Kuraattori- ja psykologipalvelut

Jutteluhetki opiskelijoiden ja kuraattorin kanssa.

Kuraattorit ja psykologit tukevat opiskelijoiden hyvinvointia. Heidän kanssaan voit jutella arjen asioista. Keskustelut ovat aina luottamuksellisia ja vapaaehtoisia. Kuraattorin ja psykologin palvelut kuuluvat perustutkinto-, TUVA, Telma- ja lukio-opiskelijoille sekä niille tutkinnon osia suorittaville opiskelijoille, joiden opinnot kestävät yli kaksi kuukautta. 

Opiskelija voi itse varata ajan kuraattorin tai psykologin luo puhelimitse, Wilma-viestillä tai henkilökohtaisesti asioimalla. Tukea ja apua ajanvaraukseen voi pyytää esimerkiksi opettajalta, opinto-ohjaajalta tai omalta huoltajalta. Kuraattorit ja psykologit tekevät yhteistyötä oppilaitoksen muun henkilökunnan, sidosryhmien ja viranomaisten kanssa. 

Psykologit ja kuraattorit ovat kampus- ja alakohtaisia. Katso yhteystiedot paikkakunnittain: IisalmiKuopioSiilinjärvi ja Varkaus

Psykologit

Psykologi tukee opiskelijoiden psyykkistä hyvinvointia.

Psykologeihin voi olla yhteydessä asioissa kuten

  • opiskelustressi ja oppimisen haasteet,
  • masennus, univaikeudet tai jännitys,
  • ihmissuhdeongelmat,
  • pelaamiseen liittyvät huolet tai 
  • muut erilaiset kriisitilanteet.

Kuraattorit

Kuraattorit vastaavat koulun sosiaalityön palveluista.

Kuraattoreiden puoleen voi kääntyä asioissa kuten

  • itsenäistyminen, asuminen ja toimeentulo,
  • motivaatio ja poissaolot koulusta,
  • jaksaminen ja mieliala,
  • arjenhallinta ja
  • perhe- ja ihmissuhdeasiat.