Opiskelijoiden TehoTrio kehittämässä oppilaitoksen toimintaa

1.9.2015

Kolmen nuoren naisopiskelijan TehoTrio on Savon koulutuskuntayhtymän kehittämistoiminnan ja johtamisen ytimessä. Nämä Savon koulutuskuntayhtymän SALKKU opiskelijakunnan kolme jäsentä ovat vahvasti kehittämässä koko koulutuskuntayhtymän toimintaa; he vastaavat siitä, että opiskelijoiden ideat, toiveet ja mielipiteet otetaan huomioon kaikessa Savon koulutuskuntayhtymän toiminnan kehittämisessä.

Jutta Vihonen johtoryhmän jäsenenä

Savon koulutuskuntayhtymän toimintaa johtaa vuoden alusta nimetty johtoryhmä. Johtoryhmän kokouksissa tehdään päätökset kaikista isoimmista koulutuskuntayhtymän toimintaan liittyvistä toimenpiteistä.

 

Ensimmäisen vuoden tarjoilijaopiskelija Jutta Vihonen istuu johtoryhmässä tasavertaisena jäsenenä koko oppilaitoksen ylimmän johdon kanssa.  ”Minä edustan kaikkia Savon ammatti- ja aikuisopiston 19.000 opiskelijaa johtoryhmän kokouksessa. Olen saanut viestit perille ja opiskelijoiden toiveet huomioitu hyvin päätöksenteossa. Opiskelijoiden ääni näkyy erityisesti Savilahden kehittämisessä.”, Vihonen kertoo.

Opiskelijajäsen kaikissa Sakkyn kehittämistiimeissä

Savon koulutuskuntayhtymään on perustettu vuoden alussa 10 kehittämistiimiä, joihin osallistuu johdon, koulutuspäälliköiden ja opettajien lisäksi myös opiskelijajäsen. Kehittämistiimien tarkoituksena on kehittää Savon koulutuskuntayhtymän eri osa-alueita.

Idea opiskelijoiden liittämisestä kehittämistiimeihin syntyi SALKKUlaisten kesken: ”Pohdimme yhdessä miten opiskelijat voisivat osallistua paremmin oppilaitoksen kehittämiseen. Idea syntyi SALKUn kokouksessa ja ehdotus hyväksyttiin Sakkyn johdossa”, Savon ammatti- ja aikuisopistossa hotellivirkailijan kaksoistutkinnossa opiskeleva Henna Kröger kertoo. ”Tätä kautta opiskelijat ovat vahvasti vaikuttamassa siihen mihin suuntaan oppilaitosta ollaan kehittämässä”, Kröger täydentää.

Savon ammatti- ja aikuisopiston opiskelijakunta SALKKU

Laborantiksi opiskeleva Galina Vatanen toimii SALKUn puheenjohtajana. ”Savon koulutuskuntayhtymän jokaisessa toimipisteessä toimii opiskelijakunta, jonka tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja koulutyötä. Opiskelijakunta käyttää myös opiskelijoiden puhevaltaa. Tehtäväni on koordinoida SALKUn toimintaa yhdessä SALKUn hallituksen kanssa”, Vatanen kertoo.

”SALKUn tehtävänä on ideoida ja toteuttaa opiskelijoiden yhteistoimintaa ja kehittää opiskeluedellytyksiä yhdessä opettajien ja koulutuspäälliköiden kanssa. Minun tehtävänäni on toimia viestinviejänä opiskelijoiden ja oppilaitoksen henkilökunnan välillä”, Galina Vatanen täydentää.

 

Lisätietoja Savon ammatti- ja aikuisopiston SALKKU opiskelijakunnasta:

http://www.sakky.fi/fi/nuoret/Opiskelijalle/Opiskelijakunta/Sivut/koti.aspx

 

 

Samalta kirjoittajalta

Tuoreimmat