Paikannustietoa hyödynnetään puutarha-alan opetuksessa

11.8.2015

Puutarhatalouden opettajat ja oppilaat ovat jalkautuneet paikantamaan kasvillisuutta ja luomaan kasvikirjastoa kasveille. Mobiilipuisto on nyt osana kasvituntemuksen opetusta, mutta tarkoitus on monipuolistaa mobiilipuistoa muun muassa materiaalituntemuksen osalta tulevina vuosina.     

Puutarhuri tepsuttelee piha-alueella. Lippalakin anturi kerää tietoa, joka siirtyy rintataskussa olevan laitteen muistikortin kautta suunnittelijan pöydälle.

Paikantamiseen tarkoitetut laitteet ja sovellukset kehittyvät nyt kovaa vauhtia. Kämmentietokoneilla voidaan sijaintia tallentaa noin 10 senttimetrin tarkkuudella. Samalla voidaan tiettyyn sijaintiin kytkeä erilaisia tietoja, kuten kuvaa ja ääntä.

Mobiilimaailman kehittyessä ja tekniikan tullessa käyttäjäystävällisemmäksi syntyi meidän Savon ammatti- ja aikuisopiston viheralan opettajien kesken ajatus hyödyntää mobiilitekniikkaa puutarhuriopiskelijan kasvituntemuksen opiskelussa. Savon ammatti- ja aikuisopistossa on opiskelijoiden kanssa toteutettu mobiilipuistona kasvikierros. Puutarhurin perusopetukseen kuuluvat kasvit on paikannettu, siirretty karttasovellukseen, jossa sijainnin lisäksi näkyvät kasvin kuva sekä kirjoitettuna tuntomerkit. Näin opiskelijat voivat oman tai koululta lainaamansa mobiililaitteen avulla tutustua kasveihin tarpeen mukaan lähiopetuksen jälkeen.

Missing media item.

Yksin me viheralan opettajat emme olisi pärjänneet projektissa, vaan tukea, apua ja mahdollisuuksia ovat antaneet useat eri tahot. Kuopion kaupungin Valkeisenpuisto ja sen lähiympäristö antavat hyvät mahdollisuudet opiskella kasvituntemusta. TATU – tartu tutkintoon! -hanke, joka on osa opetushallituksen rahoittamaa ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisen kokonaisuutta, on antanut meille mahdollisuuden mobiilipuiston luomiseen, tuonut projektiin uusia yhteistyö-kuvioita sekä kannustanut projektin eteenpäin viemiseen, kun omat voimat ja ideat ovat olleet vähissä. Myös viheralan opiskelijoilla on ollut suuri rooli tässä projektissa, sillä he ovat jalkautuneet kentälle paikantamaan kasveja sekä keränneet tietoa mobiilikirjastoa varten. Tässä vaiheessa onkin kiitoksen paikka - yhteistyöllä saimme tämän vaiheen mobiilipuistosta valmiiksi!

Yhteistyön lisäksi projektissa on tarvittu erilaista  mobiilitekniikkaa. Paikannustiedon keräämisessä käytettiin GeoXH 6000 ryhmän laitetta ja sen mukana toimitettua ohjelmistoa GPS Pathfinder Officea. Näiden lisäksi on käytetty tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmia. Oma tarinansa on ollut löytää ohjelmistojen sekä eri sovellusten yhteensopivuus paikannustiedon käsittelyssä ja julkaisussa. Onnistuneen mobiilipuiston saamiseksi julkaistun tiedon päivitys ja täydentäminen on oltava helppoa.

Kasvikierrosten julkaisu

Kasvikierros Valkeisenpuistossa ja sen lähiympäristössä on julkaistuna gpx- tiedostoina, sisältäen noin 200 eri kasvia. Kasvikierros on toistaiseksi oppilaitoksen omassa käytössä. Kesän ja syksyn päivityksien myötä kasvillisuusmäärä tulee karttumaan ja päivitysten jatkamista on tarkoitus tehdä vuosittain Savon ammatti- ja aikuisopiston eri koulutusalojen opettajien ja opiskelijoiden yhteistyönä.

Missing media item.

 

Tämä on yksi mobiilimaailman avaus Savon ammatti- ja aikuisopistossa. Uusia ajatuksia on jo vireillä tuleville vuosille muun muassa yhteistyössä datanomiopettajien ja opiskelijoiden kanssa. Ja mitä ovia mobiilimaailma tulevina vuosina vielä avaa eri yhteistyömuodoissa?

 

 

 

Kirjoittajat:
Savon ammatti- ja aikuisopiston opettajat Jarmo Kauppinen ja Sanna Kivistö (Viher- ja puutarha-alan opettajayhdistys (VIPU) ry:n hallituksen jäsen)

 

 

Missing media item.

   Missing media item.

Samalta kirjoittajalta

Tuoreimmat