Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto avaa valtavat työmahdollisuudet

7.5.2015

Vanhustyöhön erikoistunut lähihoitaja rekrytointiin jo opiskeluaikana

Tuomas Hänninen on 22-vuotias Savon koulutuskuntayhtymästä valmistunut vanhustyöhön suuntautunut lähihoitaja. Hänninen oli harjoittelijana opiskeluaikana Vetrea Oy:n Sunnen kodissa kun hänet rekrytoi työntekijäksi Sunnen kodin johtaja Tuomo Roivainen. ”Suhtaudumme erittäin myönteisesti opiskelijoiden työharjoitteluihin. Se on myös tärkeä rekrytointikanava meille määräaikaisten ja vakituisten työntekijöiden osalta, kuten Tuomaksenkin kohdalla kävi”, Roivainen kertoo.

Teoriat laajentavat käytännön osaamista

Tuomas Hännisen mielestä opintojen aikana suoritettava työharjoittelu on tärkeää, mutta vähintäänkin yhtä tärkeää ovat teoriaopinnot: ”Teorioiden kautta käytännön työtehtäviä voi tarkastella useasta eri näkökulmasta. Silloin pystyy soveltamaan tarvittavia menetelmiä vaihtuvissa tilanteissa”, Hänninen kiteyttää.

Tuomaksen mielestä sosiaali- ja terveysalan perustutkinto antaa erinomaisen pohjan moninaisen hoitotyön tekemiselle. ”Lähihoitajana voin tehdä työtä useissa eri työtehtävissä ja työpaikoissa. Haluan työskennellä erilaisissa työtehtävissä ja opiskella alaa lisää,” sairaanhoitajaksi parhaillaan työn ohessa opiskeleva Hänninen tiivistää.

Myös Sunnen kodin johtajan mielestä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tuottama osaaminen vastaa työelämän tarpeita. ”Tuomaksen kohdalla hänen asenne on tuonut osaamisen hyvin esiin. Hän on ulospäin suuntautuva, aktiivinen ja reilusti kyselevä nuori mies, joka on mielestäni hyvin nopeasti asettunut työryhmän jäseneksi. Rauhallinen, kuunteleva ja vanhuksia kunnioittava suhtautuminen on osa hänen työskentelytapaansa”, kiittelee johtaja Roivainen.

Yhteistyön kautta lisää osaamista

Vetrea Oy:n Sunnen koti tekee tiivistäyhteistyötä Savon koulutuskuntayhtymän kanssa. ”Yhteistyö on toiminut mielestäni hyvin. Työharjoittelujen lisäksi olemme olleet mukana erilaisissa ohjausryhmissä ja neuvottelukunnissa sekä projekteissa työnantajaedustajina. Yhteistyö Savon koulutuskuntayhtymän kanssa on tuonut lisäarvoa ja kehittänyt osaamistamme Vetreassa”, Roivainen toteaa.

”Toivomme, että jatkossa voimme painokkaammin antaa lisäkoulutusta henkilöstöllemme. Sitä on ollut tarjolla ja suunniteltu räätälöitynäkin Vetrealle, mutta taloudellinen tilanne ei ole sitä vielä sallinut toivotussa mitassa. Sakky on ollut aktiivinen meidän suuntaan ja haluaa kehittää yhteistyötä,” Roivainen kiittelee.

Lisätietoja Savon koulutuskuntayhtymän vanhustyön koulutustarjonnasta

Tuoreimmat