Carlsonin esimiesten johtamiskoulutus päättyi kesäisissä tunnelmissa

4.6.2019 -
Oy Carlsonin esimiesten 1,5 vuoden pituinen johtamisen erikoisammattitutkinnon oppisopimuskoulutus päättyi tiistaina 4.6.2019. Koulutus oli räätälöity Oy Carlsonille ja se sisälsi yhteensä 13 koulutuspäivää.

Mikko Sairanen, joka toimii Kuopion Volttikadun rautakaupan myymälänjohtajana, kertoi kokemuksiaan ja ajatuksiaan koulutuksen päätöstilaisuudessa:

”Toiveeni johtamisen erikoisammattitutkinnolle oli oman osaamiseni syventäminen ja ennen kaikkea uusien näkökulmien hakeminen omaan johtamistyöhöni. Koulutus käsitteli kattavasti eri johtamisen osa-alueita ja antoi laajan yleiskuvan lisäksi paljon ajattelemisen aihetta omaan johtamiseeni ja työyhteisööni. Olen koulutuksen myötä alkanut enemmän analysoida omaa johtamistani ja olen systemaattisesti alkanut kehittää sitä."

"Omalle työpaikalle räätälöity koulutus oli siksi hyvä, koska tunneilla käsiteltiin työyhteisömme oikeita asioita. Käytimme paljon esimerkkeinä yrityksemme todellisia tilanteita ja kehittämiskohteita. Vaikka oman työpaikan ryhmän myötä työpaikan ulkopuolinen verkostoituminen jäi pois, pidin oman ryhmän kesken opiskelua silti positiivisena asiana: pystyimme tunneilla keskustelemaan yrityksen oikeista asioista niiden oikeilla nimillä."

"Toinen hyvä puoli omassa ryhmässä oli se, että opin tuntemaan monia kollegojani toisista kaupungeista ja toimipisteistä paljon paremmin koulutuksen myötä. Jatkossakin yhteydenpito kollegoihin on siten helpompaa. Suosittelen lämpimästi johtamisen erikoisammattitutkintoa kaikille, jotka haluavat syventää omia johtamistaitojaan”, Sairanen päättää.

Kyösti Karhunen, Oy Carlsonin toimitusjohtaja kommentoi:

”Johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaminen on ollut iso ponnistus 160 vuotiaalle Carlsonille sekä siihen osallistuneille esimiehille. Tavoitteenamme on jatkuvasti kehittää henkilökuntaa ja johtamistaitojamme; hyvällä johtamisella saadaan aikaan kannattavaa liiketoimintaa. Alati muuttuvassa maailmassa omaa osaamista sekä organisaation osaamista tulee kehittää jatkuvasti. Oiva kehityskumppanimme onkin nyt ja jatkossa Savon ammattiopisto.

"Yhdessä Savon ammattiopiston kanssa olemme voineet varmistaa, että koulutukset perustekemisestä johtamiseen ovat suunnitelmallisia ja yhteneväisiä. Näin tarina ja tavoite eivät muutu matkalla, ja pystymme keskittymään ydintekemiseemme, eli asiakaspalveluun ja sen parantamiseen.” 

Petri Lehtoranta, Savon ammattiopiston suunnittelija kommentoi:

”Carlsonin räätälöidyssä johtamiskoulutuksessa 16 henkilöä suoritti johtamisen erikoisammattitutkinnon ja yksi suoritti talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinnon. Lämpimät onnittelut kaikille valmistuneille!

Savon ammattiopistolla ja Carlsonilla on pitkä yhteistyö henkilöstön kehittämisessä ja kouluttamisessa. Tämän johtamiskoulutuksen lisäksi Savon ammattiopisto on kouluttanut aikaisemmin muun muassa Carlsonin lähiesimiehiä ja myyjiä. Savon ammattiopiston opiskelijat taas ovat saaneet vuosien varrella hyviä harjoittelupaikkoja Carlsonilta ja jopa työllistyneet valmistumisen jälkeen Carlsonin palvelukseen. Savon ammattiopistolla ja Oy Carlsonilla on kumppanuussopimus.”

Lisätietoa johtamisen koulutuksista ja organisaatiokohtaisista työyhteisövalmennuksista antaa suunnittelija Petri Lehtoranta. Petriin saat yhteyden puhelimitse (puh. 044 785 8613) tai sähköpostitse (petri.lehtoranta@sakky.fi).

Samalta kirjoittajalta

Tuoreimmat

Pieneläintenhoitoa oppimassa Ranskassa

Tämä ryhmäliikkuvuusjakso on rahoitettu Erasmus+ -ohjelmasta: Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän hallinnoimasta Erasmus+ ammatilliselle koulutuksel

20.5.2022