Kaksoistutkinnon opinnot | Savilahti

Nuori nainen ylioppilaslakki päässä ja keltainen tausta.

Lämpimät onnittelut erinomaisesta valinnasta olet valinnut yhden sijasta kaksi!
Tavoitteesi on suorittaa sekä ammatillinen perustutkinto että ylioppilastutkinto. Näiden kahden tutkinnon pohjalta saat erinomaiset valmiudet hakea jatko-opintoihin yliopistoon tai ammattikorkeakouluun tai lähteä suoraan työelämään.
Ammattikorkeakoulujen todistusvalinnassa olet mukana sekä ammatillisella tutkinnolla että ylioppilastutkinnolla. Yliopistojen todistusvalinnassa puolestaan pisteytetään vain ylioppilastutkinnon arvosanoja. Kahden tutkinnon opiskelijana lisäät yleissivistystäsi ja parannat mahdollisuuksiasi sijoittua jatko-opintoihin ja työelämään.

Pääsääntöisesti kaksoistutkinto suoritetaan 3-3,5 vuodessa. Kahden tutkinnon opiskeleminen samaan aikaan vaatii aina motivaatiota ja sitoutumista. Lukio-opinnot ovat luonteeltaan teoreettisempia kuin ammatillinen koulutus. Tietoa pitää omaksua paljon lyhyessä ajassa ja kotitehtäviä on tehtävä päivittäin. Säännöllisellä opiskelulla, ajankäytön suunnittelulla ja sinnikkyydellä pärjäät varmasti mainiosti myös lukio-opinnoissasi.

 • Kuopiossa kakstoistutkinto-opinnot keskittyvät ammattiopiston Savilahden kampukselle syksystä 2022 lähtien. Myös Toivalan kampuksen opiskelijat suorittavat lukio-opintonsa Savilahdessa. 
 • Iisalmen kampuksella kaksoistutkinnon opiskelu on mahdollista MAHIS-verkoston (pdf) kautta. 
 • Varkaudessa kaksoistutkinto suoritetaan yhteistyössä Varkauden lukion kanssa. Kysy lisää opinto-ohjaajaltasi.

Opintojen suunnittelu

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, johon kirjataan suunnitellut lukio-opinnot. Lukio-opinnoilla voit korvata osan ammatilliseen tutkintoon sisältyvistä yhteisistä tutkinnon osista sekä ammatillisista valinnaisista tutkinnon osista. Suunnitelman toteutumista seurataan ja päivitetään tilanteen muuttuessa. Henkilökohtaista ohjausta ja tukea suunnitelman tekemiseen ja toteuttamiseen saat opinto-ohjaajilta, tutoropettajilta sekä opettajilta ja erityisopettajalta.

Ota yhteyttä erityisopettajaan jo opintojen alkuvaiheessa, jos haluat keskustella oppimiseen ja opiskelun tukeen liittyvistä asioista, osallistua lukitestiin, laatia lukion oppimisen tuen suunnitelman esim. lukitestien tai aiemmin todettujen oppimisvaikeuksien perusteella tai hakea erityisjärjestelyitä kuten lisäaikaa ylioppilastutkintoa varten.

Opettajat

Voit olla lukio-opettajiin yhteydessä sähköpostitse etunimi.sukunimi(a)opedu.kuopio.fi tai lähettämällä heille viestin Wilman kautta.

Opintotarjotin

Lukion opintojaksot valitaan Wilmassa Kahden tutkinnon opintojen omalta opintotarjottimelta. Jokaiselle lukuvuoden jaksolle on oma tarjotin.

Opiskelija on tehdashallissa ja katsoo aukiolevaa läppäriä.

Lukio-opinnot Kuopiossa

Savilahden kampuksella Kuopiossa on tarjolla seuraavat lukioaineet:

 • äidinkieli (ÄI),
 • englanti (ENA),
 • lyhyt matematiikka (MAB),
 • pitkä matematiikka (MAA),
 • ruotsi (RUB),
 • fysiikka (FY),
 • yhteiskuntaoppi (YH),
 • terveystieto (TE) 
 • psykologia (PS)

Opettajina toimivat Kuopion aikuislukion opettajat. Muita reaaliaineita tai vieraita kieliä voit opiskella ilta- ja verkko-opintoina Kuopion aikuislukiossa.

Lukuvuodessa on kahdeksan viiden viikon mittaista periodia. Opinnoissa vaihtelevat ammatilliset ja lukio-opintojen periodit. Lukio-opintojen periodeissa suoritetaan vain lukio-opintoja, ja lukio-opintojen jaksotus on sovittu yhteisesti ammatillisten alojen kanssa.

