Kuraattori- ja psykologipalvelut

Jutteluhetki opiskelijoiden ja kuraattorin kanssa.

Kuraattorit ja psykologit tukevat opiskelijoiden hyvinvointia. Heidän kanssaan voi jutella arjen asioista. Keskustelut ovat aina luottamuksellisia ja vapaaehtoisia. Kuraattorin ja psykologin palvelut kuuluvat perustutkinto-, Valma-, Telma- ja lukio-opiskelijoille sekä tutkinnon osia suorittaville, joiden opinnot kestävät yli kaksi kuukautta. 

Opiskelija voi itse varata ajan kuraattorin tai psykologin luo. Tukea ja apua ajanvaraukseen voi pyytää esimerkiksi opiskeluterveydenhoitajalta, opettajalta, opinto-ohjaajalta tai omalta huoltajalta. Kuraattorit ja psykologit tekevät yhteistyötä koulun muun henkilökunnan, sidosryhmien ja viranomaisten kanssa. 

Psykologit ja kuraattorit ovat kampus- ja alakohtaisia. Katso yhteystiedot paikkakunnittain: Iisalmi, Kuopio, Siilinjärvi ja Varkaus

Kuopion psykologit ja kuraattorit ylläpitävät Tukea Toiseen -sivua. Sivulta löytyy hyödyllistä tietoa kaikille opiskelijoille.

Psykologipalvelut

Psykologi tukee opiskelijoiden psyykkistä hyvinvointia.

Psykologeihin voi olla yhteydessä asioissa kuten

  • opiskelustressi ja oppimisen haasteet,
  • masennus, univaikeudet tai jännitys,
  • ihmissuhdeongelmat,
  • pelaamiseen liittyvät huolet tai 
  • muut erilaiset kriisitilanteet.

Kuraattoripalvelut

Kuraattorit vastaavat koulun sosiaalityön palveluista.

Kuraattoreiden puoleen voi kääntyä asioissa kuten

  • itsenäistyminen, asuminen ja toimeentulo,
  • motivaatio ja poissaolot koulusta,
  • jaksaminen ja mieliala,
  • arjenhallinta ja
  • perhe- ja ihmissuhdeasiat.