Kuraattori- ja psykologipalvelut

Jutteluhetki opiskelijoiden ja kuraattorin kanssa.

Kuraattorit ja psykologit tukevat opiskelijoiden hyvinvointia. Heidän kanssaan voi jutella arjen asioista. Keskustelut ovat aina luottamuksellisia ja vapaaehtoisia. Kuraattorin ja psykologin palvelut kuuluvat perustutkinto-, Valma-, Telma- ja lukio-opiskelijoille sekä tutkinnon osia suorittaville, joiden opinnot kestävät yli kaksi kuukautta. 

Opiskelija voi itse varata ajan kuraattorin tai psykologin luo. Tukea ja apua ajanvaraukseen voi pyytää esimerkiksi opiskeluterveydenhoitajalta, opettajalta, opinto-ohjaajalta tai omalta huoltajalta. Kuraattorit ja psykologit tekevät yhteistyötä koulun muun henkilökunnan, sidosryhmien ja viranomaisten kanssa. 

Psykologit ja kuraattorit ovat kampus- ja alakohtaisia. Katso yhteystiedot paikkakunnittain: Iisalmi, Kuopio, Siilinjärvi ja Varkaus

Kuopion psykologit ja kuraattorit pitävät Tukea Toiseen -sivua. Sivulta löytyy hyödyllistä tietoa kaikille opiskelijoille.

Psykologipalvelut

Psykologi tukee opiskelijoiden psyykkistä hyvinvointia.

Psykologiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi 

  • opiskelustressin ja oppimisen haasteiden,
  • masennuksen, ahdistuneisuuden tai yleisen pahan olon tunteiden,
  • ihmissuhdeongelmien,
  • pelaamiseen liittyvien huolien tai 
  • erilaisten kriisitilanteiden vuoksi.

Kuraattoripalvelut

Kuraattorit vastaavat sosiaalityön palveluista.

Kuraattoreiden puoleen voi kääntyä huolissa kuten

  • itsenäistyminen, asuminen ja toimeentulo,
  • motivaatio,
  • mielenterveys,
  • arjenhallinta,
  • opiskeluvalmiuksiin liittyvivät asiat.