Lukion opintojaksot on sijoitettu erilaisiin polkuihin, joita seuraamalla sinun on mahdollista suorittaa lukio-opinnot kolmessa vuodessa.

 • Polku 1: ÄI, ENA, MAB, YH, TE
 • Polku 2: ÄI, ENA, MAB, FY, TE
 • Polku 3: ÄI, ENA, MAB, PS, TE
 • Polku 4: ÄI, ENA, MAB, YH, PS
 • Polku 5: ÄI, ENA MAB, RUB, TE
 • Polku 6: ÄI, ENA, MAA, FY, TE
 • Polku 7: ÄI, ENA, RUB, PS, TE
 • Polku 8: ÄI, ENA, RUB, YH, TE
 • Polku 9: ÄI, ENA, MAA, Ps, Te
 • Polku 10: ÄI, ENA, MAA, Yh, Te

 

Kahden ensimmäisen lukuvuoden aikana opiskelet kolme lukioaineiden periodia vuodessa. Kolmantena lukuvuotena opiskelet kaksi lukioperiodia. Ylioppilastutkinnon suorittamisen voit aloittaa esimerkiksi kolmannen opintovuoden syksyllä ja hajauttaa ylioppilaskokeet kahdelle tai kolmelle kirjoituskerralle (kolmannen vuoden syksy ja kolmannen vuoden kevät tai kolmannen vuoden syksy, kolmannen vuoden kevät ja neljännen vuoden syksy).

1. vuoden sisällöt:

 • Äidinkieli: ÄI1 (2op), ÄI2-3 (2op), ÄI 4 (2op)
 • Lyhyt matematiikka: MAY1 (2op), MAB2 (2op)
 • Pitkä matematiikka: MAY1 (2op), MAA2 (3op), MAA3 (2op)
 • Englanti: ENA1 (1op), ENA2 (3op), ENA3 (2op)
 • Ruotsi: RUB1 (1op), RUB2 (3op)
 • Psykologia: PS1 (2op), PS2 (op)
 • Terveystieto: TE1 (2op)
 • Yhteiskuntaoppi: YH1 (2op)
 • Fysiikka: FY1 (1op), FY2 (2op), FY3 (2op)
 • TVTopo: TVTop (2op)

2. vuoden sisällöt:

 • Äidinkieli: ÄI5 (2op), ÄI6 (1op), ÄI7 (1op)
 • Lyhyt matematiikka: MAB3 (2op), MAB4 (2op), MAB5 (2op)
 • Pitkä matematiikka: MAA4 (3op), MAA5 (2op), MAA6 (3op), MAA7 (2op)
 • Englanti: ENA4 (2op), ENA5 (2op), ENA6 (2op)
 • Ruotsi: RUB3 (2op), RUB4 (2op), RUB5 (2op)
 • Psykologia: PS3 (2op), PS4 (2op)
 • Terveystieto: TE2 (2op), TE3 (2op)
 • Yhteiskuntaoppi: YH2 (2op), YH3 (2op)
 • Fysiikka: FY4 (2op), FY5 (2op), FY6 (2op)
 • Vanhojen tanssit: Liikunta 4, LI4 (1op)

3. vuoden sisällöt:

 • Äidinkieli: ÄI10 (2op), ÄI 11 (2op)
 • Lyhyt matematiikka: MAB6 (1op), MAB7 (1op), ABIMAB (2op)
 • Pitkä matematiikka: MAA8 (2op), MAA9 (1op), ABIMAA (2op)
 • Englanti: ABIENA (2op)
 • Ruotsi: ABIRUB (2op)
 • Psykologia: PS5 (2op)
 • Terveystieto: ABITE (2op)
 • Yhteiskuntaoppi: YH4 (2op)
 • Fysiikka: FY7 (2op), FY8 (2op)

Opintojakson suorittaminen

Opintojakson suoritus edellyttää aina aktiivista osallistumista opetukseen ja sekä opettajan antamien osasuoritusten ja kokeen tai kokeiden tekemistä. Noudata opettajan antamia suoritusohjeita ja aikataulua. Jos opintojaksosi on vaarassa keskeytyä esimerkiksi sairastumisen vuoksi, ilmoita asiasta heti opettajalle ja neuvottele opintojakson mahdollisesta jatkamisesta.

Arviointi

Opettaja ilmoittaa aina opintojakson alussa, miten opintojakso arvioidaan ja sisältyykö siihen kokeita. Kokeet ja muut arvioitavat tehtävät tai työt voivat sijoittua pitkin jaksoa eli erillistä päättöviikkoa ei ole.

