedagoginen asiantuntija
hanketoiminta
PL 87 (Sammakkolammentie 2)
70101 Kuopio

Samalta kirjoittajalta

Varmuutta johtamiseen

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto auttaa kasvattamaan omaa varmuutta johtajana ja kehittämään vahvasti yrityksen toimintaa

16.6.2020

Tuoreimmat