OPPILAITOS-VAMOS: Vamos Kuopio ja Savon ammattiopisto yhdistivät voimansa

8.4.2019

Oppilaitos-Vamoksen tavoitteena on valmentaa, tukea ja kannustaa koulutuksessa olevia nuoria sattamaan opintonsa päätökseen sekä siirtymään jatko-opintoihin ja työelämään. Lisäksi tavoitteena on saada opiskeluista pudonneita nuoria takaisin opintojen pariin. Hankkeen aikana rakennetaan yhteistyössä Savon ammattioppilaitoksen kanssa toimintamalli ehkäisemään pudokkuutta ja lisäämään opintojen läpäisyä.  

Riskiryhmien ohella hankkeessa paneudutaan oppilaitoskulttuurin kehittämiseen.  Yhteistyössä Savon ammattioppilaitoksen työntekijöiden kanssa rakennetaan uutta, opiskelijalähtöistä ja yksilön tarpeet paremmin huomioivaa oppilaitoskulttuuria. Hankkeessa hyödynnetään Vamos-palveluissa kehitettyjä yksilö- ja ryhmämuotoisen valmennuksen malleja, jotka mukautetaan oppilaitoksen tarpeisiin.

Yhteisen kehittämisen ja toiminnan kautta vahvistetaan opiskelijan voimavaroja kartuttavaa sekä oppilaitokseen hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä lisäävää toimintakulttuuria. Palvelumuoitoilun sekä rohkeiden toimintakokeilujen ja pilottien avulla löydetään sopiva tapa tukea pudokkuusriskissä olevia nuoria. 

Hankkeessa työskentelee täysiaikaisesti kolme työntekijää, kaksi Savon ammattiopistosta ja yksi Vamoksesta. He ovat opiskelijoiden tukena opintoihin kiinnittymisessä sekä oikea-aikaisiin palveluihin ja jatkopoluille ohjautumisessa. Lisäksi tiimi edistää opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia ja osallisuutta sekä ehkäisee ongelmien syntyä.

Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, toteuttajina Savon Koulutuskuntayhtymä ja  Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, joka myös hallinnoi hanketta. Hanke käynnistyi tammikuussa 2019 ja se päättyy kesäkuussa 2021.

Yhteystiedot: 

Sanna Liuska
puh. 044 785 4863
sanna.liuska@sakky.fi
 

Tatu Savolainen
puh. 044 785 3458
tatu.savolainen@sakky.fi

Enni Ruuskanen
050 464 0554
enni.ruuskanen@hdl.fi

Liisa Pääkkönen, projektipäällikkö
puh. 050 464 0606
liisa.paakkonen@hdl.fi

Samalta kirjoittajalta

Varmuutta johtamiseen

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto auttaa kasvattamaan omaa varmuutta johtajana ja kehittämään vahvasti yrityksen toimintaa

16.6.2020

Tuoreimmat