Jos olet sairaana koepäivänä, ilmoita siitä heti opettajalle. Muista tarkistaa aina jakson jälkeen, minkä arvosanan (4-10) olet saanut opintojaksosta. Hylättyä arvosanaa (4) saat yrittää korottaa yhden kerran uusintakokeessa.

Uusintakokeeseen pitää ilmoittautua suoraan opettajalle ennakkoon. Ammatillisiin opintoihin tarvitset lukio-opinnoista hyväksytyn arvosanan (vähintään 5), arvosanaa 4 ei voida tunnustaa ammatillisiin aineisiin

Kesäopinnot

Pitkän matematiikan oppimäärä on niin laaja, että osa siitä opiskellaan intensiivikursseina kesäperiodin aikana. Kesällä voit myös suorittaa esimerkiksi englannin ja ruotsin opintojaksoja Kuopion aikuislukion kesälukiossa.

Valmistuminen

Valmistut ammattiopistosta ylioppilaaksi, kun sinulla on valmis ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto. Varmista ajoissa opettajalta, että kaikki ammatilliseen perustutkintoon vaadittavat opinnot tulevat opiskeluaikanasi suoritetuksi. Tarvittaessa voit jatkaa kirjoituksia tai lukio-opintoja valmistumisesi jälkeen Kuopion aikuislukiossa.

Lukiosanastoa

Abitti

Ylioppilastutkintolautakunnan julkaisema koejärjestelmä, jota käytetään ylioppilaskokeissa. Abitin käyttöä harjoitellaan koko lukion ajan. Suurin osa kokeista tehdään Abitti-koejärjestelmässä.

Abiturientti, abi

Lukion viimeisen vuoden opiskelija, joka valmistautuu ylioppilastutkintoon.
 

Aikuislukio

Pääsääntöisesti aikuisopiskelijoille tarkoitettu oppilaitos. Sakkyn opiskelijat voivat suorittaa opintoja Kuopion aikuislukiossa.
 

Arviointi

Opintojakson alussa opiskelija saa tiedon opintojakson tavoitteista ja arviointikriteereistä. Arviointi voi painottua eri opintojaksoilla niiden sisällön ja opetuksessa käytettävien menetelmien mukaisesti. Lukion opintojaksot (kurssit) arvioidaan tavallisesti asteikolla 4-10.
 

Erityisjärjestelyt yo-kokeessa

Ylioppilaskokeisiin voidaan hakea erityisjärjestelyjä. Esimerkiksi lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuden perusteella voidaan hakea kahden tunnin lisäaikaa kokeen suorittamiseen. Erityisjärjestelyjä pitää hakea hyvissä ajoin ennen ylioppilaskokeisiin ilmoittautumista. Hakemus tehdään erityisopettajan kanssa.
 

Kaksoistutkinto

Ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon suorittaminen rinnakkain.

Lukion oppimäärä

Aikuisten lukion oppimäärän 88 opintopistettä tai nuorten päivälukion oppimäärän 75
150 opintopistettä suorittanut saa lukion päättötodistuksen.

 

Maksuttomuus

Maksuttomuus koskee 1.1.2021 jälkeen perusopetuksen päättäneitä nuoria ja jatkuu sen kalenterivuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta. Opiskelijalla on oikeus maksuttomaan opetukseen lukio-opintojaksoilla, lukio-opintoihin tarvittaviin oppikirjoihin ja opiskelutarvikkeisiin sekä tietokoneeseen. Maksuttomia ovat myös viisi ensimmäistä suoritettavaa ylioppilaskoetta sekä näiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen.

 

Opintojakso

Lukiokursseja kutsutaan opintojaksoiksi. Opintojakson suorittamisesta annetaan numeroarvosana (4-10) tai suoritusmerkintä (S).  Pakollinen opintojakso = Opintojakso, joka lukion oppimäärän suorittajan tulee tehdä. Valinnainen opintojakso = Valtakunnallisia tai koulukohtaisia valinnaisia, jotka valmentavat opintoihin tai yo-kirjoituksiin.
 

Opintopiste

Lukio-opintojen mittayksikkö. Opintojaksojen (=kurssien) laajuus on tavallisesti 2–4 opintopistettä. Lukion oppimäärän laajuus aikuisten lukiokoulutuksessa on 88 opintopistettä.
 

Opintotarjotin

Esimerkiksi Wilmassa on eri periodien opintotarjottimia, joilta valitaan opinnot.
 

