Johtamiskoulutuksilla kysyntää

12.3.2015

Johtamiskoulutusten ennätyskysyntä viestii pitkäjänteisen johtamisosaamisen tarpeesta

Savon ammatti- ja aikuisopiston liiketalouden pitkäkestoisiin johtamis- ja esimieskoulutuksiin osallistui viime vuonna yli 110 esimiestä ja johtajaa, mikä on oppilaitoksen 11-vuotisen historian ennätys. Yrittäjän ammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa opiskeli vuoden aikana lähes 70 yrittäjää tai yrittäjäksi suuntautuvaa.

Kysyttyjä aiheita ovat mm. henkilökohtainen johtajuus, haastavien tilanteiden johtaminen, itsensä johtaminen, ajankäytön hallinta ja työhyvinvoinnin johtaminen. Myös talouden johtamisen osaamiselle on kasvava tarve eri esimiestasoilla ja luonnollisesti myös yrittäjiksi suuntautuvilla.

Mikä selittää kasvavaa johtamisosaamisen tarvetta?

Monilla työpaikoilla eletään murrosaikoja, jolloin työyhteisöjen kaikilta jäseniltä kysytään venymiskykyä, uusiutumista ja joustavaa uudelleen suuntautumista muuttuneessa tilanteessa. Murrostilanne pakottaa oman paikan ja oman ammatillisen minuuden, ammatti-identiteetin jatkuvaan uudelleen määrittelyyn: mitä minulta uudessa tilanteessa edellytetään, mikä on roolini ja paikkani?

Johtajiin ja keskijohtoon kohdistuu voimakkaita ristipaineita ja aivan uudenlaisia osaamishaasteita, joiden hallintaan on etsittävä välineitä ja pitkäjänteisestä osaamisen kehittämistä. Tällä hetkellä edellytetään omista lähtökohdista ja omaan minuuteen nojaavaa tietoista johtajuutta. Johtajaksi kasvetaan omilta juurilta ja johtajuus muokataan omannäköiseksi.

Savon ammatti- ja aikuisopiston liiketalouden johtamistutkinnot

Meillä voi suorittaa tutkinnon joustavasti oman työn ohella, oman aikataulun mukaan. Tutkintosuorituksia tehdään näyttötutkintoina aidoissa työtilanteissa ja ne on sovitettu yksilöllisesti henkilökohtaisten suunnitelmien mukaan.

Lisätietoja:

Johtamisen erikoisammattitutkinto, Mauri Heikkinen, puh. 044 785 8642,  Pauli Kallio, puh 044 785 8679 ja Jaana Piippo, 044 785 8653
Yrittäjän ammattitutkinto ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, Sirpa Muiniekka, puh. 044 785 8665
Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto, Jorma Raitanen, puh. 044 785 8673.
Sähköpostit: etunimi.sukunimi[at]sakky.fi .
Lisätietoa myös sivuiltamme:  www.sakky.fi > Aikuiset 
Facebook: https://www.facebook.com/sakkyaikokuopio .

Tuoreimmat