Kuraattori- ja psykologipalvelut

Jutteluhetki opiskelijoiden ja kuraattorin kanssa.

Kuraattorit, psykologit ja psykiatriset sairaanhoitajat eli psyykkarit tukevat opiskelijoiden hyvinvointia. Heidän kanssaan voi jutella arjen asioista. Keskustelut ovat aina luottamuksellisia ja vapaaehtoisia. Kuraattorin ja psykologin palvelut kuuluvat perustutkinto-, Valma-, Telma- ja lukio-opiskelijoille sekä tutkinnon osia suorittaville, joiden opinnot kestävät yli kaksi kuukautta. 

Opiskelija voi itse varata ajan kuraattorin tai psykologin luo. Tukea ja apua ajanvaraukseen voi pyytää esimerkiksi opiskeluterveydenhoitajalta, opettajalta, opinto-ohjaajalta tai omalta huoltajalta. Kuraattorit ja psykologit tekevät yhteistyötä koulun muun henkilökunnan, sidosryhmien ja viranomaisten kanssa. 

Psykologit ja kuraattorit ovat kampus- ja alakohtaisia. Katso yhteystiedot paikkakunnittain: Iisalmi, Kuopio, Siilinjärvi ja Varkaus

Kuopion psykologit ja kuraattorit ylläpitävät Tukea Toiseen -sivua. Sivulta löytyy hyödyllistä tietoa kaikille opiskelijoille.

Psykologit

Psykologi tukee opiskelijoiden psyykkistä hyvinvointia.

Psykologeihin voi olla yhteydessä asioissa kuten

 • opiskelustressi ja oppimisen haasteet,
 • masennus, univaikeudet tai jännitys,
 • ihmissuhdeongelmat,
 • pelaamiseen liittyvät huolet tai 
 • muut erilaiset kriisitilanteet.

Kuraattorit

Kuraattorit vastaavat koulun sosiaalityön palveluista.

Kuraattoreiden puoleen voi kääntyä asioissa kuten

 • itsenäistyminen, asuminen ja toimeentulo,
 • motivaatio ja poissaolot koulusta,
 • jaksaminen ja mieliala,
 • arjenhallinta ja
 • perhe- ja ihmissuhdeasiat.

Psyykkarit

Psyykkari on psykiatrinen sairaanhoitaja. Psyykkareita ei ole kaikilla kampuspaikkakunnilla.

Heidän tehtävänään on opiskelijoiden

 • mielen hyvinvoinnin tukeminen,
 • mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy ja
 • varhaisen tuen tarjoaminen.