Osaamisen tunnustaminen

Aikaisemmista lukio-opinnoista voidaan opiskelijalle tunnustaa osaamista yhteisiin tutkinnon osiin
ja niiden osa-alueisiin sekä ammatillisiin valinnaisiin. Opiskelijan on tarvittaessa osoitettava osaamisensa.

 

Osaamispiste, osp

Ammatillinen perustutkinto on 180 osaamispistettä (osp).
 

Penkinpainajaiset, penkkarit

Abiturientit järjestävät yleensä ennen talvilomaa penkkarit: ohjelmaa ja kuorma-autoajelu.
 

Periodi

Lukuvuosi jakautuu kahdeksaan periodiin. Yksi periodi on noin viiden viikon pituinen
opintojakson suoritusaika.

Poissaolot

Lukio-opinnoissa menestyminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen. Runsaiden poissaolojen takia opintojakson suoritus voi keskeytyä. Poissaolot merkitään Wilmaan. Poissaolomaksimi opintojaksolla on 4 oppituntia.

 

Preliminääri, preliYlioppilaskirjoitusten harjoituskoe.
 

Uusintakoe, uusintakuulustelu

Jokaisen periodin jälkeen järjestetään uusintakoe. Uusintakokeessa saa yhden kerran yrittää korottaa hylättyä opintojakson arvosanaa (arvosana 4). Lisäksi uusintakokeessa voi yrittää suorittaa opintojakson, jonka kokeeseen opiskelija ei ole pätevästä syystä päässyt.

 

Vanhojen tanssit

Penkkareiden jälkeen seuraavaksi vanhimmat eli toisen vuoden opiskelijat juhlivat ”vanhoina”, ja
heille järjestetään vanhojen tanssikurssi.

 

Vilppi

Vilpistä tai sen yrityksestä opintojakson kokeessa tai osasuorituksissa seuraa opintosuorituksen hylkääminen. Opiskelija joutuu suorittamaan kyseisen opintojakson uudestaan.
 

Välikoe

Opintojakson kuluessa voidaan pitää koe siihen asti opiskelluista asioista.
 

Wilma

Wilmassa ilmoittaudutaan opintojaksoille sekä seurataan omien opintojen arvosanoja ja etenemistä. Wilmassa tiedotetaan kaikista ajankohtaisista asioista, joten Wilman viestejä ja tiedotteita kannattaa seurata aktiivisesti.

Yhdistelmäopinnot

Ammatillisten opintojen ja lukio-opintojen yhdistäminen.

 • Ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto (kaksoistutkinto)
 • Ammatillinen perustutkinto, ylioppilastutkinto ja lukion oppimäärä (kolmoistutkinto)
   

Ylioppilaskokelas, kokelas

Ylioppilaskirjoituksiin osallistuvaa opiskelijaa kutsutaan ylioppilaskokelaaksi tai kokelaaksi.
 

Ylioppilastutkinto, yo-tutkinto

Ylioppilastutkinto on päättötutkinto, joka suoritetaan osallistumalla Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) järjestämiin kokeisiin. Ylioppilastutkinto koostuu vähintään viidestä kokeesta seuraavasti: äidinkielen ja kirjallisuuden koe sekä vähintään kolme koetta matematiikan, toisen kotimaisen kielen, vieraan kielen ja reaaliaineen ryhmästä. Viides koe voi olla esimerkiksi joko reaaliaineen tai vieraan kielen koe. 
 

Ylioppilastutkinnon osallistumisoikeus

Osallistumisoikeus on lukion oppimäärää suorittavalla henkilöllä. Osallistumisoikeus on myös ammatillisen perustutkinnon suorittaneella henkilöllä. Opiskelija, joka suorittaa 180 osaamispisteen laajuista ammatillista perustutkintoa, voi osallistua ylioppilastutkintoon ammatillisten opintojen ollessa vielä kesken. Häneltä edellytetään kuitenkin ammatillisissa opinnoissa vähintään 90:ää osaamispistettä vastaavan osaamisen suorittamista ennen tutkintoon osallistumista.

Ylioppilastutkinnon kokeet

Ylioppilastutkinnon kokeet järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin. Ylioppilastutkinnon kokeet laaditaan oppiaineiden valtakunnallisten pakollisten ja syventävien opintojen pohjalta.
 

Ylioppilastutkintotodistus

Ylioppilastutkintotodistuksen saaminen edellyttää kaksoistutkintolaiselta yo-tutkinnon kokeiden hyväksytyn suorittamisen lisäksi valmista ammatillista tutkintoa. Ylioppilaaksi valmistuva voi hankkia joko kaksoistutkintolakin tai perinteisen ylioppilaslakin.